Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: kauniiden, tiiviiden

Ohje lyhyesti

Sanan kaunis kaltaisten -is-loppuisten adjektiivien monikkomuodossa on -ii-:

kaunis, kauniita
raitis, raittiisiin

Muutamat taivutusmuodot ovat yksikössä ja monikossa samananäköiset:

raittiilla ihmisellä, raittiilla ihmisillä

Tällaisista adjektiiveista muodostettujen ominaisuudennimien lopussa on joko -eus tai -ius:

kauneus
raittius

Koko ohje

Jos adjektiivin perusmuodon lopussa on -is, taivutusmuodot ovat seuraavanlaisia:

Yksikkö: kaunis, kauniin, kaunista, kauniille, kauniista, kauniiseen

Monikko: kauniit, kauniiden, kauniita, kauniille, kauniista, kauniisiin (~ kauniihin)

Muutamat taivutusmuodot ovat yksikössä ja monikossa siis samannäköisiä:

Yksikkö: tässä tiivissä purkissa, jäähyväiset kauniille kesälle

Monikko: näissä tiiviissä purkeissa, jäähyväiset kauniille kesille

Näiden adjektiivien monikkomuodoissa ei siis ole e:tä (ei: ”tiiveissä”, ”kauneille”). Tällaisia -is-loppuisia adjektiiveja on vain kourallinen (substantiivejakin lähinnä seuraavat: kauris, nauris, ruumis ja saalis).

Taulukko: -is-loppuisten adjektiivien monikkomuotoja

Monikon partitiivi
(monia x:iä)
Monikon genetiivi
(monien x:ien)
Monikon illatiivi
(moniin x:iin)
altisalttiitaalttiiden ~ alttiittenalttiisiin (~ alttiihin)
aulisauliitaauliiden ~ auliittenauliisiin (~ auliihin)
kalliskalliitakalliiden ~ kalliittenkalliisiin (~ kalliihin)
kauniskauniitakauniiden ~ kauniittenkauniisiin (~ kauniihin)
raitisraittiitaraittiiden ~ raittiittenraittiisiin (~ raittiihin)
tiivistiiviitätiiviiden ~ tiiviittentiiviisiin (~ tiiviihin)
tyyris (arkinen)tyyriitätyyriiden ~ tyyrittentyyriisiin (~ tyyriihin)
valmisvalmiitavalmiiden ~ valmiittenvalmiisiin (~ valmiihin)

Näiden adjektiivien komparatiivimuodoissakin on -ii- (kauniimpi) mutta superlatiivissa on -ei- (kaunein) (ks. ohjetta Adjektiivien vertailumuotoja kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

kallis, kalliimpi, kallein
kaunis, kauniimpi, kaunein

Ominaisuudennimet kauneus, raittius

-is-loppuisista adjektiiveista muodostetaan substantiivi (ns.  ominaisuudennimi) joko -eus-loppuisena tai -ius-loppuisena:

kaunis → kauneus
kallis → kalleus

altis → alttius
aulis → aulius
raitis → raittius
valmis → valmius

Sanast tiivis molemmat vaihtoehdot ovat yleiskielessäkin mahdollisia:

tiivis → tiiviys ~ tiiveys

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta