Siirry sisältöön

Predikatiivi: nuoriso oli tyytyväistä ~ tyytyväinen, osa oli iloisia

Ohje lyhyesti

Joukkoa tarkoittavia yksikkömuotoisia sanoja eli kollektiivisanoja, kuten perhe, luonnehditaan olla-verbillisessä lauseessa tavallisesti kokonaisuutena nominatiivi- eli perusmuotoisella adjektiivilla:

Perhe oli kaksikielinen.

Tällainen adjektiivi on lauseessa predikatiivin tehtävässä.

Toisia kollektiivisanoja, kuten yleisö, nuoriso, taas voi luonnehtia niin partitiivi- (aktiivista) kuin nominatiivimuodollakin (aktiivinen); merkityseroa ei juuri ole:

Yleisö oli hyvin aktiivista ~ aktiivinen, ja kysymyksiä tuli paljon.

Sanojen osa ja puolet yhteydessä predikatiivi on tavallisesti monikon partitiivissa:

Osa lapsista oli iloisia.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Perhe oli kaksikielinen

Sellaiset sanat kuin nuoriso ja perhe ovat yksikkömuotoisia, mutta ne tarkoittavat osista tai jäsenistä koostuvaa kokonaisuutta. Kieliopissa niitä kutsutaan kollektiivisanoiksi.

Osaa kollektiivisanoista, esimerkiksi sanoja perhe, pari, lautakunta, kulkue, astiasto, luonnehditaan olla-verbillisessä lauseessa yleensä kokonaisuutena, toisin sanoen adjektiivipredikatiivi on perusmuodossa eli nominatiivissa (kaksikielinen):

Luonnehdinta kokonaisuutena, ei yleensä sijamuotovaihtelua

Perhe oli kaksikielinen.

Johtokunta oli hyvin aktiivinen.

Tuomaristo oli päätöksessään yksimielinen.

Toisia kollektiivisanoja, kuten jäsenistö, nuoriso, yleisö ja kuusikko, taas luonnehditaan tavallisemmin osista tai materiaalista koostuvina, jolloin adjektiivipredikatiivi on partitiivimuotoinen (tyytyväistä). Kuitenkin myös kokonaisuutena luonnehtiminen (tyytyväinen) on usein mahdollista (ks. sijavaihtelun yleisohjetta Predikatiivi: sää on tuulinen tai tuulista kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Sijamuotovaihtelu mahdollista

Nuoriso oli tyytyväistä valtuuston toimintaan.

Meillä nuoriso on ollut tyytyväinen päätökseen.

Muuramessa yleisö oli aktiivista.

Keskusteluosuudessa yleisö oli aktiivinen.

Kuusikko oli kiistatta yli-ikäistä ja huonokuntoista.

Kuusikko oli ihanan jouluntuoksuinen!

Sanojen ryhmä, joukko, parvi jne. tyyppisiä ryhmää tarkoittavia sanoja luonnehditaan tavallisesti kokonaisuutena nominatiivisijaisella predikatiivilla (suuri):

Sunnuntainen hanhiparvi oli poikkeuksellisen suuri.

SM-liigan kurinpitoryhmä oli ratkaisussaan yksimielinen.

Keränen muistelee, että kerran ennenkin joukko kokoomuslaisia oli valmis myymään kokoomuksen Kepulle.

Osa lapsista oli tyytyväisiä

Sellaisten kokonaisuuden osaa tarkoittavien ilmausten yhteydessä kuin osa, puolet, neljännes (lapsista) predikatiivi on monikon partitiivissa (ensikertalaisia):

Suurin osa lapsista oli matkalla ensikertalaisia.

Lähes puolet opettajista oli tyytyväisiä lisäkoulutuksen määrään.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta