Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: e-loppuiset sanat (ihme, nalle)

Ohje lyhyesti

Sanojen ihme ja perhe kaltaiset e-loppuiset sanat kuuluvat taivutustyypiltään tavallisimpaan e-loppuisten sanojen ryhmään. Sen sijaan sanojen nalle ja pelle kaltaiset sanat taipuvat eri tavalla.

ihme, ihmeen, ihmettä, ihmeiden ~ ihmeitten, ihmeitä
perhe, perheen, perhettä, perheiden ~ perheitten, perheitä

nalle, nallen, nallea, nallejen (~ nallein), nalleja
pelle, pellen, pelleä, pellejen (~ pellein), pellejä

Koko ohje

Kaikkiaan e-loppuisilla sanoilla on kolme taivutustyyppiä. Yksi ryhmä taipuu kuten ihme (ihmeen, ihmettä), toinen kuten nalle (nallen, nallea) ja kolmas kuten essee (esseen, esseetä).

Lisäksi e-loppuisissa vierassanoissa on ääntämyksestä aiheutuvia sekatyyppejä, esim. smoothie, smoothien, smoothiea ~ smoothieta (ks. ohjetta Taivutustyyppejä: vierassanat psyyke, essee, gourmet, file(e), smoothie kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa). Kaikkiin taivutustyyppeihin tulee edelleen lisää sanoja, ja osin tyypit myös sekoittuvat käytössä.

Ihme

Taivutustyypissä ihme on paitsi vanhempaa sanastoa myös sellaisia muodosteita kuin kuuloke, levite, räjähde, tuloste, virike. Sen tunnusmerkkejä ovat yksikön taivutusmuotojen -ee- (ihmeen) ja -tt- (ihmettä).

Taulukko: Esimerkkejä ihme-tyyppisten sanojen taivutuksesta

YksikköMonikko
ihmeihmeen, ihmettä, ihmeeseenihmeiden ~ ihmeitten, ihmeitä, ihmeisiin (~ ihmeihin)
perheperheen, perhettä, perheeseenperheiden ~ perheitten, perheitä, perheisiin (~ perheihin)
pyyhepyyhkeen, pyyhettä, pyyhkeeseenpyyhkeiden ~ pyyhkeitten, pyyhkeitä, pyyhkeisiin (~ pyyhkeihin)
lomakelomakkeen, lomaketta, lomakkeeseenlomakkeiden ~ lomakkeitten, lomakkeita, lomakkeisiin (~ lomakkeihin)
murremurteen, murretta, murteeseenmurteiden ~ murteitten, murteita, murteisiin (~ murteihin)
suhdesuhteen, suhdetta, suhteeseensuhteiden ~ suhteitten, suhteita, suhteisiin (~ suhteihin)

Nalle, nukke

Nalle-tyypissä on varsinkin arkityylisiä sanoja (kuten jäde, ope, polle) sekä vierassanoja, kuten fudge, groove, latte. Joukossa on myös e-loppuisia nimiä, kuten Anne, Ville. (Vierassanoista enemmän ohjeessa Taivutustyyppejä: vierassanat psyyke, essee, gourmet, ks. Lisätietoa toisessa ohjessa.)

Sana nukke on poikkeuksellinen, koska monikon genetiivissä sillä on nukkejen-muodon lisäksi vanhaan nukki-sanaan pohjautuva muoto nukkien.

Taulukko: Esimerkkkejä nalle-tyyppisten sanojen taivutuksesta

YksikköMonikko
nallenallen, nallea, nalleennallejen (~ nallein), nalleja, nalleihin
pellepellen, pelleä, pelleenpellejen (~ pellein), pellejä, pelleihin
alealen, alea, aleenalejen (~ alein), aleja, aleihin
fudgefudgen, fudgea, fudgeenfudgejen (~ fudgein), fudgeja, fudgeihin
VilleVillen, Villeä, VilleenVillejen (~ Villein), Villejä, Villeihin
nukkenuken, nukkea, nukkeennukkejen (~ nukkein) ~ nukkien, nukkeja, nukkeihin

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta