Siirry sisältöön

Lyhenteet: milloin lyhyt, milloin pitkä lyhenne?

Ohje lyhyesti

Samalla ilmauksella voi olla erilaisia lyhenteitä:

dipl.ins. ~ DI (diplomi-insinööri)

milj. ~ M (miljoona)

Lyhyet lyhenteet sopivat varsinkin taulukoihin, luetteloihin ja muihin sellaisiin esityksiin, joissa on vähän tilaa. Yleensä pitempi muoto on kuitenkin selvempi ja siten suositeltavampi.

Jos lyhenteen avulla säästetään tilaa vain muutaman kirjainmerkin verran, kannattaa sana mieluummin kirjoittaa kokonaisena.

Erilaisia ja eripituisia lyhenteitä käytetään tavallisesti eri tilanteissa – esimerkiksi tieteelliseen tekstiin sopivat usein toisenlaiset lyhenteet kuin lehtitekstiin. Tässä ohjeessa käsitellään sopivan lyhenteen valintaa valuuttojen, lukujen ja tutkintonimikkeiden käytön näkökulmasta.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Valuutat ja luvut

Valuutoilla voi olla kolmenlaisia lyhenteitä. Esimerkiksi euro on mahdollista lyhentää seuraavilla tavoilla:

€ (merkki)
e (kirjainlyhenne)
EUR (ISO-koodi)

Näitä ISO-standardin eli Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (International Organization for Standardization) laatiman standardin mukaisia koodeja käytetään pääasiassa kansainvälisen kaupan ja talouden teksteissä.

Sana miljoona voidaan lyhentää kahdella tavalla: milj. ja M. Jälkimmäinen lyhenne voi olla tarpeen esimerkiksi taulukoissa ja kuvioissa, joissa on hyvin vähän tilaa. Selvyyden vuoksi kannattaa kuitenkin suosia pitempää ja selvempää lyhennettä milj., jos se vain mahtuu.

Lyhenteen milj. jälkeen merkitään välilyönti ennen raha- tai mittayksikön lyhennettä (150 milj. €), mutta lyhenne M kirjoitetaan mittayksikön lyhenteeseen kiinni (150 M€).

Miljardilla on vain lyhenne mrd. (huomaa lyhenteen loppupiste). Sanalle tuhat ei ole kirjainlyhennettä eikä sitä suositeta rahayksiköiden yhteydessä lyhennettäväksi myöskään mittayksiköissä (kg, km) käytettävällä kerrannaistunnuksella k (ei ”15 k€” vaan 15 000 ).

Tutkinnot

Tutkintonimikkeillä ja muilla titteleillä on kahdenlaisia lyhenteitä:

fil. maist. ~ FM (filosofian maisteri)

oikeust. toht. ~ oikeust. tri ~ OTT (oikeustieteen tohtori)

Näistä pidempi lyhenne kertoo enemmän ja on helpompi ymmärtää. Lyhyemmät muodot sopivat varsinkin luetteloihin ja matrikkeleihin sekä muihin sellaisiin yhteyksiin, joissa on tärkeää säästää tilaa. Kohteliaampaa ja tyylikkäämpää on kirjoittaa nimikkeet kokonaan.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta