Siirry sisältöön

Taulukot ja kuviot

Ohje lyhyesti

Taulukon tai kuvion avulla saa esitettyä paljon tietoa tiiviissä muodossa. Yhteen taulukkoon tai kuvioon ei kannata sisällyttää liikaa asioita.

Koko ohje

Taulukon tai kuvion avulla on helppo esittää suurikin määrä keskenään vertailtavia tietoja. Tässä ohjeessa puhutaan taulukoista, mutta samat ohjeet koskevat myös kuvioita, jollaisia ovat esimerkiksi diagrammi ja graafi.

Taulukko on syytä mainita ja esitellä sitä ympäröivässä tekstissä. Tekstissä taulukon tiedoista voidaan esittää esimerkiksi yleistyksiä, vertailuja ja päätelmiä. Taulukosta nähtäviä tietoja ei kannata toistaa tekstissä sellaisinaan.

Joissain tapauksissa taulukko sopii paremmin koko työn loppuun liitteeksi kuin tekstin lomaan.

Otsikko

Taulukon otsikko kertoo parhaimmillaan napakasti ja havainnollisesti sen, millaista tietoa taulukko sisältää. Taulukon otsikon lopussa voi käyttää tai olla käyttämättä pistettä:

Ikäluokat maakunnittain vuonna 2000
~
Ikäluokat maakunnittain vuonna 2000.

Numerointi

Jos tekstiin sisältyy useita taulukoita, ne on usein syytä numeroida viittaamisen helpottamiseksi. Jos tekstissä käytetään taulukoiden lisäksi kuvioita, numeroidaan taulukot omaan sarjaansa ja kuviot omaansa. Laajassa teoksessa, jossa on paljon taulukoita, voi numeroinnin tehdä myös luvuittain. Tällöin luvussa 1 taulukoiden numerot ovat muotoa 1.1, 1.2 jne., luvussa 2 muotoa 2.1, 2.2 jne. Taulukon numero erotetaan otsikosta pisteellä tai kaksoispisteellä:

Taulukko 5. Ikäluokat maakunnittain vuonna 2000
~
Taulukko 5: Ikäluokat maakunnittain vuonna 2000

Taulukko 2.1. Ikäluokat maakunnittain vuonna 2000.
~
Taulukko 2.1: Ikäluokat maakunnittain vuonna 2000.

Lisäselosteet

Usein taulukon otsikkoon liittyy lausemaisia lisäselosteita, jotka erotetaan otsikosta pisteellä. Lisäselosteiden loppuun voi merkitä pisteen tai jättää sen pois.

Taulukko 6. Liikuntaharrastukset. N = niiden koululaisten lukumäärä, jotka ilmoittivat harrastavansa lajia.

Alkukirjaimen koko

Koko taulukon otsikko sekä sarakkeiden ja rivien otsikot aloitetaan tavallisimmin isolla alkukirjaimella kuten muutkin otsikot. Jos sarakeotsikkona on pienikirjaiminen lyhenne (kuten mm, milj.), se kuitenkin yleensä aloitetaan pienellä alkukirjaimella.

Taulukon sisällä olevat tekstit voi aloittaa joko pienellä tai isolla alkukirjaimella. Tilan säästämisen takia taulukoissa käytetään harvoin kokonaisia lauseita. Jos tällaisia on taulukon sisällä, ne aloitetaan yleensä isolla alkukirjaimella ja päätetään pisteeseen. Jos taulukkoon sisältyy sekä lauseita että muunlaisia ilmauksia, voidaan kaikki kohdat kuitenkin yhtenäisyyden vuoksi aloittaa ja lopettaa samalla tavoin.

Sanojen lyhentäminen

Koska taulukoissa pyritään esittämään paljon tietoa pienessä tilassa, voi niissä hyvin käyttää lyhenteitä ja symboleja (kuten %, kk, M€). Ainakin harvinaiset lyhenteet on syytä selittää lukijoille esimerkiksi taulukon otsikon yhteydessä tai taulukon alapuolella:

Taulukko 2. Suoritusten määrä lukuvuosittain opintopisteinä (op).
~
Taulukko 2. Suoritusten määrä lukuvuosittain (op = opintopiste)

Taulukkoon viittaaminen

Kun taulukkoon viitataan tekstissä keskellä virkettä, on viitteessä pieni alkukirjain eikä numeron perään tule pistettä:

Lukemista harrastavat sekä nuoret että vanhat, kuten taulukosta 3 käy ilmi.
~
Lukemista harrastavat sekä nuoret että vanhat (taulukko 3).

Samalla kertaa voi viitata moneenkin taulukkoon:

Juhani on ollut suosituin miehennimi jo vuosikymmeniä (taulukot 3–5).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta