Siirry sisältöön

Piste

Ohje lyhyesti

Piste on virkkeen päättömerkki, mutta sitä käytetään muutamissa muissakin tehtävissä.

Tämän ohjeen osat ovat seuraavat:

Pistettä koskevia muita ohjepankin ohjeita:

Koko ohje

Piste virkkeen lopussa

• Pistettä käytetään välimerkkinä virkkeen lopussa. Se on tärkein tekstiä jaksottava merkki.

Ilmoittautumisaika on jo päättynyt.

Matkustimme junalla Moskovaan. Kävimme Leo Tolstoin kotimuseossa.

Piste päättää toteavan virkkeen, ja se kirjoitetaan kiinni edeltävään sanaan. Pisteen jälkeen tulee yksi välilyönti kuten muidenkin välimerkkien perään.

Jos pisteen jäljessä on oikeanpuoleinen sulje tai lainauksen lopettava lainausmerkki, tämä kirjoitetaan pisteen jälkeen ilman välilyöntiä:

– – (Kustannusarvio oli 1 500 euroa.)

”Alussa oli suo, kuokka ja Jussi.”

• Muodoltaan kysyvä virke voi päättyä pisteeseen, jos kyseessä on retorinen kysymys eli sisällöltään lähinnä toteava ilmaus:

Kuka nyt ei haluaisi käyskennellä puutarhassa toukokuussa.
~
Kuka nyt ei haluaisi käyskennellä puutarhassa toukokuussa?

Epäsuoran kysymyslauseen eli muodoltaan kysyvän sivulauseen lopussa on piste silloin, kun päälause ei ole kysyvä:

Opas kysyi, ketkä olivat täällä ensimmäistä kertaa.

– Vrt. Tiedätkö, ketkä ovat täällä ensimmäistä kertaa? (Tässä päälause on kysyvä.)

• Jos päivämäärä esitetään virkkeen lopussa, käytetään vain yhtä pistettä:

Joululoma alkaa 22.12.

Piste muiden jaksojen lopussa (kuvatekstit, taulukot yms.)

• Tietynlaisissa teksteissä, esimerkiksi kiitoksissa, käytetään kiteytyneitä verbittömiä sanontoja, jotka tekstiyhteydessään muodostavat virkkeen. Loppuun merkitään piste tai joskus huutomerkki:

Lämmin kiitos osanotosta.

Suurkiitokset muistamisesta!

• Kuvateksteissä ja esimerkiksi taulukoiden otsikoissa käytetään tavallisesti pistettä, kun tekstinä on kokonainen lause (joka sisältää taivutusmuotoisen verbin). Muussa tapauksessa pistettä ei yleensä käytetä. Kuitenkin erityisesti silloin, kun samassa yhteydessä on erimuotoisia kuvatekstejä, voi kaikkien loppuun yhtenäisyyden vuoksi merkitä pisteen:

Matkustamme kuvassa näkyvällä jokilaivalla, jonka nimi on Lumottu vaeltaja.

Kuvassa jokilaiva Lumottu vaeltaja. ~ Jokilaiva Lumottu vaeltaja.

Kuva 3. Kirjailija Leo Tolstoin muotokuva.

Pistettä käytetään erottamassa henkilö- ym. tietoja esitteissä, teosluetteloissa, selosteissa, matrikkeleissa ja lähdeluetteloissa:

Ilja Repin. Leo Tolstoin muotokuva (1887). Tretjakovin galleria.

• Pistettä ei käytetä esimerkiksi kirjojen, lukujen, tutkielmien yms. nimien tai otsikkojen lopussa, ei myöskään taulukon sarakeotsikoiden lopussa.

Pistettä ei merkitä myöskään allekirjoituksen, osoitteen eri rivien eikä muiden irrallisten ja omaksi rivikseen kirjoitettavien ilmausten jälkeen.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta