Siirry sisältöön

Nimien taivutus: vironkieliset nimet suomen kielessä

Ohje lyhyesti

Kokonaan suomen kielen sanojen mukaisia vironkielisiä nimiä taivutetaan kuten suomen sanoja:

Ilves : Ilveksen
Meri : Meren

Muita vironkielisiä nimiä taivutetaan suomen kielessä kuten vieraskielisiä nimiä yleensäkin:

Kloogaranna : Kloogarannaan
Ränk : Ränkiä
Kaljulaid : Kaljulaidin

Koko ohje

Suomen kielen lautakunta on kevään 2004 kokouksissaan päättänyt suosittaa seuraavia yleisohjeita:

1. Pääperiaate on, että virolaisia nimiä taivutetaan suomenkielisessä tekstissä kuten muitakin ns. sitaattilainoja eli vieraskielisiä nimiä, joita ei ole mukautettu suomeen. Vokaaliloppuisiin nimiin pääteaines lisätään suoraan, konsonanttiloppuisiin sidevokaalin i avulla:

Rakvere : Rakveren
Talve : Talven

Laanest : Laanestin
Saar : Saarin
Maasikas : Maasikasin

Huomaa, että muutamat s-loppuiset sukunimet ovat tulleet Suomessa tutuiksi jo aikana, jolloin yleensä suosittiin virolaisnimien suomeen mukauttamista. Ne taipuvat edelleen suomalaisittain -ks:llisinä:

Kallas : Kallaksen (Aino Kallas)
Tuglas : Tuglaksen ~ Tuglasin

2. Suomeen vanhastaan mukautuneet nimet eli eksonyymit säilytetään (niitä ei ole paljon):

Hiidenmaa
Saarenmaa
Tallinna
Tartto : Tartossa

3. Kokonaan suomen kielen sanojen mukaisia nimiä taivutetaan kuten suomen sanoja, esimerkiksi sukunimet:

Ilves : Ilveksen
Järvi : Järven
Kivi : Kiven

Kuningas : Kuninkaan
Meri : Meren
Saari : Saaren

4. Henkilönnimet ja paikannimet taipuvat samojen periaatteiden mukaan; myöskään luontonimiä ja asutusnimiä ei erotella erilaisella taivutuksella.

5. Nimiä, joiden jälkiosana on astevaihtelun sisältävä muoto, käytetään sitaattilainoina, eikä niitä sopeuteta vastaaviin suomen sanoihin:

Kloogaranna : Kloogarannaan (vertaa suomen vastaavassa sanassa vaihtelu rannan : rantaan)

Mustamäe : Mustamäeä (vertaa suomen vastaavassa sanassa vaihtelu mäki : mäen : mäkeä)

Laht : Lahtin (vertaa suomen vastaavassa sanassa vaihtelu lahti : lahden)

6. Viron nimien taivutuspäätteen vokaali määräytyy suomalaisen vokaalisoinnun mukaan kuten muissakin vierasnimissä:

Ränk : Ränkiä
Rüütel : Rüüteliä

Kask : Kaskia
Metsanurk : Metsanurkia

7. Kuitenkin viroa osaavien on edelleen mahdollista taivuttaa viron nimiä sitaattiperiaatteesta poikkeavalla, suomen mukaisella tavalla.

Lautakunnan suosituksen kohtaa 7 voi soveltaa niin, että esimerkiksi sanoihin mägi  ja saar loppuvia nimiä voi taivuttaa myös suomen kielen mukaisesti, koska ne on helppo yhdistää suomen sanoihin mäki ja saari:

Savisaar : Savisaarin ~ Savisaaren
Veskimägi : Veskimägin ~ Veskimäen

Tiesitkö?

• Viron kielessä voidaan suomalaisia nimiä taivuttaa kahdella eri tavalla: joko kuten muita vieraita nimiä (ns. sitaattilainoina) tai viroon osin mukautettuina. Esimerkiksi nimen Kukkonen -lle-päätteinen sijamuoto allatiivi (suomeksi Kukkoselle) on sitaattilainana Kukkonenile ja viroon mukautettuna Kukkosele.

• Virossa luontonimi ja sen pohjalta syntynyt asutusnimi, esimerkiksi kylän ja kaupunginosan nimi, ovat erimuotoisia. Asutusnimet ovat yleensä historiallisia genetiivejä, kun taas luontonimissä on säilynyt alkuperäinen perusmuoto eli nominatiivi. Järvi siis on Pühajärv, mutta sen rannalla oleva kylä Pühajärve. Kaupunki Saarenmaalla on Kuressaare, ja Tallinnan kaupunginosia ovat Mustamäe ja Lasnamäe.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta