Siirry sisältöön

Oheisnimien käyttö

Oheisnimet ovat lyhyitä nimimuotoja, jotka eivät normaalien lyhenteiden tapaan yhdisty virallisen nimen alkukirjaimiin. Oheisnimien käyttöä virallisen nimen rinnalla tai sijasta on käsitelty seuraavissa oikeusasiamiehen ratkaisuissa:

Trafi ja Carea (2011)

Findata (2020)

Trafi ja Carea (2011)

Liikenteen turvallisuusviraston käyttämää oheisnimeä Trafi ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän oheisnimeä Carea käsitellään vuonna 2011 julkaistussa oikeusasiamiehen ratkaisussa. Viranomaisen on esiinnyttävä oikealla nimellään otsikoidussa ratkaisussa oikeusasiamies kyseenalaistaa oheisnimien käytännön hyödyn palveluperiaatteen ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Ratkaisun mukaan oheisnimien muodostaminen julkishallinnon nimille ei ole lainvastaista eikä niiden muodostamiseen ole osoitettavissa oikeudellisesti velvoittavia kriteereitä. Niitä voi kuitenkin käyttää vain virallisen nimen rinnalla, ei sen asemesta: ”Viranomainen ei voi virallisen nimensä sijasta käyttää pelkkää lyhennettä tai muuta oheis- tai lisänimeä muutoin kuin puhtaasti sisäisessä toiminnassaan.”

Liikenteen turvallisuusviraston oheisnimen Trafi käyttötapa todetaan päätöksessä lainvastaiseksi. Nimi oli esiintynyt yksinään Liikenteen turvallisuusviraston lähettämissä ajoneuvoverolipun ja laskun sisältävissä kirjekuorissa. Kantelun mukaan eräs kirjeen saanut oli Trafi-nimen perusteella tulkinnut kirjeen olevan mainos, ja hän oli pannut sen sisältöineen roskakoriin.

Samaa ongelmaa ei kanteluiden perusteella havaittu Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carea-nimen käytössä − nimeä oli käytetty niin, että viranomaisen virallinen nimi esiintyi asiayhteydessä aina ensisijaisena. Tällöin hallinnon asiakkaalle kävi selväksi, että kyseessä on suomalainen viranomainen.

Vastaavasti vuonna 2019 oikeusasiamies totesi, että Liikenne- ja viestintäviraston oheisnimen Traficom käyttö ei ole lainvastaista, kunhan nimeä käytetään jatkossakin pelkästään virallisen nimen rinnalla.

Eduskunnan oikeusasiamies: Viranomaisen on esiinnyttävä oikealla nimellään (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Findata (2020)

Vuonna 2020 oikeusasiamiehen käsiteltävänä oli Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen käyttämän Findata-oheisnimen asianmukaisuus. Kuten aiemmissa oheisnimiä käsittelevissä ratkaisuissaan oikeusasiamies toteaa, ettei nimen Findata muodostustapa tai käyttöönotto ole lainvastaista. Hän kuitenkin painottaa, että ”hyvän hallinnon toteutumista ei edistä se, että suomalainen viranomainen, jolla on laissa säädetty naseva ja kuvaava nimilyhenne Tietolupaviranomainen, ottaa käyttöön itse keksityn oheisnimen Findata”.

Oikeusasiamies korostaa, että oheisnimen käyttö on mahdollista vain toissijaisena viranomaisen virallisen nimen rinnalla. Hallinnon asiakkaalle on käytävä tekstiyhteydestä ilmi, mikä hallinnon viranomainen on kyseessä. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen on kuitenkin käyttänyt oheisnimeä Findata ruotsinkielisillä verkkosivuillaan niin, ettei virallinen nimi käy asiayhteydestä ilmi. Ratkaisun mukaan Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen ruotsinkieliset verkkosivut eivät siksi kaikilta osin ole kielilain ja hyvän hallinnon mukaisia. Myös suomenkielisillä verkkosivuilla oheisnimen käyttöä koskevat vaatimukset toteutuvat huonosti, koska oheisnimi saa selvästi virallista nimeä suuremman painoarvon.

Eduskunnan oikeusasiamies: Viranomaisen Findata-lisänimen asianmukaisuus (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Katso myös

Väylä, Traficom ja Traffic Management Finland (2019)

HUS (2021)