Gå till innehållet

Justitieombudsmannen tar emot klagomål om offentliga namn

Riksdagens justitieombudsman (JO) och Justitiekanslern (JK) övervakar tillsammans att myndigheternas verksamhet följer lagen. Vem som helst kan lämna in ett skriftligt klagomål till JO.

JO har behandlat många klagomål mot offentliga namn på 2000-talet, vilket har lett till att det finns beslut som kan ses som prejudikat om hur kraven i grundlagen, språklagen och förvaltningslagen uppfyllts i offentliga namn. I besluten finns information som är viktig vid planeringen av nya offentliga namn.

Justitieombudsmannen har upprepade gånger rekommenderat myndigheter att utnyttja den expertis som finns vid Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet) i planeringen av nya namn.

Foto: Ulla Onkamo

I de beslut som JO fattat om offentliga namn på 2000-talet kan åtminstone dessa perspektiv urskiljas:

Hur tvåspråkigheten beaktats i offentlig namngivning

 • Ely-centralen
 • finska ortnamn på Åland
 • Posti
 • Supo
 • Suomi.fi
 • Väylä
 • HUS

Engelska i offentlig namngivning

 • ministeriers engelska webbadresser
 • Stroke Unit
 • No-Harm Center
 • Traffic Management Finland
 • engelska namn på offentliga projekt
 • Helsinki Education Week
 • FunAction och EasySport

Binamn i offentlig namngivning

 • Trafi
 • Carea
 • Traficom
 • Väylä
 • Findata

Perspektiven överlappar delvis varandra.