Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: vierassanat psyyke, essee, gourmet, file(e), smoothie

Ohje lyhyesti

Osa e-loppuisista vierassanoista on mukautunut suomeen ja taipuu kuten sana ihme. Osaa voi taivuttaa joko alkukielen ääntämyksen mukaan (esim. gourmet, äännetään ”gurmee”) tai suomen kieleen mukautuneena sanana (gurmee).

essee, esseen, esseetä

gourmet, gourmet’n, gourmet’ta ~ gurmee, gurmeen, gurmeeta

Sellaiset sanat kuin psyyke ja farfalle taipuvat yleiskielessä samalla tavalla kuin sana nalle:

psyyke, psyyken, psyykeä (vrt. nalle, nallen, nallea)

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Psyyke, farfalle

Sanan nalle tavoin taipuvat monet yhteen e:hen päättyvät lainasanat, esimerkiksi psyyke, groove ja farfalle.

Taulukko: Esimerkkejä psyyke-tyyppisten sanojen taivutuksesta

YksikköMonikko
psyykepsyyken, psyykeä, psyykeenpsyykejen (~ psyykein), psyykejä, psyykeihin
groovegrooven, groovea, grooveengroovejen (~ groovein), grooveja, grooveihin
farfallefarfallen, farfallea, farfalleenfarfallejen (~ farfallein), farfalleja, farfalleihin

Taulukon sulkeissa esitetyt monikon genetiivimuodot psyykein, groovein ja farfallein ovat lähinnä teoreettisia muotoja mutta mahdollisia kuitenkin.

Sanaa psyyke näkee taivutettavan paitsi yleiskielisesti psyykeä myös asussa ”psyykettä” (kuten ihme, ihmettä).

Essee, klisee

Monet ee-loppuiset vierassanat ovat mukautuneet suomeen ja taipuvat essee-sanan tavoin.

Taulukko: Esimerkkejä essee-tyyppisten sanojen taivutuksesta

YksikköMonikko
esseeesseen, esseetä, esseeseen ~ esseehenesseiden ~ esseitten, esseitä, esseisiin ~ esseihin
kliseekliseen, kliseetä, kliseeseen ~ kliseehenkliseiden ~ kliseitten, kliseitä, kliseisiin ~ kliseihin
dekolteedekolteen, dekolteeta, dekolteehen ~ dekolteeseendekolteiden ~ dekolteitten, dekolteita, dekolteihin ~ dekolteisiin

Gourmet ~ gurmee

Suomen kielessä on myös ranskasta sellaisinaan lainattuja sanoja, joiden ranskalaisen ääntöasun lopussa on ee (tai aa, uu, yy), mutta kirjoitusasu päättyy konsonanttiin t. Tällaisia ovat mm. gourmet (ranskalainen ääntöasu ”gurmee”), nougat (”nugaa”) ja ragoût (”raguu”).

Kun tällä tavoin kirjoitettuja sanoja taivutetaan ranskan ääntämyksen mukaan, taivutuspääte merkitään heittomerkin jälkeen: gourmet’n (sanotaan ”gurmeen”). Monien ranskalaislainojen kirjoitusasu on kuitenkin mukautettu suomeen siten, että sanat voi myös kirjoittaa niin kuin ne äännetään: gurmee.

Taulukko: Esimerkkejä gourmet- ja gurmee-tyyppisten sanojen taivutuksesta

Taivutus ranskan ääntötavan mukaisestiTaivutus suomeen mukautettuna sanana
gourmetgourmet’n, gourmet’hengurmeegurmeen, gurmeehen ~ gurmeeseen
nougatnougat’n, nougat’hannugaanugaan, nugaahan ~ nugaaseen
ragoûtragoût’n, ragoût’hunraguuraguun, raguuhun ~ raguuseen

Vastaavasti kahdella tapaa voidaan kirjoittaa seuraavanlaisia ääntämykseltään pitkään vokaaliin päättyviä lainoja: joko alkuperäisen kirjoitusasun mukaisesti tai suomeen mukautettuna.

Taulukko: Esimerkkejä bébé- ja bebee-tyyppisten sanojen taivutuksesta

Kirjoitusasu ranskan mukaisestiKirjoitusasu suomeen mukautettuna
bébébébén, bébéhenbebeebebeen, bebeehen ~ bebeeseen
rosérosén, roséhenroseeroseen, roseehen ~ roseeseen
fonduefonduen, fondueenfondyyfondyyn, fondyyhyn ~ fondyyseen
menumenun, menuhyn ~ menuhun ~ menuunmenyymenyyn, menyyhyn ~ menyyseen

Koska nämä sanat päättyvät sitaattilainoinakin vokaaliin, ei heittomerkkiä käytetä taivutuspäätteen erottamiseen.

Filee ~ file, pyree ~ pyre

Myös sanat filee ja pyree ovat peräisin ranskasta, ja niiden kirjoitusasut perustuvat ranskan ääntöasuun ”filee” ja ”pyree”. Taivutusmuodot ovat fileen, fileetä ja pyreen, pyreetä.

Käytössä on myös lyhyemmät muodot file ja pyre, jotka taipuvat kuten ihme: fileen, filettä ja pyreen, pyrettä. Sanoilla on siis kahtalaista ja toisiinsa sekoittuvaa taivutusta. Nykyään kumpikin vaihtoehto on yleiskielen mukainen:

filee ~ file: fileen, fileetä ~ filettä, fileeseen (~ fileehen)

pyree ~ pyre: pyreen, pyreetä ~ pyrettä, pyreeseen (~ pyreehen)

Suomen kielen lautakunta teki päätöksen filee-, file- ja pyree-, pyre-sanojen taivutuksesta vuonna 2014.

Frisbee, smoothie

Essee-tyypistä (ks. osiota Essee, klisee edellä) poikkeavat jonkin verran samanhahmoiset englannin lainat, kuten handsfree ja frisbee. Näiden illatiivimuodossa (joka vastaa kysymykseen mihin?) on sekä ääntöasun ”handsfrii”, ”frisbii” mukainen vaihtoehto (handsfreehin, frisbeehin) että kirjoitusasun mukainen vaihtoehto (handsfreehen, frisbeehen).

Taulukko: Esimerkkejä handsfree- ja frisbee-tyyppisten sanojen taivutuksesta

YksikköMonikko
handsfreehandsfreen, handsfreetä, handsfreehin ~ handsfreehenhandsfreiden, handsfreitä, handsfreihin
frisbeefrisbeen, frisbeetä, frisbeehin ~ frisbeehenfrisbeiden, frisbeitä, frisbeihin

• Englannista peräisin olevia lainasanoja, joiden kirjoitusasun lopussa on -ie, voi periaatteessa taivuttaa ääntöasun mukaan (smoothiea ”smuuthia”, cookiea ”kuukia”) tai kirjoitusasun (smoothieta, cookieta) mukaan.

Taulukko: Esimerkkejä smoothie-tyyppisten sanojen taivutuksesta

YksikköMonikko
smoothiesmoothien, smoothiea ~ smoothieta, smoothieen ~ smoothiehensmoothiejen (~ smoothiein) ~ smoothieiden, smoothieja ~ smoothieita, smoothieihin
cookiecookie, cookiea ~ cookieta, cookieen ~ cookiehencookiejen (~ cookiein) ~ cookieiden, cookieja ~ cookieita, cookieihin

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta