Siirry sisältöön

Sisä- ja ulkopaikallissijat: voitti hopeaa naisissa, taudin hoito vanhuksilla

Ohje lyhyesti

Varsinkin taulukon esittämiä tuloksia kommentoitaessa käytetään joskus sellaisia paikallissijaisia ilmauksia, jotka erityisesti muissa yhteyksissä saattavat olla kankeita: pojissa on enemmän jääkiekon harrastajia kuin tytöissä.

Vaihtoehtoisia ilmauksia kannattaa suosia varsinkin, jos tuloksista kerrotaan suurelle yleisölle tarkoitetuissa teksteissä. Selkeämpi olisi esimerkiksi ilmaus pojat harrastavat enemmän jääkiekkoa kuin tytöt.

Paikallissijan sisältävät ilmaukset voivat muutenkin epämääräistää sanontaa, joskus jopa esineellistää puheena olevaa ihmisjoukkoa: astman hoito vanhuksilla.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Pojissa on enemmän jääkiekon harrastajia kuin tytöissä

Kun ryhmiä vertailevan tutkimuksen tuloksia esitetään taulukossa, tuloksista kirjoittava saattaa keskittyä kommentoimaan nimenomaan taulukon sarakkeita ja ”siirtää taulukkoa” suoraan aihetta käsittelevään tekstiinsä. Ryhmiin viitataan tällöin ulko- ja sisäpaikallissijaisilla ilmauksilla:

Naisilla liukkaus vaikutti kenkävalintoihin useammin kuin miehillä.

Pojissa on enemmän jääkiekon harrastajia kuin tytöissä.

Tällaisessa lauserakenteessa puheena oleva ryhmä hahmottuu esimerkiksi kokijajoukoksi (naisilla, miehillä) tai ikäluokaksi (pojissa, tytöissä), ei aktiivisiksi toimijoiksi.

Tämä paikallissijoja suosiva puhetapa on periaatteessa mahdollinen erityisesti raporteissa silloin, kun lukijallakin on näkyvillä kyseinen taulukko. Tosin esitystapa on yleensä kankea. Usein havainnollisempaa olisi käyttää esimerkiksi seuraavanlaisia vertailevia ilmauksia:

Liukkaus vaikutti naisten kenkävalintaan useammin kuin miesten.

Pojat harrastavat enemmän jääkiekkoa kuin tytöt.

Pojat harrastavat jääkiekkoa innokkaammin kuin tytöt.

Raporttien ja tutkimusten taulukkokieltä ei epähavainnollisen esitystavan vuoksi kannata käyttää ainakaan tiedotteissa ja uutisissa tai muissa suurelle yleisölle tarkoitetuissa teksteissä. Tyyli siirtyy nimittäin herkästi myös muihin, ylipäänsä ryhmien eroja kuvaaviin teksteihin.

Seuran joukkueet ylsivät hopeaan niin naisissa kuin miehissä.

Selvemmin: Sekä naisten että miesten joukkueet ylsivät hopeaan.

Sekä miehissä että naisissa yleisintä on erota yli 50-vuotiaana.

Selvemmin: Sekä miehet että naiset eroavat yleisimmin yli 50-vuotiaina.

Onko oppilasryhmäsi tytöissä ja pojissa eroa käyttäytymisessä tunneilla?

Selvemmin: Käyttäytyvätkö oppilasryhmäsi tytöt ja pojat tunneilla eri tavoin?

Tavallista on myös kirjoittaa taulukossa näkyvistä tuloksista käyttäen kohdalla-rakennetta:

Nuorten kohdalla erityisesti mietojen alkoholijuomien käyttö on suosittua.

Tämäkin on taulukkokieltä, joka ei ole aina yksiselitteistä. Vaihtoehtoisia ilmaisutapoja kannattaakin selvyyden vuoksi suosia, esimerkiksi:

Nuoret suosivat erityisesti mietoja alkoholijuomia.

Hoito vanhuksilla, lääkkeiden käyttö lapsilla

• Sellaiset lauseet kuin Liisalla on auto ja Potilaalla on lieviä oireita ovat omistuslauseita, joiden alussa oleva -lla/-llä-päätteinen eli adessiivisijainen ilmaus kertoo, kenellä on puheena oleva esine, asia, vaiva tms. Omistuslauseille läheisiä rakenteita ovat lauseiden Nuoremmilla potilailla oireilu on lievää ja Oirelu on lievää nuoremmilla potilailla kaltaiset ilmaukset, joissa kerrotaan, kenellä jokin on jonkinlaista. Ne ovat tavallisia erityyppisissä raporteissa. Ainakin lyhyinä ne on helppo hahmottaa:

Vanhuksilla huimaus on yleistä.

D-vitamiinin vajaus on yleistä vanhuksilla.

Joskus vastineena toimii genetiivi-ilmaus (potilaiden), joka on usein selvempikin vaihtoehto kuin paikallissija:

Myyräkuumepotilailla keuhko-oireet ovat tavallista lievempiä.
~
Myyräkuumepotilaiden keuhko-oireet ovat tavallista lievempiä.

Pitkän ajan ennuste deliriumpotilailla on huono.
~
Deliriumpotilaiden pitkän ajan ennuste on huono.

• Tutkimusvälineestä kertovat tutkimus hiirillä -tyyppiset ilmaukset ovat neutraalia asiatyyliä:

Koe-eläimillä vastaavia tutkimuksia on tätä ennen tehty vain muutamia.

Lääketieteellinen tutkimus ihmisillä (otsikko)

Välineellinen näkökulma nousee pintaan myös silloin, kun potilasryhmiä tarkastellaan tutkivan tai reseptejä kirjoittavan lääkärin näkökulmasta, kuten seuraavissa lääketieteen teksteissä. Niissä potilasryhmä on kuitenkin täysin esineellistetty. Tässä mielessä esitystapa ei ole neutraali:

Tulehduskipulääkkeitä käytetään runsaasti sydän- ja verisuonisairauksia sairastavilla.

Selvemmin: Tulehduskipulääkkeitä määrätään runsaasti sydän- ja verisuonitautia sairastaville.

Masennuslääkkeiden käyttö vanhuksilla (otsikko)

Selvemmin: Masennuslääkkeiden määrääminen vanhuksille

Akuutin astman hoito lapsilla (otsikko)

Selvemmin: Lasten akuutin astman hoito

Seuraavassa taas ei ilmaista välinettä vaan kerrotaan, mihin aineen vaikutus kohdistuu:

On tehty vain yksi tutkimus poronsarviuutteen vaikutuksista ihmisillä.

Selvemmin: On tehty vain yksi tutkimus poronsarviuutteen vaikutuksista ihmisiin.
~
On tehty vain yksi tutkimus siitä, miten poronsarviuute vaikuttaa ihmisiin.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta