Gå till innehållet

Namn på samkommuner och kommunala affärsverk

Ett namn på en samkommun eller ett kommunalt affärsverk fungerar bäst när det innehåller information om de uppgifter som samkommunen eller affärsverket har: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Affärsverket Malax vatten.

Tvåspråkiga samkommuner och affärsverk ska ha namn på båda nationalspråken. Namnen ska i likhet med andra offentliga namn uppfylla förvaltningslagens krav på ett sakligt, klart och begripligt språk. I kommunallagen finns också bestämmelser om namnen: ordet samkommun ska ingå i namnet på en samkommun och ordet affärsverk ska ingå i namnet på ett affärsverk.

Orden samkommun eller affärsverk kan antingen stå i början eller i slutet av namnet: Samkommunen Helsingforsregionens trafik, Affärsverket Lokalcentralen, Kårkulla samkommun.

På motsvarande sätt ska ordet affärsverkssamkommun ingå i namn på affärsverksamkommuner. Även övriga principer i det här kapitlet kan tillämpas på dessa namn.

Förkortningar

Riksdagens justitieombudsman (JO) har konstaterat att offentliga aktörer ska använda sitt officiella namn när de kommunicerar med allmänheten. Eftersom beskrivande namn på samkommuner och kommunala affärsverk ofta är långa kan förkortningar behövas, men förkortningar ska bara användas vid sidan av de offentliga namnen, inte i stället för dem. Ett svenskt namn ska få en svensk förkortning och ett finskt namn ska få en finsk förkortning. Utifrån kraven i lagstiftningen kan en samkommun eller ett affärsverk alltså inte använda en finsk förkortning på svenska.

Läs mer i kapitlet Justitieombudsmannens beslut om offentliga namn.