Siirry sisältöön

Kuvatekstit

Ohje lyhyesti

Kuvateksti selittää tai täydentää kuvaa, esimerkiksi esittelee kuvan henkilöt. Kirjassa, uutistekstissä tms. kuvateksti on tavallisesti kuvan alla tai vieressä.

Jos kuvatekstinä on kokonainen lause, sen lopussa käytetään pistettä. Muutoin pisteen käyttö on valinnaista.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Kuvateksti toimii kuvan tulkintaohjeena. Se selittää sitä, mitä itse kuva ei kerro. Kuvatekstillä voi olla erityistä painoarvoa siinä mielessä, että monet silmäilevät esimerkiksi uutisia katsomalla vain kuvat ja lukemalla kuvatekstin.

Piste vai ei pistettä?

Kirjassa, uutistekstissä tms. kuvateksti on tavallisesti kuvan alla tai vieressä. Kun kuvatekstinä on kokonainen lause (jossa on persoonamuotoinen verbi kuten sopivat, tarttui), merkitään loppuun piste:

Orvokit sopivat parvekkeelle.

Kekkosen viehe tarttui puuhun kalareissulla Mörrum-joella Ruotsissa 1976.

Kun kuvatekstinä on nimi tai muu luettelomainen tieto, voi valita, käyttääkö pistettä vai ei:

Tarja Halonen ~ Tarja Halonen.

Urho Kekkonen Islannissa 1975 ~ Urho Kekkonen Islannissa 1975.

Tenhovaaran kuvaamo, 1946 (Stockmann-museo) ~ Tenhovaaran kuvaamo, 1946 (Stockmann-museo).

Jos samassa tekstiyhteydessä kuvateksteinä on sekä lauseita että ei-lausemaisia ilmauksia, kaikkien loppuun voi yhtenäisyyden vuoksi panna pisteen.

Kuvaan viittaaminen

Kun esimerkiksi raportissa tai tutkielmassa on useampia kuvia, joihin viitataan tekstistä, kuvat kannattaa numeroida viittaamisen helpottamiseksi:

Kuva 3. Lukuharrastuksen yleisyys eri ikäryhmissä.

Kun kuvaan viitataan keskellä virkettä, käytetään pientä alkukirjainta; numeron perässä ei ole pistettä:

Lukemista harrastavat sekä nuoret että vanhat, kuten kuvasta 3 käy ilmi. ~ Lukemista harrastavat sekä nuoret että vanhat (kuva 3).

Samalla kertaa voi viitata moneenkin kuvaan:

Vuoden luontokuva -kilpailussa ei tänä vuonna tunnelmoitu (kuvat 3–5).

Samaan tapaan viitataan numeroituihin taulukoihin.

Kuvan henkilöiden luetteleminen

Kun kuvassa on henkilöitä, jotka luetellaan kuvatekstissä, on tapana aloittaa vasemmalta. Nimien luettelemisessa tärkeintä on, että lukija hahmottaa nimen ja kuvan yhteyden mahdollisimman helposti. Tavallista on, että ensin mainittavan henkilön nimen perään merkitään sulkeisiin lyhenne vas. (’vasemmalla’) tai sana vasemmalla. Merkintä ilman sulkeita on esimerkiksi kuvassa vasemmalta ~ vasemmalla -tyyppinen.

Long Play voitti viime vuonna Helsingin Sanomain Säätiön Uutisraivaaja-palkinnon. Kuvassa Kimmo Hokkanen (vas.), Antti Järvi, Anu Silfverberg, Hanna Nikkanen ja Reetta Nousiainen.

Ammattikorkeaopiskelijat lakittivat Sibelius-patsaan vapun kunniaksi. Lakittajana Ilona Härö, apuna Sara Holm (kuvassa vas.) ja tikkaiden takana Risto Järvinen ja Jami Jakonen.

Suomen luonnonsuojeluliiton 75-vuotisjuhlakonsertti Helsingin Ritarihuoneella 21.10.2013. Kuvassa vasemmalta Minna Pensola (viulu), Antti Tikkanen (viulu), Lauri Angervo (sello) ja Sole Mustonen (oboe).

Tiesitkö?

Tekstivastine ruudunlukuohjelmaa varten

Verkkosivuja koskevien saavutettavuusohjeiden mukaan kuvista pitää esittää tietoa myös sanallisesti sellaisia ihmisiä varten, jotka eivät näe kuvaa. Tällainen kuvan sisältöä luonnehtiva teksti voidaan esittää ikään kuin piilossa teknisessä järjestelmässä, ja tällöin sitä kutsutaan nimellä tekstivastine, vaihtoehtoinen teksti tai alt-teksti (alt < alternative text).

Ruudunlukuohjelma lukee tekstivastineen ääneen kuvan kohdalla. Hyvä tekstivastine kertoo kuvasta olennaisen lyhyesti ja selkeästi. Kannattaa muistaa, että ruudunlukuohjelma lukee myös varsinaiseen tekstiin sisältyvän tiedon kuvasta sekä kuvaan liitetyn näkyvän kuvatekstin. Samaa informaatiota ei siis tule enää esittää kuvan tekstivastineessa.

Tekstivastinetta ei kuitenkaan tarvita, jos kuvan sisältö on selitetty riittävästi varsinaisessa tekstissä tai kuvatekstissä. Sitä ei tarvita myöskään silloin, jos kyseessä on koristekuva, joka ei välitä informaatiota.

Lähde: Celian Saavutettavasti.fi-ohjesivusto, ks. kohdasta Lisätietoa muualla.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta