Siirry sisältöön

Vierassanojen vokaali: johdokset (marttyyrius ja marttyyriys) ja liitepartikkelit (appelsiiniko)

Ohje lyhyesti

Kun vierassanan (kuten cava, chèvre) pohjalta muodostetaan uusi sana, esimerkiksi -mainen/-mäinen-loppuinen adjektiivi, tämän vokaali (a tai ä) valitaan tavallisesti yleisen vokaalisoinnun periaatteen mukaisesti:

cavamainen viini
chèvremäinen juusto

Joissakin tapauksissa on vaihtelua:

karamellimainen ~ karamellimäinen
marttyyrius ~ marttyyriys

Vokaalivaihtelu koskee periaatteessa myös liitepartikkeleita (esim. -kaan tai -kään ja -ko tai -), joskin takavokaalinen vaihtoehto on käytössä tavallisin:

kompromissikaan ~ kompromissikään

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Cavamainen, amätöörimäinen 

• Sanoissa konemainen ja jättimäinen on sananmuodostusaineksena eli johtimena aines -mainen, -mäinen. Näiden vokaali a tai ä tulee sanojen kone (konemainen) ja jätti (jättimäinen) vokaaleista vokaalisoinnun mukaan: sanassa voi yleensä olla vain vokaaleja a, o, u, e, i tai vain vokaaleja ä, ö, y, e, i.

Vastaavasti käy seuraavantyyppisissä sanoissa:

Taulukko: Vokaalisoinnun mukaisia sanoja

Sanassa mahdollisia vokaaleja:
a, o, u, e,
Sanassa mahdollisia vokaaleja:
ä, ö, y, e, i
kuusikkotiheikkö
konemainenjättimäinen
aavistusjärkytys

Kun vierassanoista muodostetaan tähän tapaan uusia sanoja eli johdoksia, vokaalien a ja ä vaihtelu ei ole yhtä runsasta kuin taivutuspäätteissä (ks. ohjetta Vierassanojen taivutuspäätteen vokaali: yhdyssanat (kilometrejä, hypoteeseja ja hypoteesejä) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa). Usein johtimen (esim. -mainen/-mäinen) vokaali on kantasanan takavokaalin (a, o, u) ja etuvokaalin (ä, ö, y, i, e) mukainen:

cavamainen viini

chèvremäinen juusto

Jos kantasanassa on sekä taka- että etuvokaaleja (kuten sanassa humoristi), siitä muodostetussa sanassa on yleensä takavokaalinen johdin:

humoristi: humoristisuus, humoristimainen

Jos sanan loppuosassa on ä tai ö, johtimessa on etuvokaali y tai ä:

miljonääri: miljönääriys

amatööri: amatööriys, amatöörimäinen

• Joissakin sanoissa ja johdosryhmissä esiintyy vaihtelua. Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa johdin on yleensä takavokaalinen, mutta ei kaikissa. Vaihtelu on mahdollista yleiskielessäkin:

karamellisoitu (ei ”karamellisöity”)

humoristisuus (ei ”humoristisyys”)

ateistisuus (ei ”ateistisyys”)

homogenisoida (ei ”homogenisöidä”)

karamellimainen ~ karamellimäinen

heterogeenisuus ~ heterogeenisyys

auktoriteetiton ~ auktoriteetitön

Jos on epävarma johtimen vokaalista, kannattaa valita takavokaalin a, o, u sisältävä vaihtoehto.

Jos sanassa on y ennen johdinta, johtimen vokaali voi yleensä olla niin etuvokaali (esim. -ys) kuin takavokaalikin (-us). Vaihtelu ei kuitenkaan koske kaikkia johtimia.

marttyyrius ~ marttyyriys

marttyyrimainen ~ marttyyrimäinen

formaldehyditon ~ formaldehyditön

analyyttisyys ~ analyyttisuus

analyysimäinen ~ analyysimainen

analyysitön ~ analyysiton

analyytikko (ei "analyytikkö")

kanyloida (ei "kanylöidä" < kanyyli)

Arkkitehtiko vai arkkitehtikö?

Vokaalivaihtelu koskee periaatteessa myös liitepartikkeleita -ko/-kö, -kaan/-kään, -han/-hän ja -pa/-. Vierassanojen yhteydessä takavokaaliset -ko, -kaan, -han ja -pa ovat kuitenkin käytössä selvästi tavallisempia, joskin sana- ja sijamuotokohtaista vaihtelua esiintyy. Yleiskielessä vaihtelua voi pitää mahdollisena samoin ehdoin kuin taivutuspäätteissä:

barometrihan ~ barometrihän

arkkitehtiko ~ arkkitehtikö

kompromissikaan ~ kompromissikään

krokotiiliko ~ krokotiilikö

appelsiinikaan

adjektiivihan

Jos on epävarma vokaalin valinnasta, kannattaa valita takavokaalin a tai o sisältävä muoto.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta