Siirry sisältöön

Post- ja prepositiot: mistä niitä tulee?

Ohje lyhyesti

Suomen kielessä on vain muutamia sellaisia sanoja, joita käytetään pelkästään post- tai prepositioina. Tällaisia ovat

(asian) takia ~ vuoksi
(sen) asemesta
(talon) luo, luokse, luona, luota

(asiaa) varten
vastoin (odotuksia)
(seinää) vasten

Valtaosa postpositioina käytettävistä sanoista on syntynyt ja syntyy substantiiveista: ne ovat kiteytyneet ja abstraktistuneet sellaisista ilmauksista, joissa paikallissijassa olevalla substantiivilla on n-loppuinen eli genetiivimuotoinen määrite, esimerkiksi:

tien päällä, talojen välissä
lapsen ansiosta, ajoneuvojen osalta

asian yhteydessä, teon perusteella
sateen vaikutuksesta, ministeriön toimesta

Näillä sanoilla on siis käyttöä sekä tavallisina substantiiveina (pää, väli, ansio, osa, yhteys, peruste, vaikutus, toimi) että postpositioina.

Jotkin sanat ovat käytössä paitsi post- tai prepositiona myös adverbina. Tällaisia ovat esimerkiksi lähellä, takana, ympäri ja mukaan:

Hän asuu lähellä toria ~ torin lähellä.
– Vrt. adverbina: Hän asuu aivan lähellä.

Poliisin mukaan kyseessä oli väärinkäsitys.
– Vrt. adverbina: Kannattaa ottaa kartta mukaan, jos maasto ei ole tuttu.

Lisäksi post- ja prepositioita syntyy verbien nominaalimuodoista, jollaisia käytetään mm. lauseenvastikkeissa. Post- ja prepositioina ne ovat kivettymiä.

asiasta johtuen, asiasta riippuen
viidestä alkaen, viiteen mennessä
hetken kuluttua, asiasta huolimatta

Näillä sanoilla on kuitenkin myös alkuperäistä verbin nominaalimuodon käyttöä:

Lepakot nukkuvat pää alaspäin riippuen.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta