Siirry sisältöön

Vierassanat: sitaattilainojen kirjoittaminen (eri kirjoitusjärjestelmistä lainatut sanat)

Ohje lyhyesti

Sitaattilainat ovat vieraasta kielestä sellaisinaan lainattuja sanoja. Ne kirjoitetaan samalla tavalla kuin alkuperäkielessä:

buffet, parfait
cappuccino, guacamole
smoothie, stretching
datša

Tällaiset sanat pyritään yleensä ääntämäänkin alkuperäkielen tapaan. Joskus sanaa aletaan myös kirjoittaa alkuperäistä ääntöasua jäljitellen (esim. bisnes).

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Latinalaisia kirjaimia käyttävistä kielistä lainatut sanat

• Sitaattilainat kirjoitetaan kuten lähtökielessä, jos siinä käytetään latinalaisia kirjaimia eli samaa kirjaimistoa kuin suomea kirjoitettaessa:

squash
mozzarella
chanson
curriculum vitae

Myös vieraan kielen sanaan kuuluvat tarkkeet ja suomen aakkostoon kuulumattomat kirjaimet merkitään lainanantajakielen mukaisesti:

café au lait ’ranskalaistyyppinen maitokahvi’ (ranskan kielen mukaan)

caffè latte ’italialaistyyppinen maitokahvi’ (italian kielen mukaan)

smørrebrød ’tanskalainen voileipä’ (tanskan kielen mukaan)

• Sitaattilainojen ääntäminen vaihtelee. Ainakin aluksi ne pyritään ääntämään lainanantajakielen mukaisesti. Monet sanat lähentyvät vähitellen suomen ääntämystä:

curling (äännetään: kəəliŋ ~ köörliŋ ~ kurliŋ)

Toisinaan sana aletaan myös kirjoittaa ääntöasun mukaisesti. Samastakin sanasta saattaa silloin olla käytössä kaksi kirjoitusvaihtoehtoa, toinen alkuperäisen kirjoitusasun mukainen, toinen ääntöasun mukainen:

business ~ bisnes
nougat ~ nugaa

Samalla sana voi vähitellen muutenkin mukautua suomen kieleen mm. niin, että siihen liitetään suomalainen sananloppu:

market ~ marketti
brandi ~ brändi

Muita kirjainjärjestelmiä käyttävistä kielistä lainatut sanat

Jos lainanantajakielessä käytetään muuta kirjainjärjestelmää kuin suomessa, sitaattilaina muunnetaan eli translitteroidaan meillä käytössä olevaan kirjaimistoon:

datša (venäjästä)
taiji (kiinasta)

Käytössä on useita translitterointijärjestelmiä, joista osa on kansainvälisiä, osa kansallisia. Esimerkiksi venäjää translitteroidaan suomeen suomalaisen translitterointijärjestelmän mukaan, mutta on olemassa myös kansainvälinen järjestelmä sekä erikseen mm. englantilainen ja ranskalainen järjestelmä.

Kiinankielisiä sanoja translitteroidaan nykyisin pinyinjärjestelmän mukaan. Tämä järjestelmä perustuu paljolti englannin kielen oikeinkirjoitukseen, minkä vuoksi äännettä ei vastaa sama kirjain kuin suomen kirjoitusjärjestelmässä:

taiji (luetaan: taitsi ~ taitši)

Eräät kiinalaiset sanat voi kirjoittaa suomen kielessä joko pinyinin tai suomalaisen kirjoitustavan mukaisesti. Tällainen on Kiinan rahayksikön nimi:

yuan ~ juan (luetaan: juan)

Japaninkielisiä sanoja kirjoitetaan suomessa englannin ääntämykseen perustuvan Hepburnin järjestelmän mukaisesti tai suomenkielisten sanojen kirjoitustavan mukaan:

teriyaki ~ terijaki (luetaan: terijaki)

Kirjoituksen muuntamisesta kirjoitusjärjestelmästä toiseen katso ohjetta Siirtokirjoitus: mitä se on? kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta