Siirry sisältöön

Kohtelias kehotus tai pyyntö: käskymuoto (Ota lääke aamulla, Älkää unohtako eräpäivää!)

Ohje lyhyesti

Verbin imperatiivi- eli käskymuotoa käytetään käskyissä, kehotuksissa ja monentyyppisissä ohjeissa. Varsinkin ohjeteksteissä käskymuoto on yleensä neutraalin kohtelias.

Palauta tuote suoraan maahantuojalle.

Vispaa kerma kuohkeaksi.

Ottakaa näitä tabletteja iltaisin.

Älkää unohtako eräpäivää!

Liitepartikkeleilla -han, -pa, -pas ja -s voi käskymuotoa pehmentää. Kehotus saa tällöin usein tuttavallisenkin sävyn:

Käännyhän ~ käännypä ~ käännypäs ympäri. (Vrt. Käänny ympäri.)

Myös -ele-aineksen sisältäviä verbejä eli frekventatiiviverbejä (kuten maksele) käytetään joskus tuttavallisen sävyisissä kehotuksissa:

Makselkaa maksut ajoissa.

Koko ohje

• Käskymuoto eli imperatiivi (Vie kirje, Kääntykää oikealle) esittää suoran kehotuksen toimia tai olla tietyllä tavalla. Jos kuulija tai lukija on hyötyjän asemassa, käskymuoto on odotuksenmukainen ja tilanteessa neutraalin kohtelias. Mitä suurempi hyöty kuulijalle tai lukijalle on kyseessä, sitä odotuksenmukaisemmalta suora käsky tai kehotus voi tilanteessa tuntua:

Osta kolme, maksa kaksi.

Ota sinä ensin.

Älä jää odottamaan, tilaa uutuus heti!

Sammuta valot ja säästä!

Tällaista käskymuodon käyttöä hyödynnetään mm. mainonnassa: tuote esitellään niin, että se vaikuttaisi kuulijasta tai lukijasta valitsemisen arvoiselta vaihtoehdolta. 

Myös erilaisissa ohjeissa, kuten toimintaohjeissa tai lääke- ja ruokaresepteissä, käytetään suoraa käskymuotoa ilman että se vaikuttaa millään tavoin tungettelevalta:

Varatkaa soittoaika ensi viikolle.

Ota kaksi kapselia ruoan kanssa.

Vaahdota voi ja sokeri.

Käskymuoto on usein neutraali muutoinkin hierarkiassa ylemmän esittämänä. Näin on erityisesti vanhemman ja lapsen tai opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa, vaikkei kuulija mieltäisikään asiaa omaksi hyödykseen:

Pane pipo päähän.

Lukekaa huomiseksi sivut 10–15.

Kun kuulijan tai lukijan hyöty on vähäinen tai olematon tai kehotus menee liian henkilökohtaiselle alueelle, voi suora käskymuoto vaikuttaa epäkohteliaalta vaatimukselta:

Vaihda tämä kolikoiksi. (asiakas kassalle)

Lähettäkää minulle uusi soitin rikkoutuneen tilalle. (asiakas tuotteen valmistajalle)

Ottakaa myös se paita pois. (lääkäri iäkkäälle potilaalle)

• Käskymuotoa voi pehmentää liitteiden -han/-hän ja -pa(s)/-(s) avulla (ks. tarkemmin ohjetta Kohtelias kehotus tai pyyntö: liitepartikkelit -han, -pa ja -s kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Ottakaahan myös se paita pois.

Odotapas hetkinen!

Joissain tilanteissa myös kohdetta tarkoittavan objektin partitiivimuoto voi tavallaan pehmentää kehotusta:

Ottakaa myös sitä paitaa pois. (Vrt. Ottakaa myös se paita pois.)

• Vaihtoehdottoman kehotuksen tai määräyksen tehtävässä käytetään joskus myös 3. persoonan käskymuotoa, jonka lopussa on yksikkömuodon -koon (maksakoon) tai monikkomuodon -koot (maksakoot). Se on hieman vanhahtavan sävyinen:

Viimeinen sammuttakoon valot.

Vaalilautakunta allekirjoittakoon vaaliluettelon. (asiakirja)

Tätä kaikki asianosaiset noudattakoot. (oikeuden päätöksen lopussa)

• Omanlaisensa tuttavallisen tai kohteliaan sävyn tulkinnan voi synnyttää -ele- tai -ile-aineksen sisältävä verbi, kuten maksella (makselee). Tuo aines ilmaisee perusmerkityksessään verbin tarkoittaman toiminnan tai tapahtumisen toistumista, jatkumista tai sattumanvaraista vaihtelevuutta: Lapsi kääntyili sängyssä (vrt. kääntyi). Tällainen tapahtuma ei ajoitu tiettyyn ajankohtaan, vaan kyseessä on pikemminkin väljä, epämääräinen ajanjakso. Tämän väljyyden vuoksi -ele-aineksisen verbin sisältävät lauseet voidaan joskus tulkita sävyltään tuttavallisen kohteliaiksi kehotuksiksi:

Makselkaa jäsenmaksut tililleni ennen juhannusta.
– Vrt. suoraan kehottava: maksakaa jäsenmaksut.

Ilmoittele, oletko tulossa. Ilmoittele myös, jos et pääse tulemaan.
– Vrt. Ilmoita, oletko tulossa.

Ostan auton heti käteisellä. Soittele numeroon 040 123 456.
– Vrt. Soita numeroon 040 123 456.

Sanonnoiksi ovat kiteytyneet mm. sellaiset kehotukset kuin Soitellaan! ja Palaillaan!

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta