Gå till innehållet

Namn på statsbolag

Statsbolag är aktiebolag som staten äger mer än hälften av aktierna i. De kan ha ansvar för offentliga förvaltningsuppgifter även om de inte är myndigheter. Med offentliga förvaltningsuppgifter avses tillämpning av lagar och beslutsfattande om enskilda individers och gruppers rättigheter och intressen.

Namnen på statsbolag som har ansvar för offentliga förvaltningsuppgifter ska följa de krav som ställs på offentliga namn i språklagen och i förvaltningslagen. Det här betyder att bolagen ska ha namn på båda nationalspråken och att namnen ska vara sakliga, klara och begripliga. Namn som beskriver verksamheten minskar risken för att statsbolag ska förväxlas med privata bolag. Beskrivande namn är särskilt stor vikt för statsbolag med ansvar för central service som berör många.

Kraven i lagstiftningen gäller inte statsbolag som erbjuder offentliga tjänster, om de inte har ansvar för offentliga förvaltningsuppgifter. Existerande statsbolag dit offentliga förvaltningsuppgifter överförs behöver inte byta till ett namn som uppfyller kraven i lagstiftningen.

Följ skrivreglerna

Det svenska namnet på ett statsbolag med offentliga förvaltningsuppgifter ska följa svenskans skrivregler och det finska namnet finskans skrivregler. Se närmare i kapitlet Namn och skrivregler.

Läs mer i kapitlet Justitieombudsmannens beslut om offentliga namn.