Siirry sisältöön

Predikatiivi: elämä on ihanaa, lapset ovat iloisia (yleiskatsaus sijamuodon valintaan)

Ohje lyhyesti

• Lauseissa Juoksija oli nopea, ruoka oli hyvää ja elämä on ihanaa luonnehditaan subjekteja juoksija, ruoka ja elämä lauseenjäsenellä, jota kieliopissa kutsutaan nimellä predikatiivi: nopea, hyvää, ihanaa

Tämän lauseenjäsenen sijamuodon vaihtelu nominatiivin (nopea) ja partitiivin (hyvää, ihanaa) välillä johtuu siitä, että lauseissa on erityyppiset subjektit: juoksija (yksilö, kokonaisuus), ruoka (ainesana), elämä (abstrakti sana).

Joissakin tapauksissa predikatiivin sijamuoto voi myös olla kahdenlainen; tällöin merkityksissä on useimmiten vain vivahde-ero:

Muutos on nopea ~ nopeaa.

Rooibos on afrikkalainen yrttitee ~ afrikkalaista yrttiteetä.

• Monikossa sijamuotona on tavallisimmin partitiivi (joka vastaa kysymyksiin mitä, minkälaisia?):

Tytöt ovat iloisia.

He ovat hyviä ystäviä.

Monikon nominatiivi (parhaat, ystävät) aiheuttaa usein tulkinnan siitä, että kyseessä on tyhjentävästi esitetty kokonaisuus:

He olivat kisan parhaat.

Tytöt ovat toistensa parhaat ystävät.

Ns. monikkosanojen (kuten housut, häät) yhteydessä käytetään yleensä monikon nominatiivia (tiukat):

Housut ovat tiukat.

• Eräät yksikkömuotoiset sanat, kuten nuoriso ja kansa, tarkoittavat monista jäsenistä koostuvaa kokonaisuutta. Niiden yhteydessä predikatiivin sijamuoto voi tietyin ehdoin vaihdella:

Nuoriso oli tyytyväinen ~ tyytyväistä.

• Lauseenvastikkeissa predikatiivi on tavallisesti nominatiivissa:

Uskoin puheen olleen hyvä.

Ollessaan sairas hän luki useita romaaneja.

• Kun kyse on omistamisesta, predikatiivin muoto on genetiivi:

Tämä kirja on minun.

• Edellä esiteltyjä olla-verbin sisältäviä lauseita kutsutaan predikatiivilauseiksi tai luonnehtiviksi lauseiksi. Tämän ohjeen lopussa Tiesitkö?-ruudussa mainitaan lisäksi harvinainen predikatiivin sisältävä lausetyyppi Puuro tuli mustaa, kahvi tuli liian laihaa.

Predikatiivin sijamuotoa käsitteleviä ohjeita:

Katso myös ohjeita

Tiesitkö?

Kahvi tuli liian laihaa

Predikatiivi (mustaa, liian lyhyt, ihan erilaista) sisältyy myös melko harvinaiseen tulla-verbilliseen ilmaustyyppiin, jota käytetään esimerkiksi tapahtuman tai teon tuloksen kommentoinnissa:

  • Puuro tuli mustaa.
  • Taisipa kahvi tällä kertaa tullakin vähän laihaa.
  • Tämä hameen helma tulikin nyt vähän liian lyhyt.
  • Tässä uudessa kattilassa tulee puurokin ihan erilaista kuin ennen.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta