Siirry sisältöön

Kohtelias kehotus tai pyyntö: väitelause (Maksatte kassalla, Siirrytään sisälle)

Ohje lyhyesti

Väitelause, jonka verbi on 2. persoonassa, voidaan tilanteen mukaan tulkita ystävälliseksi neuvoksi tai ohjeeksi taikka ehdottomaksi käskyksi:

Käännytte seuraavassa risteyksessä oikealle.

Nyt jätät minut rauhaan!

Myös passiivilauseita tai yleistävän 3. persoonan verbimuodon sisältäviä lauseita käytetään neutraalin kohteliaassa kehottavassa tehtävässä:

Nimi kirjoitetaan tähän.

Nimen voi kirjoittaa tähän.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Maksatte siinä kassalla

Väitelausetta, joka sisältää 2. persoonan verbimuodon, käytetään usein neuvoissa. Tällaisena suoraan kuulijaan tai lukijaan kohdistuvana muotona neuvo voi olla varsin kohteliaskin:

Menette vain tuonne kassalle ja maksatte siinä.

Käännyt seuraavasta kulmasta oikealle.

Ilmaus saattaa kuitenkin olla myös tiukka kehotus, jos puhuja on selvässä auktoriteettiasemassa kuulijaan nähden. Tällaisia suhteita on esimerkiksi vanhemman ja lapsen välillä tai joskus myös viranomaisen (esimerkiksi poliisin) ja asiakkaan välillä. Kuulijalle ei anneta vaihtoehtoja:

Annat sen kännykän nyt tänne.

Pidät kädet näkyvillä koko ajan ja tulet vain ulos autosta.

Sen sijaan liitepartikkeli -han/-hän voi usein pehmentää väitelauseen muotoisen kehotuksen pikemminkin pyynnöksi (ks. ohjetta Kohtelias kehotus tai pyyntö: liitepartikkelit -han, -pa ja -s kohdassa Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Allekirjoitathan vetoomuksen!

Sammutathan valot lähtiessäsi!

Palautattehan tuotteen suoraan valmistajalle.

Nimi kirjoitetaan tähän, Nimen voi kirjoittaa tähän

Passiivilause (palautetaan) ja yleistävä 3. persoonan ilmaus (voi palauttaa) voivat toimia epäsuorina kehotuksina. Kuulijaa tai lukijaa ei siis puhutella suoraan, eikä ilmauksen muoto näin velvoita toimintaan – vaikka tilanteessa kuulijalle tai lukijalle ei vaihtoehtoja jäisikään:

Passiivi

Tuote palautetaan alla olevaan osoitteeseen.

Nimi kirjoitetaan alimmalle riville.

Eväät syödään ennen bussiin nousemista. (ohje retkeen osallistuville)

Sipulit ruskistetaan pannulla.

Yleistävä 3. persoona

Tuotteen voi palauttaa alla olevaan osoitteeseen.

Nimen voi kirjoittaa siihen alimmalle riville.

Tällaisissa ilmauksissa siis toimintaan kehottava merkitys jää taka-alalle, toisin kuin esimerkiksi ilmauksessa Asiakaspalvelumme pyytää palauttamaan tuotteen.

Passiivimuotoa käytetään lisäksi silloin, kun kehotus kohdistuu ryhmään, johon ilmauksen esittäjä itsekin kuuluu. Kyseessä on monikon 1. persoonan käskymuoto:

Allekirjoitetaan vetoomus tänään!

Siirrytään seuraavaan kohteeseen.

Vanhahtavaa käskymuotoa siirtykäämme käytetään etenkin uskonnollisessa kielessä: Rukoilkaamme; Hiljentykäämme.

Myös tavallisen väitelauseen muotoista me-ilmausta (siirrymme) käytetään joskus kehottavassa tehtävässä. Tällainen ilmaustyyppi voidaan joskus tulkita holhoavaksikin:

Seuraavaksi harjoittelemme uutiskirjeen tekoa.

Viimeinen sammuttaa valot

Ohjeen voi muotoilla epäsuorasti myös siten, että kuvataan toimintaa yleispätevästi väitelauseella, jonka aikamuotona on nykyistä ja tulevaa aikaa tarkoittava preesens:

Kukin yksikkö huolehtii itse julkaisujen painattamisesta.

Viimeinen sammuttaa valot.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta