Siirry sisältöön

Valtionyhtiöiden nimet

Valtionyhtiöt ovat osakeyhtiöitä, joista valtio omistaa enemmän kuin puolet. Ne eivät ole julkishallinnon viranomaisia, mutta voivat kuitenkin hoitaa julkisia hallintotehtäviä. Julkisella hallintotehtävällä tarkoitetaan lakien toimeenpanoa ja päätöksentekoa yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja eduista.

Oikeusasiamies on linjannut, että valtionhallinnon nimiä koskevat kielilain ja hallintolain vaatimukset koskevat myös valtionyhtiön nimeä, jos yhtiölle ulkoistetaan julkinen hallintotehtävä. Kielilain mukaan valtionhallinnon nimet on annettava kansalliskielillä suomeksi ja ruotsiksi. Hallintolain mukaan valtionhallinnon nimien on oltava asiallisia, selkeitä ja ymmärrettäviä.

Kieli- ja hallintolaki eivät sen sijaan koske muita kuin julkisia hallintotehtäviä hoitavien valtionyhtiöiden nimiä, vaikka yhtiö tarjoaisikin julkisia palveluja. Jos julkinen hallintotehtävä siirretään jo olemassa olevalle valtionyhtiölle, ei yhtiötä voida vaatia muuttamaan nimeään edellä mainittujen lakien vaatimuksia vastaavaksi.

Niissäkin tapauksissa, joissa laki ei aseta valtionyhtiön nimelle erityisiä vaatimuksia, on suositeltavaa antaa valtionyhtiölle suomen- ja ruotsinkielinen nimi, joka kuvaa ymmärrettävästi yhtiön toimintaa. Onnistunut on esimerkiksi nimi Suomen Malminjalostus oyFinlands Malmförädling ab.

Kun nimi on kuvaava, erottuu valtionyhtiön nimi hieman paremmin kokonaan yksityisten yritysten nimistä ja voi myös auttaa hahmottamaan yhteiskunnassa toimivien tahojen kokonaisuutta ja keskinäisiä suhteita. Selkeä nimi on hyödyksi erityisesti silloin, kun valtionyhtiö vastaa kaikille kansalaisille suunnatuista keskeisistä palveluista, kuten postinjakelusta tai lautta- ja yhteysalusliikenteestä.

Nimien oikeinkirjoitusta koskevan perussäännön mukaan myös valtionyhtiöiden nimissä vain nimen ensimmäinen osa kirjoitetaan isolla alkukirjaimella: Teollisen yhteistyön rahasto oy. Jos nimessä ei ole yhtiöön tai yhtiön tyyppiin viittaavaa sanaa (kuten rahasto), voi selvyyden vuoksi olla tarpeen kirjoittaa jälkimmäinenkin osa isolla alkukirjaimella: Suomen Malminjalostus, Suomen Teollisuussijoitus (vertaa Suomen malminjalostusyhtiö).