Siirry sisältöön

Yksikkö vai monikko yhteisessä pääsanassa: öljyn ja sähkön hinta vai hinnat?

Ohje lyhyesti

Rinnasteisessa ilmauksessa -n-loppuisilla eli genetiivimuotoisilla sanoilla (kuten öljyn ja sähkön, Suomen ja Ruotsin) voi olla yhteinen pääsana, joka on joko monikossa (hinnat, pääministerit) tai yksikössä (hinta, pääministeri). Yksilöistä puhuttaessa vain monikko yksitulkintainen:

Öljyn ja sähkön hinnat ovat nousseet ~ Öljyn ja sähkön hinta on noussut.

Suomen ja Ruotsin pääministerit saapuivat ajoissa.

Koko ohje

Kun rinnastetaan kaksi saman pääsanan (esim. hinta) sisältävää ilmausta, joihin sisältyy genetiivimuotoinen määrite, esim. öljyn hinta ja sähkön hinta, jätetään ensimmäisestä pääsana usein mainitsematta. Tällöin yhteiseksi jäävä pääsana voi periaatteessa olla joko monikossa (öljyn ja sähkön hinnat) tai yksikössä (öljyn ja sähkön hinta).

• Konkreettisten yksilöiden, rakennusten tms. tapauksessa vain monikkomuotoinen yhteinen pääsana tarjoaa yksiselitteisen tulkinnan. Esimerkiksi seuraavissa esimerkeissä pääministereitä ja terveysasemia on useampi kuin yksi, siksi niissä on käytetty monikollista yhteistä pääsanaa:

Venäjän ja Norjan pääministerit keskustelivat tapaamisessaan myös Huippuvuorien ongelmasta.

Rokotuksen voi käydä ottamassa ilta-aikaan mm. Kallion, Malmin ja Vuosaaren terveysasemilla.

Esimerkiksi alueista puhuttaessa yksikkökin on mahdollinen, mutta joskus se hämärtää tulkintaa. Yleisen tiedon perusteella merkitys voi kuitenkin olla selvä:

Hiitolanjoki on Laatokkaan laskeva joki Venäjän ja Suomen alueella.

Metsäpalovaroitus jatkuu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa.
(Huom.! Asiaa tuntemattomalle voi jäädä epäselväksi: yksi vai kolme maakuntaa?)

• Kun kyse ei ole konkreettisista asioista, yhteinen pääsana voi olla yksikössä tai monikossa. Yksiköllinen pääsana korostaa rinnastettujen muodostamaa kokonaisuutta, monikollinen taas erillisyyttä. Ero on vähäinen:

Sähkön ja lämmitysöljyn hinta nousee selvästi muita hintoja nopeammin.

Öljyn ja sähkön hinnat ovat nousseet roimasti.

Kun kyse on abstrakteista asioista, käytetään tavallisesti yksikkömuotoista pääsanaa:

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen hallintaa ja sujuvaa englannin ja ruotsin kielen taitoa.

Pidämme myös huolta, että koululaisten ja vanhusten terveydenhuolto toimii.

Vivaldin ja Bachin musiikki virittää aivot ns. alfa-tilaan.

• Huom. Rinnasteisissa ilmauksissa näkee toisinaan käytettävän monikkoa myös sellaisista abstrakteista sanoista, joista monikko ei muuten ole tavallinen. Yksikkö on kuitenkin neutraali esitystapa.

Käsitöiden tekemisen suosio vaikuttaa vakaalta, mutta materiaalien ja tekniikoiden suosiot vaihtelevat.

– Vrt. neutraali ilmaisutapa: – – materiaalien ja tekniikoiden suosio vaihtelee.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta