Siirry sisältöön

Predikatiivi: on mukava vai mukavaa, että tulet?

Koko ohje

• Sellaisissa olla-verbillisissä lauseissa, joissa kommentoidaan esimerkiksi tilaa tai tilannetta, on adjektiivi yleensä millaista-kysymykseen vastaavassa partitiivissa (esim. käsittämätöntä):

On käsittämätöntä, miten tällaista voi tapahtua! (subjektina miten-lause)

On hyvin tärkeää, että henkilöstöä kuunnellaan. (subjektina että-lause)

On aivan fantastista nähdä, että paranet. (subjektina nähdä-infinitiivirakenne)

Juhlissa oli mukavaa. (ei subjektia)

Ulkona on valoisaa. (ei subjektia)

Lauseenjäsenenä nimitys on predikatiivi. Tällaisissa olla-verbillisissä luonnehtivissa lauseissa eli predikatiivilauseissa subjektina on sivulause tai tehdä-tyyppinen infintiivirakenne taikka subjektia ei ole.

Tilan luonnehdinnoissa adjektiivit kuuma ja kylmä ovat kuitenkin perusmuodossa eli nominatiivissa, samoin sanat hyvä, paha ja sama:

Täällä on kuuma.

Eilen kokoushuoneessa oli todella kylmä.

Kouvolasta oli hyvä lähteä maailmalle.

Tästä on paha sanoa mitään.

On loppujen lopuksi ihan sama, mitä muut minusta ajattelevat.

• On muutamia adjektiiveja, joiden tapauksessa nominatiivi ja partitiivi voivat vaihdella:

Oli hauska ~ hauskaa tavata.

Itseään ei ole aina helppo ~ helppoa rakastaa.

Nyt on paras ~ parasta olla hiljaa.

Täällä on aika lämmin ~ lämmintä.

Tällaisia muotovaihtelun mahdollistavia adjektiiveja ovat ainakin seuraavat:

hauska, hankala, helppo
ihana, ikävä, kiva, mukava
paras, turha, vaikea

lämmin, pimeä

Osaltaan adjektiivin tyyppi vaikuttaa siihen, onko muotovaihtelu mahdollista. Esimerkiksi -nen- ja -isa-loppuiset adjektiivit ovat luonnehtivissa lauseissa aina partitiivissa:

mielenkiintoinen: Kommenttejasi oli mielenkiintoista seurata.

antoisa: On antoisaa saada olla mukana tällaisessa toiminnassa!

• Kun predikatiivina on substantiivi-ilmaus, sen muoto riippuu siitä, onko kyseessä laskettavissa oleva kokonaisuus vai abstrakti epämääräinen asia (tästä muotovaihtelusta ks. ohjetta Predikatiivi: sää on tuulinen tai tuulista, juhla oli menestys kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Oli aivan mahtava konsertti!

Kyllä on hienoa musiikkia!

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta