Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tehden-rakenne (siivoan lauleskellen, rakenteen peruskäyttö)

Ohje lyhyesti

Tehden-rakenne eli modaalinen lauseenvastike luonnehtii useimmiten pääverbin tapaa:

Siivoan lauleskellen. (’siivoan siten, että – samalla – lauleskelen’)

Rakenne voi ilmaista myös aikaa tai näkökulmaa:

Illan tullen piha hämärtyy. (’kun ilta tulee’)

Äänestä päätellen pihalla on aura-auto. (’kun/jos päättelee äänestä’)

Monien verbien tehden-muoto on kivettynyt post- tai prepositioksi:

maanantaista alkaen, säästä riippuen, teknisestä ongelmasta johtuen

Eräissä tapauksissa tehden-rakenteen käyttö voi aiheuttaa ristiriitaisen tulkinnan. Esimerkiksi seuraavassa olisi selvempää käyttää ja-lausetta, koska kyse on eriaikaisista tapahtumista:

Hän lähti aamulla ollen perillä myöhään illalla.

Hän lähti aamulla ja oli perillä myöhään illalla.

Tämän ohjeen osat ovat seuraavat:

Muita tehden-rakennetta koskevia ohjeita:

Koko ohje

Siivoan lauleskellen: rakenteella ja pääverbillä sama tekijä

Tehden-rakenne (eli ns. modaalinen lauseenvastike tai modaalirakenne) on monikäyttöinen. Sen tavallisin tehtävä on osoittaa tapaa, jolla lauseen pääverbin ilmaisema tilanne toteutuu:

Siivoan lauleskellen. (’siivoan siten että lauleskelen’)

Tämän päätehtävän mukaan rakenne on saanut nimityksensäkin modaalinen (’tapaa koskeva’), joskaan nimitys ei kata sen koko käyttöä. (Tehden-tyyppistä verbimuotoa kutsutaan kieliopeissa myös nimillä E-infinitiivin instruktiivi tai toisen infinitiivin instruktiivi.)

Kun tehden-rakenne luonnehtii pääverbin tekemistä, tilanteet tulkitaan samanaikaisiksi. Myös tekijä tai kokija on molemmilla sama. Seuraavassa taulukossa on tästä esimerkkejä.

Taulukko: Tehden-rakenne samanaikaista lauseen pääverbin tekemisen kanssa

Pääverbin sisältävä rakenneTehden-rakenne
Henkilökunta ottaa sinut vastaanleveästi hymyillen.
Elokuvassa oli kohtaus, joka minun täytyi katsoainhosta irvistäen.
Vietimme mukavaa iltaakeskustellen kynttilän valossa.

Tehden-rakenne ei kuitenkaan aina varsinaisesti kuvaa pääverbin tekemisen tapaa, vaan pikemminkin se yhdessä pääverbi-ilmauksen kanssa luonnehtii kokonaistilannetta:

Uusi kokonaisuus säilyttää kodinomaisen asumisen lisäten kuitenkin tilojen toimivuutta

Opettaja soitti vanhemmille ihmetellen, miksi pojan saappaat olivat joka päivä märät sisältä.

Samassa lauseessa näkee joskus käytettävän useita kerroksisia tehden-rakenteita, mutta tällöin kuvattujen asiaintilojen väliset suhteet saattavat hämärtyä:

Edellä lausuttuun viitaten ja hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen valiokunta kunnioittaen ehdottaa, että – –.

Tehden-rakennetta käytetään toisinaan myös ilman pääverbiä etenkin otsikoissa. Silti rakenteen tekijä on yhteyden perusteella tulkittavissa samaksi kuin ilmipanemattoman pääverbin tekijä:

Prinsessa Madeleine kirkkoon leveästi hymyillen. (’M. [saapui] hymyillen’)

Lapualla kansanmusiikkijuhla perinteitä kunnioittaen (’[juhla järjestettiin] perinteitä kunnioittaen’)

Tehden-rakenne luonnehtii pääverbin tekemisen tapaa myös silloin, kun pääverbi on yleistävässä 3. persoonassa (Jos työn tekee aina hymyillen – –) tai passiivissa (Jos työ tehdään aina hymyillen – –):

Yleistävä 3. persoona

Yhteistyö on sitä, että tekee hymyillen sen, mikä on joka tapauksessa tehtävä.

Passiivi

Tuntuu mukavalta astua liikkeeseen, jossa tervehditään hymyillen ja silmiin katsoen.

Aika kului juhlien: rakenteella eri tekijä kuin pääverbillä

Joskus tehden-rakenteen tekijä tai kokija ei ole sama kuin lauseen pääverbillä, mutta ilmaus voi silti tekstiyhteyden perusteella olla yksiselitteinen. Tällaisissa tapauksissa tehden-rakenteen tekijä tai kokija on ihminen mutta lauseen pääverbin tekijä ei ole.

Esimerkiksi seuraavassa pääverbi on kului (aika kului), ja tehden-rakenteen (tanssien ja juhlien) tekijä on virkkeen alussa mainittu he:

Illaksi he olivat varanneet Wanhan Postin läksiäisjuhlille, joissa aika kului tanssien ja juhlien. (’aika kului siten, että he tanssivat ja juhlivat’)

Itsenäisyyspäivä sujui perinteitä kunnioittaen. (’päivä sujui niin, että perinteitä kunnioitettiin’)

Tehden-rakenteen tekijäksi voidaan joskus tulkita myös ilmauksen esittäjä, kuten seuraavassa, jossa kirjoittaja kertoo päivänsä tapahtumista:

Oman kisasuorituksen jälkeen päivä jatkui hallilla muiden kilpailuohjelmia seuraten. (’päivä jatkui siten että minä seurasin muiden ohjelmia’)

Hän saapui hiukset lepattaen

Sellaisessa rakenteessa kuin Hän juoksi hiki virraten on tehden-rakenteella oma subjekti (tekijä, kokija tms.), joka on perusmuodossa eli nominatiivissa (hiki). Tällainen erillinen subjekti voi olla myös partitiivisijassa: hikeä valuen. Kyse on kuitenkin aina pääverbin tekijän (hän juoksi) ominaisuudesta:

Leikkaussaliin menin hampaat kalisten. (’minä menin siten että hampaani kalisivat’)

Tuomari Nurmio saapui hiukset lepattaen Linnan juhliin. (’Nurmio saapui sillä tavalla, että hänen hiuksensa lepattivat’)

Kuntauudistusta odotetaan housunpuntit tutisten. (Passiivilause: odottajia ei täsmennetä, odottajien housunpuntit tutisevat.)

Istun penkillä hikeä valuen. (’minä istun siten että minusta valuu hikeä’ ~ ’istun ja minusta valuu hikeä’)

Onni tulee eläen: keino

Tehden-rakenne ilmaisee joskus myös keinoa. Rakenteen tekijä voi olla sama tai eri kuin pääverbillä:

Lentäen olisit jo perillä.

Ei kukko käskien laula. (’ei ala laulaa sillä tavalla, että käsketään, ei laula käskemällä’)

Ei onni tule etsien, se tulee eläen.

Erosta lentäen/lentämällä olisit jo perillä ks. ohjetta Lauseenvastikkeet: tehden-rakenne (uiden vai uimalla?) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta