Siirry sisältöön

Vierassanojen taivutuspäätteen vokaali: yhdyssanat (kilometrejä, hypoteeseja ja hypoteesejä)

Ohje lyhyesti

Vierassanoja, jotka ovat selvästi kahdesta erillisestä sanasta muodostettuja yhdyssanoja, taivutetaan jälkiosan mukaan:

kilometrejä (kuten metrejä)
fotosynteesissä (kuten synteesissä)

Eräät vierassanat voidaan hahmottaa kahdella tavalla: joko erillisistä sanoista syntyneeksi yhdyssanaksi tai yhdistämättömäksi sanaksi. Tällöin taivutuskin on kahtalainen:

barometriä (yhdyssana) ~ barometria (yhdistämätön sana)

Koko ohje

Eräät vierassanat koostuvat selvästi kahdesta tai useammasta itsenäisestä osasta; ne ovat yhdyssanoja. Yhdyssanoja taivutetaan jälkiosan mukaan:

kilometri = kilo + metri: kilometriä
fotosynteesi = foto + synteesi: fotosynteesissä

Eräät sanat taas voidaan hahmottaa kahdella tavalla: joko erillisistä osista syntyneeksi yhdyssanaksi tai yhdistämättömäksi sanaksi. Tällaisia kaksihahmotteisia tapauksia suomen kielen näkökulmasta ovat mm. barometri, hypoteesi ja homogeeninen.

Taivutuspäätteen vokaali voidaankin valita niihin joko yksinkertaisen sanan tai yhdyssanan taivutuksen mukaan:

Taulukko: Kahdella tavalla hahmottuvien vierassanojen taivutuspäätteen vokaali

Taivutus yhdyssananaTaivutus yksinkertaisena sanana
barometribarometrilläbarometrilla
hypoteesihypoteesiähypoteesia
homogeeninenhomogeenistähomogeenista

Jos esimerkiksi barometri-sana hahmotetaan suomessa kahdesta osasta (baro+metri) koostuvaksi yhdyssanaksi, taivutuspäätteen vokaali tulee sanan metri mukaan (metriä). Jos sitä taas ei hahmoteta yhdyssanaksi, taivutuspäätteen vokaali määräytyy takavokaalin o mukaan (baro-).

Tähän tapaan kaksihahmotteisia ovat seuraavassa taulukossa esitetyt sanat, jotka ovat pääosin vähintään nelitavuisia (ks. myös täsmentävää tietoa taulukon jälkeen).

Taulukko: Esimerkkejä kahdella tavalla hahmottuvista vierassanoista (taivutuspäätteessä voi yleiskielessä olla a tai ä)

Sanan loppuEsimerkkisanojaPäätevaihtoehdot
-metrialkometri, barometri, kronometri, parametrialkometreja ~ alkometrejä
Huom. kilometri, millimetri (yhdyssanoja):kilometrejä, millimetriä
-geeniallergeeni, antigeeni, patogeeniallergeenia ~ allergeeniä
-teesihypoteesi, antiteesihypoteesissa ~ hypoteesissä
-teismi, -teistiateismi, monoteismi, polyteismi
ateisti, monoteisti, polyteisti
polyteismia ~ polyteismiä
ateisteja ~ ateistejä
-fiili, -verttifennofiili, pedofiili, bibliofiili
introvertti, ekstrovertti
bibliofiileilla ~ bibliofiileillä
ekstrovertteja ~ekstroverttejä
-pedi, -septilogopedi, ortopedi, antiseptilogopedeilla ~ logopedeillä

• Taivutuspäätteen vokaali vaihtelee ensinnäkin tapauksissa, jotka ovat tulkittavissa joko yhdyssanaksi tai yhdistämättömäksi sanaksi; näiden lopussa on sellaisia osia kuin -metri, -geeni, -teismi ja -teesi. Kokonaisuuden loppuosa voi siis hahmottua myös suomessa itsenäiseksi sanaksi.

