Siirry sisältöön

Oikeusasiamiehelle voi kannella lainvastaisesta nimestä

Viranomaisen toiminnan laillisuutta valvoo Suomessa oikeuskanslerin ohella eduskunnan oikeusasiamies. Kuka tahansa voi tehdä kirjallisen kantelun oikeusasiamiehelle silloin, kun epäilee, että viranomainen ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan. Oikeusasiamies tutkii ne kantelut, joiden perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti.

Oikeusasiamies on ratkonut 2000-luvulla monia julkishallinnon nimistä tehtyjä kanteluita, joissa on ollut kyse perustuslain, kielilain ja hallintolain vaatimusten toteutumisesta nimissä. Oli oikeusasiamiehen päätös mikä hyvänsä, jo pelkkä kanteluiden käsittely vie aikaa ja rahaa, puhumattakaan mahdollisesta uudesta nimeämisprosessista. Resursseja menee hukkaan, jos logot, verkko-osoitteet ja viestintämateriaalit on kaikki suunniteltava uudelleen epäonnistuneen nimen takia.

Kun uusia julkishallinnon nimiä suunnitellaan, on tärkeää ottaa oikeusasiamiehen päätökset huomioon. Ne on syytä tarkistaa erityisesti silloin, jos jonkin suunnitellun nimen lainmukaisuus on kyseenalaista. Oikeusasiamies on useassa ratkaisussaan kehottanut nimiä suunnittelevia viranomaisia hyödyntämään Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntemusta.

Tämän osion muissa ohjeissa esitellään oikeusasiamiehen 2000-luvulla tekemiä, julkishallinnon nimiä koskevia ratkaisuja. Ratkaisut voidaan jaotella karkeasti kolmeen eri tyyppiin:

Kaksikielisyyden toteutuminen

 • ELY-centralen
 • Ahvenanmaan paikannimet
 • Posti
 • SUPO
 • Suomi.fi-palvelu
 • Väylä
 • HUS

Englannin kielen käyttö

 • viranomaisten verkkotunnukset
 • Stroke Unit
 • No-Harm Center
 • Traffic Management Finland
 • valtioneuvoston hankkeiden nimet
 • Helsinki Education Week
 • EasySport ja FunAction sekä

Oheisnimien käyttö

 • Trafi
 • Carea
 • Traficom
 • Väylä
 • Findata
 • HUS

Edellä mainitut kategoriat ovat osin päällekkäisiä, ja jotkin ratkaisut kuuluvat useampaan edellä mainituista kolmesta kategoriasta.

Kuva: Ulla Onkamo.