Siirry sisältöön

Ajanilmaukset: alkaen, mennessä, asti, saakka, viimeistään

Ohje lyhyesti

Ajanilmauksissa sanat saakka, asti ja mennessä ovat kaksitulkintaisia, sillä ne jättävät epäselväksi sen, kuuluuko ilmauksessa mainittu päivä mukaan kyseiseen ajankohtaan:

Olen töissä 30.6. asti.

Palaan matkalta 1.8. mennessä.

Tällaiset lauseet kannattaa selvyyssyistä muotoilla toisin:

Viimeinen työpäiväni on 30.6. ~ Olen lomalla 1.7. alkaen.

Palaan matkalta viimeistään 1.8.

Sanat alkaen, lukien, lähtien ja viimeistään ovat merkitykseltään selkeämpiä.

Koko ohje

Alkaen, lukien, lähtien 

Ilmausten alkaen, lukien ja lähtien yhteydessä mainittu päivämäärä kuuluu mukaan ajanjaksoon:

Tarjous on voimassa 11.3.2021 alkaen.

Asti, saakka

Ilmaukset asti ja saakka ovat kaksitulkintaisia, koska ne eivät ilmaise, kuuluuko mainittu päivä mukaan ilmoitettuun ajanjaksoon. Yksiselitteisyyden vuoksi kannattaa kirjoittaa esimerkiksi näin:

Elokuvalippujen viimeinen voimassaolopäivä on 1.12.2021.

Mennessä, viimeistään

Sana mennessä on kaksitulkintainen:

Hakemusten on oltava perillä 11.3.2021 mennessä.

Tulkinnat: ’hakemuksen on oltava perillä 10.3.’ tai ’riittää, että hakemus on perillä 11.3.’

Kaksitulkintaisuuden välttämiseksi suositellaan yksiselitteistä sanaa viimeistään:

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 11.3.2021.

Hallintopäätöksissä ilmaus mennessä tulkitaan nykyään niin, että mainittu päivämäärä kuuluu mukaan jaksoon eli 11.3. mennessä on sama kuin viimeistään 11.3. Kuitenkin yksitulkintainen sana viimeistään on selvempi.

Kellonajan yhteydessä mennessä ei aiheuta vastaavia väärinkäsityksiä:

Hakemus on jätettävä 11.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta