Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tekevän-, tehneen-rakenne (uskoin puheen olleen hyvä, rakenteen predikatiivi)

Ohje lyhyesti

Ilmauksessa Uskon lapsen olevan jo terve sana terve on lauseenvastikkeessa (lapsen olevan jo terve) luonnehtivana lauseenjäsenenä eli predikatiivina. Se on samassa muodossa kuin olisi vastaavassa että-lauseessa:

Uskon lapsen olevan jo terve. (’uskon, että lapsi on jo terve’)

Hänen tiedetään olleen hyvä opettaja. (’tiedetään, että hän oli hyvä opettaja’)

Genetiivimuoto (vaikean) on vanhahtava, mutta mahdollinen:

Uskoin kokeen olevan vaikea (~ vaikean).

Tekevän-, tehneen-rakenteen muuta käyttöä esitellään ohjeessa Lauseenvastikkeet: tekevän-, tehneen-rakenne (kuulin hänen tulevan, peruskäyttö), ks. kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Koko ohje

Luonnehtiva tai luokittava ilmaus (kuten terve, maukasta) on olevan-, olleen-tyyppisessä rakenteessa (referatiivisessa lauseenvastikkeessa) samassa muodossa kuin olisi vastaavassa että-lauseessa:

Oppilaat toivovat ruoan olevan maukasta. (’oppilaat toivovat, että ruoka on maukasta’)

Työmäärien toivottiin olevan kohtuullisia.

Tahdoimme häiden olevan romanttiset.

Tunnen olevani täysinoppinut.

Konsernin tuloksen odotetaan nyt olevan suurempi kuin edellisenä vuonna.

Egyptiläiset uskoivat maan olevan suuri savilautta. (’uskoivat, että maa on suuri savilautta’)

Hän tajusi itsekin olleensa koulukiusaaja.

Rakennusuhan alle joutuneen lehdon kerrotaan olleen muinaisten lappalaisten pyhä paikka.

Genetiivimuoto (vaikean) on nykyään harvinainen, mutta periaatteessa sekin on mahdollinen:

Vuosikertomus toteaa kuluneen vuoden olleen vaikean kaikkialla Euroopassa.
~
Vuosikertomus toteaa kuluneen vuoden olleen vaikea kaikkialla Euroopassa.

Monikossa ei kuitenkaan voi käyttää genetiiviä (seuraavissa esimerkeissä muodot valmiiden ja innokkaiden tanssijoiden eivät siis ole mahdollisia):

Uskon tulosten olevan valmiit jo aamulla.

Hän kertoi oppilaiden olleen innokkaita tanssijoita.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta