Siirry sisältöön

Huoneentaulu organisaatioiden, palvelujen ja hankkeiden nimien suunnittelijoille

  • Julkishallinnon organisaation, hankkeen ja palvelun nimen tehtävä on kertoa asiakkaalle olennaista tietoa kohteestaan: Mihin tarvitsen tätä viranomaista tai palvelua? Mitkä ovat tämän viraston ydintehtävät? Mitä hankkeessa tehdään?
  • Perustuslain ja kielilain mukaan hallinnon organisaatioyksiköiden, palvelujen ja hankkeiden nimet pitää muodostaa kansalliskielillä. Kaksikielisillä viranomaisilla nimet on oltava sekä suomeksi että ruotsiksi. Saamelaisalueella on suositeltavaa muodostaa nimet myös saameksi. Suunnittele erikieliset nimet yhtä aikaa, jotta niistä tulee luontevia kaikilla kielillä.
  • Hallintolain mukaan nimien on oltava asiallisia, selkeitä ja ymmärrettäviä. Näitä ominaisuuksia tukee parhaiten kohdettaan kuvaava nimi, jossa on kohteeseen yksiselitteisesti viittaava jälkiosa: virasto on paras nimetä virastoksi, kirjasto kirjastoksi ja hanke hankkeeksi.
  • Hyvä nimi on helppokäyttöinen. Se on helppo muistaa, ääntää ja kirjoittaa. Varmista, että suomenkielistä nimeä pystyy taivuttamaan vaivatta tekstissä ja puheessa. Noudata oikeinkirjoitussuosituksia.
  • Käytä nimissä yleiskielisiä sanoja niiden yleiskielisessä merkityksessä. Vältä sekä ammattikieltä että liian abstrakteja ja monimerkityksisiä sanoja. Pyri nimiin sisältyvien sanojen ja termien käytössä valtakunnalliseen yhdenmukaisuuteen, jotta nimet ovat kaikkien yhdenvertaisesti ymmärrettävissä.
  • Suunnittele virallinen nimi mahdollisuuksien mukaan niin napakaksi ja käyttökelpoiseksi, ettei erillistä lyhennettä tarvita. Älä kuitenkaan tingi ymmärrettävyydestä lyhyen nimen takia.
  • Jos nimestä on tarpeen käyttää lyhennettä, muodosta lyhenne virallisen nimen osien alkukirjaimista. Älä käytä lyhenteen sijaan oheis- tai brändinimiä, koska ne sekoittuvat helposti yritys- ja tuotenimiin. Suomen kielessä käytettävä lyhenne on muodostettava suomenkielisestä nimestä ja ruotsin kielessä käytettävä lyhenne ruotsinkielisestä nimestä. Muista aina mainita koko nimi, ennen kuin käytät lyhennettä.
  • Muista, että brändiä voi mainiosti luoda kohdettaan kuvaavalla nimellä. Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä nimi tukee mielikuvaa asiantuntevasta ja luotettavasta viranomaisesta.
  • Aloita nimien suunnittelu ajoissa. Hyödynnä suunnittelussa sekä sisällön asiantuntijoita että kielen ja nimistön ammattilaisia. Varmista, että nimet ovat ymmärrettäviä, helppokäyttöisiä ja sävyltään sopivia myös niille, joille palvelu on suunnattu.