Siirry sisältöön

Miten ottaa vastaan palautetta teksteistä?

Palautteen saaminen voi olla jännittävää ja jopa stressaavaa. Palaute on kuitenkin oleellinen osa kehittymistä kirjoittajana. Kehittyä voi pelkästään kirjoittamalla, mutta sitäkin kehittävämpää on saada palautetta omista teksteistä. Palautteen pyytäminen tekstistä antaa tilaisuuden testata tekstin toimivuutta, koska ulkopuolinen lukija huomaa asioita, joita kirjoittaja itse ei välttämättä huomaa.

Palautetta kannattaa pyytää myös, jos kirjoittaminen takeltelee. Usein toisen henkilön näkökulma auttaa kirjoitusprosessissa eteenpäin. On kuitenkin hyvä muistaa, että palautteen antajat saattavat olla eri mieltä siitä, miten tekstiä pitäisi kehittää. Palautetta kannattaakin pyytää useammalta ihmiseltä, jos suinkin vain mahdollista, mutta ei kuitenkaan liian monelta. Mitä useampi mielipide, sitä vaikeampi niitä kaikkia on ottaa huomioon.

Palautteen vastaanottamisen kokemukseen vaikuttaa se, millaisia aiemmat palautetilaisuudet ovat olleet, kuinka toistuvaa ja tavallista palautteen saaminen on, ja myös oma luonne – sekä tietenkin itse palaute ja sen antamisen tyyli. Tästä ohjeesta saat vinkkejä siihen, kuinka voit kehittyä palautteen vastaanottamisessa ja oppia suhtautumaan palautteeseen tavalla, josta on itsellesi eniten hyötyä.

Kun saat palautetta

Tärkeää palautteen vastaanottamisessa on oma suhtautumisesi tilanteeseen. Kun asennoidut palautteeseen tilaisuutena kehittyä kirjoittajana, saat palautteesta enemmän irti. Tekstistä annettu rakentava palaute ei ole tarkoitettu kirjoittajan itsensä arvosteluksi, vaan se kohdistuu tekstiin ja pyrkii sen parantamiseen.

Kun saat suullista palautetta, kannattaa muistaa seuraavat vinkit:

  • Kuuntele, mitä palautteen antajalla on sanottavana. Älä keskeytä, vaan odota rauhassa omaa vuoroasi puhua.
  • Vältä selittelyä tai vastaan väittämistä. Palaute on aina henkilökohtainen mielipide eikä välttämättä mene yksiin omasi kanssa. Jos palautteen antaja on ymmärtänyt jotain väärin, kannattaa asia kuitenkin oikaista. Jos palaute on asiatonta ja hyökkäävää, se on syytä ottaa puheeksi ja käsitellä esimerkiksi palautetilanteen jälkeen.
  • Kysy tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Väärinymmärryksistä voi syntyä mielipahaa ja päädyt tekemään tekstiin muutoksia, joita palautteen antaja ei tarkoittanut.
  • Tee muistiinpanoja. Palautteesta ei ole hyötyä, jos et muista sitä enää tekstiä muokatessasi.

Vinkkejä voi soveltaa myös kirjallisen palautteen vastaanottamiseen.

Kun olet saanut palautteen

Palautteen saamisen jälkeen pohdi sitä hetki rauhassa ja mieti, miten lähdet kehittämään tekstiäsi palautteen pohjalta. Jos olet esimerkiksi pyytänyt palautetta usealta eri ihmiseltä, voi saatu palaute olla joskus ristiriitaista. Harkitse siis, mitkä tekstin muutokset palvelevat parhaiten sekä tulevaa lukijaa että sinua kirjoittajana.

Kaikki saatu palaute on hyvä huomioida ja arvioida, mutta joskus on perusteltua olla tekemättä joitakin palautteessa ehdotettuja muutoksia. Jos kuitenkin toistuvasti jätät huomiotta suurimman osan saamastasi palautteesta, palautteen antajat todennäköisesti tulkitsevat sen merkiksi siitä, ettet arvosta heidän mielipidettään, eivätkä ehkä enää jatkossa halua panostaa tekstiesi kommentointiin.

Palautteen antajaa on aina myös kohteliasta kiittää. Se kertoo, että arvostat saamaasi palautetta ja työtä, jonka hän on tehnyt. Samalla osoitat, että olet avoin kehittämään tekstejäsi ja kirjoitustaitojasi.

Mitä jos palautteen vastaanottaminen stressaa ja ahdistaa?

Palautteen vastaanottaminen voi tuntua välillä vaikealta. Mitä enemmän itsestään on antanut tekstiä työstäessään, sitä henkilökohtaisemmalta palaute tuntuu. Alla on vinkkejä, jotka auttavat palautteen vastaanottamisessa ja käsittelyssä.

  • Älä ota palautetta henkilökohtaisesti. Rakentavan palautteen tarkoitus on kehittää tekstiä eteenpäin, ei arvostella sitä tai kirjoittajaa. Palaute auttaa sinua kehittymään kirjoittajana ja parantamaan tekstiä. Muista, että teksti ei ole työntekijän pätevyyden mitta vaan työväline.
  • Hyväksy se, että palautteen saaminen voi herättää tunteita. Usein auttaa, jos jälkeenpäin hetken miettii omia tunnereaktioita, niiden syitä ja tarpeellisuutta.
  • Älä laita sanoja toisen suuhun. Kuuntele tarkkaan, mitä palautteen antaja sanoo ja miten. Esimerkiksi oma itsekriittisyys saattaa värittää kuulemasi palautteen negatiivisemmaksi kuin mitä se oikeasti on.
  • Ota palaute vastaan avoimesti. Sinun ei tarvitse olla samaa mieltä palautteen antajan kanssa. Kaikki näkökulmat kannattaa kuitenkin huomioida, koska todennäköisesti myös joku tekstin tulevista lukijoista kokee tekstin samalla lailla kuin palautteen antaja.
  • Muista, että kaikkia muutosehdotuksia ei tarvitse toteuttaa. Tekstiä ei aina pysty muokkaamaan tai kannata muokata saadun palautteen pohjalta.
  • Muista myös, että elämä on jatkuvaa oppimista. Analysoi ja paina siis mieleesi, mitä opit palautteesta, ja hyödynnä sitä tulevissa teksteissäsi. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja mestarikin oppii jatkuvasti uutta.

Tyly palaute kuormittaa kirjoittajaa

Valitettavasti kaikki palaute ei aina ole rakentavaa. Syy siihen voi olla esimerkiksi palautteen antajan kiire tai piittaamattomuus kirjoittajan kehittymisestä ja tunteista. Vaikka palaute ei olisikaan ilmaistu tai muotoiltu rakentavasti, se saattaa kuitenkin sisältää hyviä huomioita tekstistä, joten sitä ei kannata tyystin sivuuttaa. Sen sijaan epäoleellisen palautteen voi jättää kylmästi huomiotta. Voit tarvittaessa kysyä toisen henkilön mielipidettä niistä tekstin kohdista, joista olet saanut kritiikkiä.

Jos saa hyvin kriittistä tai epärakentavaa palautetta, asettuu usein ensimmäiseksi puolustuskannalle. Monesti rakentavinta on kuitenkin yrittää ottaa kritiikki ensin tyynesti vastaan. Palautteen antamisen tapa kannattaa ottaa puheeksi sen antajan tai oman esihenkilön kanssa vasta sitten, kun on käsitellyt tilanteessa nousseet tunteensa. Asiaton palaute ei kuulu työpaikalle ja huonontaa työilmapiiriä.

Mitä palautteen antajalle kannattaa kertoa tekstistä, johon haluat kommentteja?

Mistä erityisesti haluat palautetta: Kerro, tarvitsetko apua esimerkiksi jonkin ongelmakohdan ratkaisuun, sisällön lihavoittamiseen, faktojen tarkistamiseen, kielen huoltamiseen tai tekstin toimivuuden arviointiin.

Kuinka nopeasti sinun pitää saada teksti valmiiksi: Suuria sisällöllisiä muokkauksia ei kannata edes ehdottaa tekstiin, jos sen perusteellisempaan muokkaukseen ei ole enää aikaa.

Onko teksti luonnosvaiheessa vai valmis: Tämä antaa osviittaa siitä, millaista palautetta tekstistä kannattaa antaa. Hyötyä voi olla myös sen kertomisesta, kuinka paljon olet valmis näkemään vielä vaivaa tekstin parantamiseksi.

Mikä on tekstin tavoite, kohderyhmä, julkaisualusta ja tekstilaji: Nämä tiedot auttavat palautteen antajaa hahmottamaan, mitä tekstin tarvitsee sisältää ja miten tekstiä tulisi muotoilla.