Siirry sisältöön

Vierassanat: sitaattilainojen taivuttaminen (show’ta, intranetiin)

Ohje lyhyesti

Vierasperäisiä sanoja taivutetaan suomenkielisessä tekstissä siinä missä muitakin sanoja. Taivutuspääte merkitään niin, että myös sanan taivutettu muoto on mahdollisimman helposti äännettävissä:

rock, rockia
calvados, calvadosia
show, show’ta

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Taivutuspääte liitetään sitaattilainaan joko suoraan taikka vokaalin i tai heittomerkin välityksellä sen mukaan, päättyykö sanan perusmuoto kirjoitettaessa ja äännettäessä vokaaliin vai konsonanttiin. Samat periaatteet pätevät myös vieraskielisiä nimiä taivutettaessa.

Pääte liitetään suoraan tai vokaalin i avulla: cappuccinoa, rockia

• Kirjoitusasultaan vokaaliloppuisiin vierassanoihin taivutuspääte liitetään suoraan:

cappuccino (ääntöasu: ”kapputšiino”), cappuccinon, cappuccinoa, cappuccinoon

penne, pennen, penneä, penneen

Huom. Sana emoji taipuu kuten vastaavanhahmoiset kolmitavuiset sanat, esimerkiksi detalji, emali, mitali:

emoji, emojin, emojia, emojiin, emojit
emojien ~ emojeiden ~ emojeitten
emojeja ~ emojeita
emojeihin

• Pääte liitetään suoraan myös silloin, kun kirjoitusasu ja ääntöasu päättyvät eri vokaaleihin tai kirjoitusasu päättyy vokaaliin mutta ääntöasu konsonanttiin:

sherry (ääntöasu: ”šerri”), sherryn, sherryä, sherryyn

college (ääntöasu: ”kolidž” tai suomalaisittain ”kollege”),
collegen (ääntöasut: ”kolidžin” tai ”kollegen”), collegea, collegeen

• Kirjoitus- ja ääntöasultaan konsonanttiloppuisiin sitaattilainoihin taivutuspääte merkitään vokaalin i välityksellä:

rock, rockin, rockia, rockiin

jukebox, jukeboxin, jukeboxia, jukeboxiin

calvados, calvadosin, calvadosia, calvadosiin

copywriter, copywriterin, copywriteria, copywriteriin

Vokaalia i käytetään taivutuspäätteen edellä myös silloin, kun ääntöasun loppukonsonantti on eri kuin kirjoitusasun:

camembert (ääntöasu: ”kamambeer”), camembertin, camembertia, camembertiin

belles lettres (ääntöasu: ”bel letr”; ranskan ’kaunokirjallisuus’), belles lettresin, belles lettresiä, belles lettresiin

Pääte liitetään heittomerkin avulla: show’ta, buffet’n

• Sitaattilainan lopun ja päätteen väliin tulee heittomerkki, jos sana loppuu kirjoitettaessa konsonanttiin mutta äännettäessä vokaaliin:

show (ääntöasu: ”šou”), show’n, show’ta, show’hun

buffet (ääntöasu: ”byfee”), buffet’n, buffet’hen

bordeaux = bordeauxviini (ääntöasu: ”bordoo”), bordeaux’n, bordeaux’ta, bordeaux’hon

Jos kirjoitusasultaan konsonanttiloppuisen sitaattilainan ääntöasu ei ole kirjoittajan tiedossa tai kohtuullisin vaivoin selvitettävissä, päätteen voi liittää sanaan sidevokaalin i avulla:

clafoutis (ääntöasu: ”klafuti”, ’kirsikoista tms. valmistettu jälkiruokatorttu’), clafoutis’n (ääntöasu: ”klafutin”) ~ clafoutisin

Monikon taivutus

Monikon perusmuodon eli nominatiivin pääte on sitaattilainoissakin t (cappucinot). Muissa monikkomuodoissa monikon tunnuksena on taivutuspäätteen edellä i tai j (cappucinoja).

Monikon tunnus liitetään sitaattilainoihin suoraan tai i:n välityksellä samojen periaatteiden mukaan kuin yksikön taivutuspäätteet:

cappuccinot, cappuccinojen, cappuccinoja, cappuccinoihin

sherryt, sherryjen, sherryjä, sherryihin

calvadosit, calvadosien, calvadoseja, calvadoseihin

copywriterit, copywriterien ~ copywritereiden ~ copywritereitten, copywritereja ~ copywritereita, copywritereihin

show’t, show’iden, show’ita, show’ihin

buffet’t, buffet’iden, buffet’ihin

Päätevokaalin valinta: cateringia vai cateringiä?

Taivutuspäätteen vokaali a tai ä valitaan sitaattilainoissa joko kirjoitusasun tai ääntämistavan perusteella. Jos sanassa on vain takavokaaleja a, o, u ja ääntöasukin on takavokaalinen, taivutuspäätteessä on a. Vastaavasti jos sanassa on vain etuvokaaleja e, i, y, ä, ö ja ääntöasukin on etuvokaalinen, päätteessä on ä.

calvados, calvadosia, calvadosissa

show, show’ta, show’ssasherry, sherryä, sherryssä

Sen sijaan jos sitaattilainassa on takavokaalien a, o, u lisäksi e tai i, taivutuspäätteessä on joko kirjoitusasun mukaan takavokaalinen a tai ääntöasun mukaan etuvokaalinen ä (ks. tarkemmin päätevokaalin valinnasta ohjetta Vierassanojen taivutuspäätteen vokaali kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

chat (ääntöasu: ”tsät”), chatia ~ chatiä

catering (ääntöasu: ”keitöriŋ”), cateringia ~ cateringiä

buffet (ääntöasu: ”byfee”), buffet’ta ~ buffet’tä

leasing (ääntöasu: ”liisiŋ”), leasingia ~ leasingiä

personal trainer (jälkiosan ääntöasu: ”treiner”), personal traineria ~ traineriä

Huom. Suomen kieleen mukautetut lainat eivät aiheuta tällaisia taivutuspäätteen valintaa koskevia kysymyksiä; vrt. esimerkiksi buffetti, tsätti.

Taivutusmuotojen konsonantit: wokia vai wokkia?

Konsonanttiloppuisten sitaattilainojen taivutusmuodoissa voi joskus ääntyä pitkä konsonantti. Tämä kertoo siitä, että sanat ovat osittain mukautuneet suomen kielen äännerakenteeseen. Jos tekstissä kuitenkin käytetään sanan perusmuotona sitaattilainaa (wok, market), ei kaksoiskonsonanttia merkitä kirjoituksessa myöskään taivutusmuotoihin (ks. konsonantin pituudesta tarkemmin ohjetta Kirjoitus- ja ääntöasu vierasperäisissä sanoissa: kantarelli ja ameba kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

wok, wokia (luetaan: wokia ~ wokkia)

gallup, gallupeja (luetaan: gallupeja ~ galluppeja)

intranet, intranetiin (luetaan: intranetiin ~ intranettiin)

market, marketeihin (luetaan: marketeihin ~ marketteihin)

Monesta sanasta on sitaattilainan lisäksi käytössä myös suomen kieleen mukautettu muoto:

vokki, vokin, vokkia, vokkiin, vokkeihin

marketti, marketin, markettia, markettiin, marketteihin

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta