Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tehden-rakenne (illan tullen, äänestä päätellen, aika ja näkökulma)

Ohje lyhyesti

Vaikka tehden-rakenteen pääkäyttö on tavan ilmauksissa (kuljin lauleskellen), käytetään rakennetta myös ilmaisemaan aikaa ja näkökulmaa:

Illan tullen alkaa hämärtää.

Tarkemmin ajatellen voin maksaa velkani jo nyt.

Tapaa luonnehtivan peruskäyttönsä takia tehden-rakennetta kutsutaan myös modaaliseksi lauseenvastikkeeksi, ks. ohjetta Lauseenvastikkeet: tehden-rakenne (siivoan lauleskellen, rakenteen peruskäyttö) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Koko ohje

Tehden-rakenne ilmaisee paitsi tapaa myös ajankohtaa. Ajanilmauksissa se vastaa kun-lausetta. Konkreettiset ajankohdan ilmaukset, kuten illan tullen, ovat kivettyneitä rakenteita, joissa verbinä on tyypillisesti tullen ja joissa tekijä tms. esitetään genetiivisijaisella (illan, hämärän) ilmauksella:

Majava lähtee ulos pesästään hämärän tullen. (’kun hämärä tulee’)

Asiantuntevat ohjaajat antavat palautetta sopivan tilaisuuden tullen.

Tavallisempi on kuitenkin sellainen kun-lausetta – tai joskus jos-lausetta – vastaava tehden-rakenne, josta käsin tai jonka näkökulmasta tarkastellaan pääverbin ilmaisemaa tilannetta. Tällöin varsinaista tekijää ei ole mainittu, vaan se on tulkittavissa keneksi hyvänsä:

Talot näyttävät kauempaa katsoen siisteiltä. (’kun katsoo kauempaa’)

Lintu on äänestä päätellen viitatiainen. (’kun/jos päättelee äänestä’)

BKT:lla mitaten Etelä-Savo on ollut maan köyhimpien alueiden joukossa. (’kun mittaa’)

Tällaisissa tapauksissa ajan merkitykseen (’kun’) sulautuu usein lisänä tavan merkitys (’siten että’). Tästä sulaumasta kumpuavat myös monet tekstiä kommentoivat kivettymät, kuten tarkemmin ajatellen (’kun ajattelee tarkemmin’) ja suoraan sanoen (’kun sanoo suoraan’). Ajattelijaksi tai sanojaksi tulkitaan usein ilmauksen esittäjä:

Jälkeen päin ajatellen koulunkäyntiäni haittasivat häiriköt. (’kun ajattelen jälkeen päin’)

Olen rehellisesti sanoen kyllästynyt asumaan täällä. (’kun sanon rehellisesti’)

Myös sellaiset kiteytyneet ilmaukset kuin jonkun nähden, kuullen, tieten yhdistävät tavan ja ajan ilmaisemisen. Tekijää tai kokijaa ilmaiseva jäsen on genetiivissä (lasten, heidän):

Onko lasten nähden tupakoiminen sopivaa? (’kun/siten että lapset näkevät’)

Oletko ollut hiprakassa anoppisi nähden? (’kun/siten että anoppisi näkee’; genetiivin -n on sulautunut omistusliitteeseen -si; vrt. anopin nähden)

Ajattelin lapsena, että vanhempia ei parane mennä arvostelemaan, varsinkaan heidän kuultensa. (’kun/siten että he kuulevat’)

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta