Siirry sisältöön

Bulgariankieliset nimet

Ohje lyhyesti

Bulgariankielisiä nimiä muunnetaan latinalaiseen (suomessa käytettävään) kirjaimistoon joko suomalaisen standardin (SFS 4900) tai Yhdistyneiden kansakuntien (YK) paikannimikonferenssin vuonna 2012 hyväksymän kansainvälisen latinaistuksen mukaisesti.

Koko ohje

Kun nimi on peräisin toisella kirjoitusjärjestelmällä kirjoitettavasta kielestä, se kirjoitetaan suomenkielisissä teksteissä käyttäen jotakin siirtokirjoitusta. Kun nimiä muunnetaan latinalaiseen kirjaimistoon, puhutaan latinaistamisesta.

Bulgarian kieltä kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin. Suomessa kyrillisten kirjainten latinaistukseen on standardi SFS 4900 Kyrillisten kirjainten translitterointi, slaavilaiset kielet (1998). Standardi ohjeistaa käyttämään suomalaista latinaistusta eli niin sanottua kansallista kaavaa yleistajuiseksi tarkoitetussa viestinnässä, muun muassa lehdistössä, kirjallisuudessa ja kartastoissa.

Bulgarialla on kuitenkin ollut jo vuodesta 1977 oma, YK:n hyväksymä kansainvälinen latinaistus. Elokuussa 2012 pidetty Yhdistyneiden kansakuntien paikannimikonferenssi hyväksyi Bulgarian esittämän uuden bulgarian latinaistusta koskevan kansainvälisen suosituksen. Se on otettu laajasti käyttöön ainakin kartoissa ja paikannimiluetteloissa.

SFS:n mukaista latinaistusta voi edelleen käyttää suomen kielessä, esimerkiksi uutisteksteissä ja tietokirjallisuudessa, mutta sitä mukaa kun kansainvälinen latinaistus yleistyy maailmalla, sen käyttö yleistajuisissa teksteissä voi tulla ajankohtaiseksi suomessakin. Kansainvälisissä yhteyksissä, kuten kartastoissa, YK:n hyväksymä latinaistus on ensisijainen tiedonkulun helpottamiseksi.

Jos nimet latinaistaa SFS:n standardin mukaan, on ne kirjoitusasun pohjalta helpompi ääntää bulgarian kielen mukaisesti. Toisaalta jokaisella maalla tulisi olla oikeus päättää omista nimistään ja niiden kirjoitusasuista. Bulgarian itse esittämän ja YK:n hyväksymän kansainvälisen latinaistuksen noudattaminen tukee tätä periaatetta.

Uusi latinaistussuositus ei koske suomeen vanhastaan vakiintuneita eksonyymejä eli suomen kieleen mukautuneita nimiä, kuten Itä-Rodopit ja Pohjois-Traakia.

Bulgarian kansainvälinen latinaistussuositus on koottu pdf-taulukoksi:

Luettelo bulgarian siirtokirjoituksesta (pdf)

Tiesitkö?

Suomalaisen latinaistuksen ja YK:n suosituksen lisäksi on myös ISO:n (International Organization for Standardization) kansainvälinen, ns. tieteellinen kaava, jonka käyttöalaa ovat tieteelliset tekstit. ISO:n kaavassa kutakin slaavilaisten kielten kyrillistä kirjainta vastaa latinalaisessa kirjaimistossa vain yksi ja sama kirjain.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta