Siirry sisältöön

Yksikkö vai monikko yhteisessä määritteessä? (hyvät naiset ja herrat)

Ohje lyhyesti

Ilmaustyyppi hyvät naiset ja herrat on periaatteessa kaksitulkintainen: hyvät voi määrittää joko molempia rinnastettuja tai vain ensimmäistä:

hyvät (naiset ja herrat) TAI

(hyvät naiset) ja (herrat)

Käytännössä tekstiyhteys ja yleistietous ohjaavat yleensä oikeaan tulkintaan.

Koko ohje

• Silloin kun ilmauksessa on rinnastettu substantiivit (esim. kujilla ja kaduilla), voi ensimmäisen edellä oleva adjektiivi aiheuttaa monitulkintaisuutta:

Kaupungin kapeilla kujilla ja kaduilla on tunnelmaa.

Ilmauksen rakenteen näkökulmasta kapeilla voi olla joko sanojen kujilla ja kaduilla yhteinen määrite tai pelkän sanan kujilla määrite:

’kapeilla kujilla ja kaduilla’

’(kapeilla kujilla) ja kaduilla’

Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa adjektiivi on tarkoitettu rinnastettujen yhteiseksi määritteeksi:

Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat.

Opistolta voi tarvittaessa lähteä syömään tavallisiin ravintoloihin ja pizzerioihin.

Oiva lahjavinkki pienelle tytölle ja pojalle.

Toista kuljettajaa ja tallia rangaistiin.

Konjunktio sekä korostaa yleensä rinnastettujen erillisyyttä, joten sen käytöllä voi joskus osoittaa adjektiivin liittyvän pikemminkin vain ensimmäiseen rinnastettuun (sekä-konjunktiosta tarkemmin ohjeessa Konjunktiot: sekä, sekä–että kohdassa Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Luvassa mukavia ihmisiä sekä koomikoita.

– Vrt. täysin yksiselitteinen sanajärjestys: Luvassa koomikoita sekä mukavia ihmisiä.

• Yksikkömuotoisilla rinnastetuilla ilmauksilla (mummi ja ukki) voi olla yhteinen monikollinen määrite:

mukavat mummi ja ukki

Myös rinnastettujen erisnimien yhteinen määrite on monikossa:

Määritteenä adjektiivi

mukavilla Maijalla ja Matilla

hyvin pelanneille Maijalle ja Liisalle palkinto

Määritteenä titteli tai muu substantiivi

Koulun rehtorina ovat toimineet lehtorit Miettinen ja Virtanen.

Olen avustanut kaunokirjallisuuden kääntäjiä Miettistä ja Virtasta.

Kisakaupungeissa Vancouverissa ja Whistlerissä kilpailut jatkuvat jälleen.

Useamman puhuttelussakin käytetään yleensä monikollista yhteistä määritettä: Hyvät Maija ja Matti, Rakkaat mummi ja ukki.

• Kun rinnastetut sanat muodostavat yhdeksi hahmottuvan kokonaisuuden, yhteinen määrite on yksikössä:

tätä ikuista työtä ja tuskaa

Koko esitys oli pelkkää teeskentelyä ja brassailua.

Rakenteen puolesta ilmaus on kuitenkin periaatteessa mahdollista tulkita myös niin, että määrite liittyisi vain ensimmäiseen sanaan (työtä, teeskentelyä).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta