Siirry sisältöön

Prosenttimerkki (%)

Ohje lyhyesti

Prosentin merkki on %. Sitä käytetään vain numeroilla esitettyjen lukujen yhteydessä. Numeron ja prosenttimerkin väliin kuuluu suomenkielisissä teksteissä välilyönti.

Yritys tuotti 10,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Taivutuspääte lisätään merkkiin kaksoispisteen avulla:

Tilaa nyt, saat tuoteistamme 25 %:n alennuksen.

Sana prosenttinen kirjoitetaan mieluiten auki:

15-prosenttinen liuos (ei: ”15-%:inen”)

Koko ohje

Prosentti tarkoittaa sadasosaa. Prosenttimerkkiä % käytetään vain numeroilla ilmaistujen lukujen yhteydessä. Suomenkielisissä yhteyksissä numeron ja merkin väliin jätetään väli (siis toisin kuin mm. englannissa):

Ruoan hinta on vertailuaikana noussut 11 %.

Yleistajuiseksi tarkoitetussa tekstissä kirjoitetaan usein koko sana (prosentti) merkin (%) sijasta:

Ruoan hinta on vertailuaikana noussut 11 prosenttia.

Prosenttimerkkiä ei suositeta käytettäväksi yhdyssanojen osana. Selvempää on kirjoittaa koko sana. Taulukoissa yms., joissa on vähän tilaa, tällaista lyhentämiskeinoa voi tarvittaessa kuitenkin käyttää.

tilavuusprosentti (~ tilavuus-% tai til.-%)

prosenttiosuus (~ %-osuus)

Myös sana prosenttinen on suositeltavaa kirjoittaa kokonaan. Lukusana ja sanat prosenttinen, prosenttisesti muodostavat yhden kokonaisuuden, yhdyssanan, ja siksi niiden väliin tulee yhdysmerkki:

15-prosenttinen liuos (ei: ”15-%:inen”)

Tavoite saavutettiin 85-prosenttisesti. (ei: ”85-%:isesti”)

Joskus sanan prosenttisesti sijaan voi käyttää toisentyyppistä ilmausta:

Auto toimii 100-prosenttisesti ~ sataprosenttisesti sähköllä.

Auto toimii kokonaan sähköllä.

Taivuttaminen

Lauseyhteyden vaatima taivutuspääte liitetään prosenttimerkkiin kaksoispisteen avulla.

Hinta nousi 10 %. (kymmenen prosenttia)

Ensi vuonna on odotettavissa 11 %:n kasvu. (yhdentoista prosentin kasvu)

Työttömyys lähestyy 9 %:a. (yhdeksää prosenttia)

Puolueen kannatus romahti 15 %:sta 9 %:iin. (viidestätoista prosentista yhdeksään prosenttiin)

Prosenttiyksikkö

Prosenttiyksikkö ei tarkoita samaa kuin prosentti. Prosentti on sadasosa: 5 % on viisi sadasosaa. Prosenttiyksikkö-sanaa käytetään vertailtaessa prosenttilukuja keskenään: esimerkiksi jos korko on ollut tähän asti 10 prosenttia ja se korotetaan 12 prosenttiin, on koron muutos kaksi prosenttiyksikköä.

Toisaalta voidaan laskea, kuinka suuri osuus tuo nousu on lähtömäärästä. Lukujen 10 ja 12 erotus on 2, ja kun lasketaan, kuinka monta prosenttia (eli sadasosaa) se on 10:stä, saadaan tulokseksi 20. Koron nousu on siis 20 prosenttia mutta 2 prosenttiyksikköä.

Prosenttiyksikkö-sanalla ei ole omaa tunnusta tai lyhennettä; myöskään merkintää ”%-yksikkö” ei suositeta käytettäväksi (taulukoissa se voi kyllä joskus olla tarpeen tilansäästösyistä).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta