Siirry sisältöön

Predikatiivi: ​lapset ovat samanikäisiä vai samanikäiset? (monikkomuotoinen subjekti)

Ohje lyhyesti

Sellaisessa lauseessa kuin Lapset ovat iloisia on monikollinen subjekti (lapset), jota luonnehtii partitiivimuotoinen adjektiivi (iloisia). Yksilöitä luonnehditaan siinä ikään kuin eritellen. Tämä on tavallinen ilmaisutapa.

Lapset ovat iloisia.

Opettajat olivat motivoituneita oppimaan uutta.

Kun ryhmää tai joukkoa luonnehditaan yhtenä joukkona tai kokonaisuutena, käytetään nominatiivia (parhaat):

Suhteemme alkuvuodet olivat ehdottomasti parhaat.

Monikkosanojen, kuten häät, housut, vaihdevuodet, yhteydessä käytetään yleensä nominatiivia:

Häät olivat ikimuistoisat.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Tytöt ovat samanikäisiä, kaksoset ovat melkein samanikäiset

• Monikkomuotoista subjektia (kuten monet suomalaiset) luonnehditaan olla-verbillisessä lauseessa tavallisesti monikon partitiivimuotoisella adjektiivilla (ennakkoluuloisia). Tällainen adjektiivi-ilmaus toimii lauseessa predikatiivin tehtävässä:

Tavallisin, luonnehdinta eritellen → predikatiivi monikon partitiivissa

Monet suomalaiset ovat ennakkoluuloisia.

Luokan oppilaat ovat samanikäisiä.

Viikinmäen uudet kerrostalot ovat upeita sisältä!

Tällöin kutakin yksilöä luonnehditaan ikään kuin erikseen: ’kukin joukon jäsen on kyseisenlainen’.

Monikon nominatiivissa (samanlaiset) oleva adjektiivipredikatiivi taas luo vivahteen, että joukkoa luonnehditaan tyhjentävästi kokonaisuutena:

Luonnehdinta ryhmänä, kokonaisuutena → predikatiivi monikon nominatiivissa

Huoneiden tapetit olivat samanlaiset.

Kaksoset ovat melkein samanikäiset.

Vaikeudet olivat pahimmat juuri maanviljelys- ja karjanhoitotiloilla.

Kollien lukumäärän sekä niiden merkkien ja numeroiden katsotaan olleen rahtikirjan merkintöjen mukaiset.

Aina merkityseroa ei käytännössä ole:

Oppilaat olivat valmiita ~ valmiit lähtemään retkelle.

• Tällaisessa olla-verbillisessä luonnehtivassa lauseessa myös monikollinen substantiivipredikatiivi on yleensä partitiivissa (seuraavassa: kansallisia legendoja). Lause esittää, että subjektin tarkoittamat yksilöt (Olavi Virta ja Tauno Palo) kuuluvat osana predikatiivin ilmaisemaan joukkoon:

Osa joukosta → predikatiivi monikon partitiivissa

Olavi Virta ja Tauno Palo ovat kansallisia legendoja.

Tuulivoima, aurinkovoima ja maa- ja ilmalämpö ovat uusiutuvia energialähteitä.

Pohjoismaista Tanska, Suomi ja Ruotsi ovat Euroopan unionin jäseniä.

Monikon nominatiivimuotoisella substantiivipredikatiivilla (naapurimaat) taas voi ilmaista, että subjektin tarkoittamat asiat muodostavat koko puheena olevan joukon:

Tyhjentävästi kaikki → predikatiivi monikon nominatiivissa

Ruotsi, Venäjä ja Norja ovat Suomen naapurimaat.

Real Madrid ja Barcelona ovat ainoat suuret joukkueet Espanjassa.

Kaukoreitit ovat parhaat reitit kerätä pisteitä.
– Vrt. ilmaus Kaukoreitit ovat parhaita reittejä ei rajaa parhaiden reittien joukkoa; muitakin on.

Häät olivat komeat

Monikkomuodossa esiintyviä sanoja eli monikkosanoja (kuten häät, ristiäiset, sakset) luonnehtiva adjektiivi on tavallisesti nominatiivissa (komeat). Monikkosanan tarkoittamaa asiaa luonnehditaan siis kokonaisuutena:

Luonnehdinta kokonaisuutena → predikatiivi monikon nominatiivissa

Häät olivat komeat ja muistorikkaat.

Kengät ovat mustat ja sukat tummat. (pukeutumisohjeesta)

Vanhanmalliset aurinkolasit olivat häikäisysuojina erinomaiset.

Kun puhe on useista häätilaisuuksista, jalkinepareista tms., luonnehtiva monikollinen sana voi olla myös partitiivissa (komeita):

Luonnehdinta eritellen → predikatiivi monikon partitiivissa 

Aikaisemmin häät olivat maaseudulla tosi suuria. (ylipäänsä hääjuhlat)

Kalvottomat vaelluskengät ovat paitsi edullisempia hinnaltaan myös pitkäikäisempiä käytöltään. (yleinen luonnehdinta)

Ihmisryhmää tarkoittavien monikkosanojen yhteydessä partitiivisija (tunnettuja) on ensisijainen. Se ikään kuin korostaa sitä, että ryhmän jäseniä luonnehditaan eritellen:

Malin veljekset ovat tunnettuja erityisesti Forssaan liittyvistä kappaleista.

Kaikki vanhemmat olivat suostuvaisia tutkimukseen.

Harvinaisehko nominatiivimuoto, kuten virkkeessä Vanhemmat olivat tyytyväiset siihen, että koetta ei järjestetty, korostaa sitä, että ryhmän jäseniä luonnehditaan kokonaisuutena.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta