Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tekevän-, tehneen-rakenne (kuulin hänen tulevan, peruskäyttö)

Ohje lyhyesti

Tekevän-, tehneen-rakenne eli referatiivinen lauseenvastike vastaa että-lausetta. Rakenteen tekijää tarkoittava ilmaus on genetiivimuodossa (kirjan, matkalaukun):

Uskon kirjan ilmestyvän ajoissa. (’uskon, että kirja ilmestyy ajoissa’)

Pelkäsitkö matkalaukun kadonneen lopullisesti? (’pelkäsitkö, että matkalaukku oli kadonnut lopullisesti?’)

Tämän ohjeen osat ovat seuraavat:

Muita tekevän-, tehneen-rakennetta koskevia ohjeita:

Koko ohje

Vastineena että-lause

Tekevän-, tehneen- tai tehtävän-, tehdyn-rakenne vastaa merkitykseltään että-lausetta:

Kuulin hänen tulevan. (’kuulin, että hän tulee’)

Toivon nyt sinun ymmärtävän tämän. (’toivon nyt, että sinä ymmärrät tämän’)

Lapsi tietää onnistuneensa. (’lapsi tietää, että hän onnistui’)

Lehti kertoi palon sytytetyn tahallaan. (’lehti kertoi, että palo oli sytytetty tahallaan’)

Rakennetta kutsutaan myös referatiiviseksi lauseenvastikkeeksi tai referatiivirakenteeksi. Nimitys tulee siitä, että ilmaustyypissä selostetaan, esitetään ”referoituna” sanottua, ajateltua tai havaittua.

Kokonaisuuden pääverbi tarkoittaa puhumista, kertomista, ajattelemista, tietämistä, havaitsemista tms. Rakenteesta käytetään joskus myös nimitystä partisiippirakenne, koska siinä on partisiippipohjainen verbimuoto (tekevän < tekevä, tehneen < tehnyt, tehdyn < tehty).

Tekevän- ja tehneen-ilmaukset vastaavat aktiivimuotoista että-lausetta:

Kuulin hänen tulevan. (’kuulin, että hän tulee’)

Tehtävän- ja tehdyn-ilmaukset taas vastaavat passiivista että-lausetta:

Luulin täällä käydyn. (’luulin, että täällä oli käyty’)

• Samoin kuin muutkin lauseenvastikkeet myös tekevän-, tehneen-rakenne on taloudellisen tiivis, mutta tiiviytensä vuoksi se on joskus myös ymmärtämistä hankaloittava ilmaisutapa. Usean tekevän- tai tehneen-muodon sisäkkäistä rakennelmaa on vaikea purkaa ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi:

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa käsitellään hallitusmuodon 50 §:n 2 momenttia. Sen todetaan voivan katsoa antavan mahdollisuuden säätää, että kuntajaosta päätetään lailla – –.

Aikasuhteet

Tekevän- ja tehtävän-muodon sisältävät rakenteet ilmaisevat pääverbiin nähden samanaikaista tai ”käynnissä olevaa” tilannetta:

Kuulin lapsen juttelevan itsekseen. (’kuulin, että lapsi jutteli itsekseen’)

Hän väittää käyvänsä iltaisin lenkillä. (’hän väittää, että käy – yleensä – iltaisin lenkillä’)

Uutinen kertoi peliä pelattavan vielä pitkään. (’kertoi, että peliä pelataan pitkään’)

Tehneen- ja tehdyn-muodon sisältävät rakenteet ilmaisevat puolestaan pääverbiin nähden aiempaa tai aiemmin alkanutta tilannetta:

Urheilija kertoo hypyn onnistuneen täydellisesti. (’kertoo, että hyppy onnistui’)

Valmentaja totesi kisassa onnistutun täydellisesti. (’totesi, että kisassa oli onnistuttu’)

Hän kertoo talossa aina saunotun lauantaisin. (’kertoo, että talossa on aina saunottu lauantaisin’)

Monen lauseenvastikkeen yhdistelmässä aikasuhteet saattavat hämärtyä. Esimerkiksi seuraavanlaisia ilmauksia ei kannata tulkintahankaluuksien takia käyttää:

Helsingin Sanomat kertoi erään lukijansa havainneen manipuloinnin ja AFP:n lähettäneen oikaisun lehden kerrottua toimistolle asiasta.

Ei kieltoa

Tekevän-, tehneen-rakennetta ei voi käyttää kielteisen että-lauseen vastineena. Kielto on siis ilmaistava joko että-lauseessa tai kokonaan muulla tavalla:

Hän arveli, että ei pääse tulemaan.

Hän arveli olevansa estynyt.

Ilmaustyyppi ”Hän arveli ei pääsevänsä tulemaan” ei siis ole mahdollinen.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta