Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tehden-rakenne (lähti ollen perillä, eriaikaisuus)

Ohje lyhyesti

Jos tehden-rakenne ilmaisee myöhempää aikaa kuin pääverbi, ilmaus ei ole yksiselitteinen. Siksi esimerkiksi seuraavanlainen tapaus ei ole suositeltava:

Hän lähti varhain ollen perillä myöhään illalla.

Yleiskielen suositus: Hän lähti varhain ja oli perillä myöhään illalla.

Tapaa luonnehtivan peruskäyttönsä takia tehden-rakennetta kutsutaan myös modaaliseksi lauseenvastikkeeksi, ks. ohjetta Lauseenvastikkeet: tehden-rakenne (siivoan lauleskellen, rakenteen peruskäyttö) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa. 

Koko ohje

Peruskäytössään tehden-rakenne ilmaisee samaa aikaa kuin pääverbi. Rakennetta käytetään kuitenkin myös yleiskielen suosituksen vastaisesti kuvaamassa tilannetta, joka on myöhempi kuin pääverbin ilmaisema:

Yleiskielen suosituksen vastainen, merkitykseltään epäselvä: Hän lähti varhain ollen perillä myöhään illalla.

Yleiskielen suosituksen mukainen, yksiselitteinen: Hän lähti varhain ja oli perillä myöhään illalla.

Esimerkissä suosituksen vastainen tehden-rakenne ollen perillä illalla ei siis kuvaa pääverbin lähti tapaa vaan on tarkoitettu ilmaisemaan, mitä myöhemmin tapahtui tai mitä tapahtumasta seurasi.

Koska tehden-rakenteen perusmerkitys pohjautuu tilanteiden samanaikaisuuteen, aiheuttaa eriaikaisuutta osoittava käyttö siis usein ristiriitaisen tulkinnan. Myös seuraavassa esimerkissä yksiselitteinen ja selvempi vaihtoehto olisi käyttää kahta persoonamuotoisen verbin (esim. lähtevät, ovat) sisältävää lausetta, jotka on rinnastettu ja- tai mutta-konjunktiolla:

Tuotteet lähtevät saman tien tilauksesta toimitukseen ollen asiakkaan määrittelemässä osoitteessa 1–3 vuorokaudessa. 

 – Selvemmin: Tuotteet lähtevät tilauksesta toimitukseen ja ovat – –.

Virallinen SM-sarja käynnistyi vuonna 1998 muuttuen myöhemmin SM-liigaksi. 

 – Selvemmin: – – käynnistyi vuonna 1998 ja muuttui myöhemmin SM-liigaksi.

Toiminta on joskus jopa hiipunut lähes kokonaan käynnistyen taas uudelleen.

– Selvemmin: – – on hiipunut lähes kokonaan mutta on käynnistynyt taas uudelleen.

Hankalasti hahmottuvia ovat erityisesti seuraavanlaiset luonnehtivat (predikatiivi)lauseet, joihin liittyy tehden-rakenne:

Pensasruusun uusi kasvu on punertava, muuttuen vähitellen vihreäksi. 

– Selvemmin: Uusi kasvu on punertava, ja/mutta se muuttuu vähitellen vihreäksi.
~ Uusi kasvu on punertava. Vähitellen se muuttuu vihreäksi.

Pensasruusun uusi kasvu on punertava on siis luonnehtiva lause (predikatiivilause), ja siihen liittyvä muuttuen-rakenne ilmaisee olotilan muutosta. Tuloksena syntyvä kokonaisuus on ristiriitainen: olotila (on punertava) ja muutos (muuttuu vihreäksi) hahmottuvat ensin tehden-rakenteen peruskäytön takia samanaikaisiksi.

Vastaavanlaisia hahmottamisvaikeuksia aiheutuu seuraavista luonnehtivista lauseista:

Se oli työhevosrakenteestaan huolimatta nopea ja ketterä saavuttaen useita sijoituksia ja voittoja aluetasolla.

– Selvemmin: Se oli nopea ja ketterä, ja siksi se saavutti useita sijoituksia ja voittoja.

Niinistön syntilista on pitkä alkaen ydinvoimapäätöksestä, jatkuen aluehallinnon epäonnistumisilla, yliopistolailla, Lex Nokialla ja päätyen nuorten toimeentulolain leikkuriin.

– Selvemmin: Niinistön syntilista on pitkä: se alkaa ydinvoimapäätöksestä, jatkuu aluehallinnon epäonnistumisilla ja päättyy – – leikkuriin.

Joissakin tapauksissa selvempi vaihtoehto voi olla joka-lause (relatiivilause):

Yleissuunnitelmatason liikennesuunnittelu toteutetaan osayleiskaavan aluevaraussuunnitelmana valmistuen 2014.

– Selvemmin: – – suunnitelmana, joka valmistuu 2014.

Usein abstraktit tehden-rakenteet saattavat siis johtaa siihen, että niiden suhde pääverbin ilmaisemaan tilanteeseen ei tule selväksi.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta