Gå till innehållet

Binamn i offentlig namngivning

Trafi och Carea

Findata

Trafi och Carea

År 2011 tog Justitieombudsmannen ställning till namnen Trafi och Carea. Trafi användes vid den tidpunkten som kortform för Trafiksäkerhetsverket, en myndighet som i dag närmast motsvaras av Transport- och kommunikationsverket. Carea användes som kortform för Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.

Enligt beslutet är det inte lagstridigt att bilda en kortform till ett offentligt namn, men kortformen ska bara användas vid sidan av det officiella namnet, inte i stället för det. Det är endast i intern kommunikation som en myndighet kan använda en kortform i stället för det officiella namnet.

JO konstaterade att bruket av kortformen Trafi stred mot lagen eftersom den användes i stället för det officiella namnet Trafiksäkerhetsverket på myndighetens kuvert för fakturor och skattsedlar för fordon.

Kortformen Carea hade däremot använts så att den alltid föregåtts av det officiella namnet Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Bruket stred därför inte mot lagen.

Riksdagens justitieombudsman: Viranomaisen on esiinnyttävä oikealla nimellään(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf)

Findata

År 2020 behandlade Justitieombudsmannen ett klagomål om att Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata använde kortformen Findata på sin webbplats. Kortformen motsvarade inte den som används i lagstiftningen, nämligen Tillståndsmyndigheten.
JO konstaterade att användningen av en kortform som Findata inte strider mot lagen så länge kortformen inte används i stället för det officiella namnet. Det hör dock inte till god myndighetspraxis att en myndighet använder en annan kortform än den som används i lagstiftningen.

På Tillståndsmyndighetens svenska webbplats används kortformen Findata på bekostnad av det officiella namnet. Det här betyder att namnbruket inte till alla delar uppfyller kraven i språklagen och inte heller följer principerna för god förvaltning. Också på de finska sidorna är kortformen synligare än det officiella namnet.

Riksdagens justiteombudsman: Viranomaisen Findata-lisänimen asianmukaisuus(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf)

Läs mer

Väylä, Traficom och Traffic Management Finland

HUS