• Toiseksi taivutuspäätteen vokaali vaihtelee hyvin yleisesti myös fiili-, -vertti, pedi- ja septi-, septinen-loppuisissa sanoissa, esim. fennofiili, introvertti, logopedi, antisepti.

• Taivutuspäätteen vokaalivaihtelu koskee myös yllä esitetyistä sanoista muodostettuja -nen-loppuisia adjektiiveja:

allergeeninen: allergeenisia ~ allergeenisiä
hypoteettinen: hypoteettista ~ hypoteettistä

ateistinen: ateistisia ~ ateistisiä
ortopedinen: ortopedisia ~ ortopedisiä
biometrinen: biometrisia ~ biometrisiä

• Yllä esitetty yleisohje pätee vähintään nelitavuisiin sanoihin. Sen sijaan kolmitavuisten sanojen, kuten konsepti, konteksti, proteesi, profiili, taivutuspäätteen vokaalina on yleiskielessä a. Esimerkiksi sellaiset muodot kuin ”konseptissä”, ”konteksteissä” ja ”proteesiä” ovat suhteellisen harvinaisia.

Kolmitavuisten joukossa sana adverbi on kuitenkin poikkeus. Sen taivutusmuodoissa esiintyy yleiskielisiksikin tarkoitetuissa teksteissä sen verran vaihtelua, ettei ole syytä pitää kahtalaisuutta virheellisenä. Näin siis seuraavat vaihtoehdot ovat yleiskielen mukaisia: 

adverbi: adverbeja ~ adverbejä

• Edellisten lisäksi on joukko sellaisia nelitavuisia sanoja, jotka eivät ole yhdyssanoja mutta joita näkee yleisesti taivutettavan kahdella tavalla. Tällaisia ovat mm. kompromissi ja krokotiili. Ne hahmottuvat vahvasti kaksiosaisiksi, koska niiden kaksi viimeistä tavua muodostavat sattumalta suomeksi merkityksellisen kokonaisuuden. Tämän vuoksi niitä usein taivutetaankin vain loppuosan perusteella.

Lisäksi hyvin usein näkee taivutettavan kahdella tapaa myös sanoja karamelli ja arkkitehti. Näissä mainituissa sanoissa taivutuspäätteen vokaalivaihtelun voi katsoa olevan yleiskielen mukaista:

kompromissi: kompromisseja ~ kompromissejä
krokotiili: krokotiililla ~ krokotiilillä

karamelli: karamelleissa ~ karamelleissä
arkkitehti: arkkitehdilla ~ arkkitehdillä

Taivutuspäätteen vokaalin vaihtelua sisältävän sanaryhmän rajat ovat häilyvät. Ero sellaisiin sanoihin kuin appelsiini, argumentti ei ole selvä (ks. ohjetta perussäännön mukaisista sanoista, kuten kaviaari, inkivääri kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Suomen kielen lautakunta hyväksyi tässä esitetyn vierassanojen taivutuspäätteen vokaalivaihtelua koskevan normin väljennyksen vuonna 2013.

Tiesitkö?

Sanaa geeni (← kreikan genos 'syntyperä') voidaan käyttää yhdyssanojen osana, jolloin sen merkitys on 'perintötekijä', esim. syöpägeeni, muuntogeeninen. Sama sana-aines sisältyy myös mm. sanoihin allergeeni, estrogeeni, antigeeni, heterogeeninen, joissa geenin merkitys on 'syntyperä'.

Tiukan tulkinnan mukaan yhdyssanoja suomen kielessä olisivat vain sanat, joissa geeni esiintyy 'perintötekijän' merkityksessä. Tämän mukaista taivutustapaa noudatetaan mm. lääketieteellisissä teksteissä, joissa taivutetaan syöpägeeniä, muuntogeenistä, mutta allergeenia, heterogeenista.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta