Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tekevän-, tehneen-rakenne (uskoin nähneeni ufon, rakenteen objekti)

Ohje lyhyesti

Tekevän-, tehneen-rakenteessa eli referatiivisessa lauseenvastikkeessa kohdetta tarkoittava lauseenjäsen eli objekti on samassa muodossa kuin olisi vastaavassa että-lauseessa:

Poliisit epäilivät miehen nielaisseen jalokiven. (’poliisit epäilivät, että mies oli nielaissut jalokiven’)

Vain käskylauseessa on lisäksi perusmuoto eli nominatiivi mahdollinen:

Kuvittele nielaisevasi jalokiven ~ jalokivi.

Huom.! Jos on epävarma objektin sijamuodosta, kannattaa kokonaisuus esittää päälauseen ja että-lauseen yhdistelmänä.

Tekevän-, tehneen-rakenteen muuta käyttöä esitellään ohjeessa Lauseenvastikkeet: tekevän-, tehneen-rakenne (kuulin hänen tulevan, peruskäyttö). Objektin sijavaihtelun perussäännöt on esitetty kokoavasti ohjeessa Objekti: muotovaihtelun periaatteet, ks. kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Koko ohje

Tekevän-, tehneen-rakenteen objektin muotoa koskeva yleissääntö on se, että objekti on samassa muodossa kuin olisi vastaavassa että-lauseessa:

Kirjailijan kerrottiin kirjoittaneen romaania viisi vuotta. (’kerrottiin, että kirjailija oli kirjoittanut romaania viisi vuotta’)

Hän kertoi kirjoittaneensa kirjeet. (’hän kertoi, että oli kirjoittanut kirjeet’)

Ahonen paljasti hallituksen tehneen tarkoituksella tällaisen päätöksen. (’A. paljasti, että hallitus oli tehnyt tarkoituksella tällaisen päätöksen’)

Hänen kerrottiin kirjoittaneen miljoonan dollarin levytyssopimuksen. (’kerrottiin, että hän oli kirjoittanut miljoonan dollarin levytyssopimuksen’)

Yleissääntöön on poikkeus: pääverbin käskymuoto (imperatiivi) voi aiheuttaa sen, että tekevän-, tehneen-rakenteen objektiksi sopii myös nominatiivi (esittely). Näin käy silloin, kun pääverbin ja rakenteen tekijä on yhteinen ja jälkimmäisessä se ilmaistaan omistusliitteellä:

Kuvittele kirjoittavasi esittelyn ~ esittely tästä teoksesta sanomalehteen.

Kuvitelkaa tekevänne naapurille jonkin palveluksen ~ jokin palvelus.

Muutoin käskylauseissa on yleissäännön mukainen muoto:

Kuvittelepas vain näiden naapurien tarjoavan sinulle joskus autokyydin! (’kuvittelepas vain, että nämä naapurit tarjoavat sinulle joskus autokyydin’)

Samapersoonaiset käskylauseilmaukset ovat siis poikkeus mekaaniseen yleissääntöön, jonka mukaan tekevän-, tehneen-rakenteen objekti on samassa muodossa kuin vastaavassa sivulauseessa.

Hän kertoi puheen jo myydyn

Muodot tehtävän ja tehdyn ovat passiivimuotoja. Niinpä tehtävän-, tehdyn-rakenteessa objektin sijanvalinta on erilaista kuin aktiivimuotoisessa tekevän-, tehneen-rakenteessa.

Sijamuodon valintaan vaikuttaa nimittäin paitsi rakenteen passiivimuoto myös se, onko itse kokonaisuuden pääverbi aktiivissa vai passiivissa. Joskus sijanvalintaan vaikuttaa myös sanajärjestys.

Kun pääverbi on aktiivimuotoinen (kuten kertoi, ilmoittaa) ja ilmauksessa on passiivimuotoinen tehtävän- tai tehdyn-rakenne, objektin muoto vaihtelee seuraavasti. Jos objekti on tehtävän-, tehdyn-muodon edellä, se on genetiivissä (työn, puheen):

Pääverbi on aktiivissa, ja rakenteen objekti on passiivisen tehtävän-, tehdyn-muodon edellä

Pelastustoimi ilmoittaa työn suoritetun loppuun. (’ilmoittaa, että työ on suoritettu loppuun’)

Avustaja kertoi puheen myydyn lehdistölle. (’kertoi, että puhe oli myyty lehdistölle’)

Jos objekti on tehtävän-, tehdyn-muodon jäljessä, se on joko genetiivissä (tiedotteen) tai nominatiivissa (tiedote). Nominatiivi valtaa alaa.

Pääverbi on aktiivissa, ja rakenteen objekti on passiivisen tehtävän-, tehdyn-muodon jäljessä

Ministeri ilmoitti asiasta jo kirjoitetun tiedote ~ tiedotteen. (’ilmoitti, että asiasta oli jo kirjoitettu tiedote’)

Lehti kertoi asiasta tehdyn sopimus ~ sopimuksen. (’kertoi, että asiasta oli tehty sopimus’)

Ryöstön yhteydessä mies kertoi häneltä viedyn lompakko ~ lompakon rahoineen. (’kertoi, että häneltä oli viety lompakko’)

Jos itse pääverbikin on passiivissa (kerrotaan, on suunniteltu), on passiivisen tehtävän-, tehdyn-rakenteen objekti nominatiivissa (alue):

Pääverbi passiivissa

Seudulle on suunniteltu rakennettavan uusi pientaloalue. (’on suunniteltu, että seudulle rakennetaan uusi pientaloalue’)

Esitetyn määritelmän lisäksi henkilölle on arvioitu tehdyn lonkan sijoiltaanmenon paikalleenasetus.

Huom.! Jos objektin muodon valitseminen tuntuu hankalalta, kokonaisuus kannattaa esittää päälauseen ja että-lauseen yhdistelmänä:

On suunniteltu, että alueelle rakennetaan uusi pientaloalue.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta