Siirry sisältöön

Kirjoitus- ja ääntöasu vierasperäisissä sanoissa: kantarelli ja ameba

Ohje lyhyesti

Vierasperäiset suomeen mukautetut sanat eli erikoislainat suositellaan äännettäväksi niin kuin ne kirjoitetaan:

auditorio [auditorio]
kaakao [kaakao]

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Vierasperäisten suomen kieleen mukautettujen sanojen eli ns. erikoislainojen kirjoitus- ja ääntöasu vastaavat pitkälti toisiaan. Toisin sanoen tällaiset sanat suositellaan yleiskielessä äännettäväksi niin kuin ne kirjoitetaan: pitkät vokaalit ja konsonantit pitkinä ja lyhyet lyhyinä.

Monilla kielenkäyttäjillä ääntämys saattaa kuitenkin olla jonkinlainen välimuoto pitkän ja lyhyen äänteen välillä.

Boa, kampanja: vokaalin ja konsonantin pituus

• Esimerkiksi seuraavat sanat suositellaan äännettäviksi niin kuin ne kirjoitetaan:

boa
ameba
diabetes
Australia

Vastaavasti yleiskielen suosituksen mukaan myös konsonantti äännetään lyhyenä seuraavissa sanoissa:

kampanja
shampoo ~ sampoo
temperamentti

kantarelli [kantarelli]
internetiin [internetiin]
Baltia [baltia]

golfata [golfata ~ golffata]
(Vrt. yleiskielessäkin kirjoitusasut surfata ~ surffata.)

Muutamassa tapauksessa (kuten pop, punk) sananloppuinen konsonantti ääntyy pidentyneenä taivutusmuodoissa (popia, punkiin). Usein kannattaa suosia vaihtoehtona yhdyssanaa tai käyttää arkisempaa mukautusta (poppi, punkki; vrt. yleiskieleen jo vakiintunut rokki):

kuunnella popia, tutustua punkiin

kuunnella pop-musiikkia, tutustua punk-musiikkiin
kuunnella poppia ja punkkia

Vrt. kuunnella rokkia, rock-musiikkia

• Joidenkin sanojen kirjoitusasussa on lainanantajakielen mukaisesti tavun lopussa kaksi samaa konsonanttia, mutta yhdistelmää ei äännetä pitkänä:

aggressiivinen
attraktiivinen
applikaatio

• Sitaattilainat eli sellaisinaan vieraasta kielestä lainatut sanat, kuten parfait (”parfee”) ja stand up (”ständ ap”) pyritään tavallisesti ääntämään alkuperäisen ääntöasun mukaisesti. Ääntämys kuitenkin usein mukautuu suomen ääntämykseen sopivammaksi. Ainakin aluksi monet ääntämyksen mukaiset – ja mahdollisesti myös muutoin mukautetut – kirjoitustavat ovat kuitenkin tyyliltään arkisia: slaidi (< englannin slide), briifata (< englannin brief).

Kognitio ja magneetti 

Kirjainjono gn luetaan vanhastaan ruotsin mallin mukaan asussa ”ŋn” (äng-äänne + n). Sen voi kuitenkin joskus ääntää myös kirjoitusasun mukaan asussa ”gn”, ja eräisiin sanoihin tämä ääntämys on vakiintunut ainoaksi:

kognitio [koŋnitio]

magneetti [maŋneetti ~ magneetti]

signaali [siŋnaali ~ signaali]

prognoosi [prognoosi]

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta