Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tehden-rakenne (totta puhuen, huomioon ottaen, mukaan lukien)

Ohje lyhyesti

Monet tehden-ilmaukset ovat kivettyneet post- ja prepositioiksi tai muunlaisiksi sanonnoiksi. Esimerkiksi seuraavantyyppiset ovat yleiskielen mukaisia. Mahdollisia monitulkintaisuuksia kannattaa kuitenkin välttää:

alusta alkaen, pienestä pitäen, säästä riippuen, muista tekijöistä johtuen

lapset mukaan lukien, opettajien määrä huomioon ottaen

Sen sijaan sanat liittyen ja koskien synnyttävät tavallisesti jäykkiä rakenteita. Näistä katso erillistä ohjetta Post- ja prepositiot: koskien, liittyen, sisältyen (epäselviä tulkintoja) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Tapaa luonnehtivan peruskäyttönsä takia tehden-rakennetta kutsutaan myös modaaliseksi lauseenvastikkeeksi, ks. ohjetta Lauseenvastikkeet: tehden-rakenne (siivoan lauleskellen, rakenteen peruskäyttö) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Tämän ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Kivettyneiden tehden-ilmausten merkityksiä

Tehden-rakenne irtautuu herkästi lauseenvastikekäytöstään. Monet tehden-muodot ovatkin vähitellen kivettyneet post- tai prepositioiksi (alusta alkaen) tai muiksi sanonnoiksi (totta puhuen).

Esimerkiksi seuraavat aikaa, ehtoa, syytä ja tapaa ilmaisevat kivettymät ovat neutraalissa yleiskielessä käypiä ilmauksia:

Taulukko: Yleiskielen mukaisia kivettyneitä tehden-muotoja

Merkitystehden-muodot
Aikaalkaen, lähtien, laskien, lukien, pitäen
Ehto (+ aika)riippuen, edellyttäen että, tarpeen tullen
Syy, perustelu, päättelyjohtuen, niin ollen, näin ollen
Tapa, muu suhteutussuoraan sanoen, toisin sanoen, totta puhuen, yleisesti ottaen, siihen nähden, siihen katsoen, silmin nähden, silmällä pitäen, mukaan lukien, huomioon ottaen

Ajan ilmauksissa alkaen-, lukien-tyyppiset rakenteet ovat vakiintuneita yleiskielen ilmauksia, samoin tapaa tai muuta suhteutusta tarkoittavat siihen nähden -tyyppiset rakenteet:

Ohjelmisto uudistuu torstaista alkaen.

Maaliskuun alusta lukien liityimme osaksi konsernia.

Sijoitusvuosi on ollut kokonaisuudessaan vaikea, mutta olemme onnistuneet siihen nähden kohtuullisesti.

Kehittämistoiminta jatkuu edellyttäen, että eduskunta hyväksyy toiminnan kehittämiseen esitettävän määrärahan. (’jos’)

Ehdon (esim. riippuen) ja syyn (esim. johtuen) ilmauksia kannattaa kuitenkin käyttää harkiten, sillä niiden ympärille kasautuu herkästi rakenteita, jotka vaikeuttavat tapahtumien tai abstraktien tilojen välisten suhteiden hahmottamista (ks. ohjetta Post- ja prepositiot: riippuen, johtuen kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Huomioon ottaen, mukaan lukien, pois lukien

Mukaan lukien, huomioon ottaen ja pois lukien ovat kivettyneitä rakenteita, joiden käyttöön liittyy kysymyksiä objektin sijamuodosta. Näissä rakenteissa on nimittäin mukana objekti (esim. lapset mukaan lukien) samaan tapaan kuin on persoonamuotoisen verbin yhteydessä: otan lapsen mukaan, otetaan lapsi mukaan.

Perustapaus on, että objektin muoto vaihtelee sen mukaan, tulkitaanko rakenteen taustalle aktiivimuotoinen (otan huomioon asian) vai passiivimuotoinen (asia otetaan huomioon) lause:

Palveluun sisältyvät asiakkaan käytössä olevat laitteet vaihdetaan ja korjataan niiden normaali kuluminen huomioon ottaen.

– Taustalle tulkitaan passiivilause: ’siten, että otetaan huomioon niiden normaali kuluminen’.

Olimme ravintolan ainoat asiakkaat, mikä illallisen tason huomioon ottaen oli käsittämätöntä.

– Taustalle tulkitaan aktiivilause: ’kun ottaa huomioon illallisen tason’.

Käytännössä perusmuoto on yleistynyt lauserakenteesta riippumatta. Sitä käytetään myös luetteloissa ja muissa listaavissa tekstiyhteyksissä; tällöin mukaan lukien ja pois lukien -ilmaukset ovat usein muusta lauseesta irrallisia lisäyksiä. Tärkeää seuraavantyyppisiä ilmauksia käytettäessä on, että lukijan olisi mahdollisimman helppo hahmottaa kokonaisuuden merkitys ja osien väliset suhteet:

Seutu 1 -vyöhykkeen muodostavat Lempäälä (pois lukien Sääksjärvi), Nokia (pois lukien Pitkäniemi), Ylöjärvi (pois lukien Siivikkala ja Vuorentausta) sekä Kangasala (pois lukien Nattari). 

Hankalasti hahmottuvia

Foolihappo edistää raskauden aikaista kudosten kasvua, mukaan lukien istukka.

Selvemmin: Foolihappo edistää raskauden aikaista kudosten kasvua, myös istukan kasvua.

Osakeosuus on hajautettu maailmanlaajuisesti eri markkinoille, mukaan lukien kehittyvät markkinat.

Selvemmin: Osakeosuus on hajautettu maailmanlaajuisesti eri markkinoille, myös kehittyville markkinoille.

Persoonapronomini on objektimuodossaan eli t-loppuisessa muodossa (akkusatiivissa): minut, sinut, hänet, meidät, teidät, heidät.

Jatko-opiskelijoita on runsaat 50 ja henkilökuntaa heidät (ei: he) mukaan lukien noin 150.

Kivettynyt on myös poiketen-rakenne. Se on vakiintunut sanonnassa ennakkotiedoista poiketen mutta esiintyy joskus myös muissa yhteyksissä, kuten lyhyttä ilmaisua vaativissa ilmoitusteksteissä:

Ennakkotiedoista poiketen kurssia ei järjestetä tänä syksynä.

Kuvasta poiketen repun väri on musta.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta