Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: vierassanat gallupeja, bloggaan (astevaihtelu)

Ohje lyhyesti

Monet uudetkin lainasanat ovat mukautuneet suomeen niin, että niiden taivutuksessa on samanlaista muotovaihtelua kuin vanhemmissa sanoissa, esimerkiksi ns. astevaihtelua (ttt, kk–k, ppp jne.):

bitti, bitin (vrt. tatti, tatin)

drinkki, drinkin (vrt. takki, takin)

dippi, dipin (vrt. rippi, ripin)

Useissa sellaisinaan lainatuissa vierassanoissa eli sitaatilainoissa ei kuitenkaan ole tällaista vaihtelua:

data, datan

Eräitä sanoja voi taivuttaa kahdella tavalla:

ringette, ringeten ~ ringetten

Tietynhahmoisissa vierassanoista muodostetuissa verbeissä on myös muotovaihtelua g ja gg tai b ja bb:

blogata, bloggaan (vrt. loikata, loikkaan)

lobata, lobbaan (vrt. kaapata, kaappaan)

Koko ohje

• Suomenkielisissä sanoissa on äänteitä k, p ja t koskevaa vaihtelua, jota kutsutaan kieliopissa astevaihteluksi. Esimerkiksi kk vaihtelee k:n kanssa ja t vaihtelee d:n kanssa tietyissä taivutusmuodoissa.

Taulukko: Esimerkkejä astevaihtelusta (k, p, t)

kpt
kukka, kukan, kukat, kukkia, kukissakuppi, kupin, kupit, kuppeja, kupeissatatti, tatin, tatit, tatteja, tateissa
hukata, hukkaa, hukannuthyppäää, hypätä, hypännytladata, lataa, ladannut
vika, vian, viat, vikoja, vioissa

kä, hään, häät, häkiä, häissä
tapa, tavan, tavat, tapoja, tavoissa

lepo, levon, levot, lepoja, levoissa
sata, sadan, sadat, satoja, sadoissa

äiti, äidin, äidit, äitejä, äideissä

Tätä vaihtelua esiintyy myös joissain lainasanoissa. Nämä on mukautettu suomeen niin, että loppuun on lisätty i. Sen edellä oleva alkuperäisen sanan konsonantti on pidentynyt: 

englannin bit → suomessa: bitti, bitin

englannin drink → suomessa: drinkki, drinkit

englannin dip → suomessa: dippi, dipissä

Sen sijaan sellaisinaan toisesta kielestä lainatuissa sanoissa eli sitaattilainoissa ei yleensä ole tätä konsonanttivaihtelua. Muutamia poikkeuksia kuitenkin on:

data, datan
polenta, polentan

ringette, ringeten ~ ringetten
grappa, grapan ~ grappan

• Sellaisissa konsonanttiloppuisissa vierassanoissa kuin gallup ja internet on yleiskielisissä taivutusmuodoissakin vain yksi konsonantti:

gallup, gallupia (ei: ”galluppia”)

internet, internetiin (ei: ”internettiin”)

Vrt. vastaavasti myös: black metalblack metalia (ei: ”black metallia”).

• Jos vierassanasta on muodostettu verbi, joka on hahmoltaan sanojen pakata tai hypätä kaltainen, siinä voi olla astevaihtelua myös sellaisissa tapauksissa, joissa äänne on g tai b.

blogata, bloggaan
logata, loggaan

lobata, lobbaan
dubata, dubbaan

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta