Siirry sisältöön

Kohtelias kehotus tai pyyntö: konditionaali (Ottaisin kahvin, Veisitkö roskat)

Ohje lyhyesti

Verbin konditionaali- eli -isi-aineksinen muoto (kuten ottaisin) voi synnyttää ilmaukseen epäsuoran toiveen tai pyynnön vaikutelman. Tällainen epäsuora ilmaisutapa on tulkittavissa kohteliaaksi:

Ottaisin kolme voisilmäpullaa.

(Vrt. suoraan toteava lause: Otan kolme voisilmäpullaa.)

Kysymysmuotoinen konditionaali-ilmaus esittää pyynnön tai kehotuksen vieläkin epäsuoremmin:

Saisinko kaksi kahvia?

Veisitkö roskat.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Haluaisimme viimekertaisen kouluttajan

• Verbin konditionaali- eli -isi-muoto ilmaisee peruskäytössään mahdollisuutta; asia esitellään mahdollisena, kuviteltuna vaihtoehtona:

Jos voittaisin, minua kyllä naurattaisi.

– Vrt. toteava: Jos voitan, minua kyllä naurattaa.

Mahdollisuuden ja vaihtoehtoisuuden merkitys on pinnalla myös konditionaalimuotoisessa toiveessa tai pyynnössä. Tällainen epäsuoruus antaa esitetylle pehmeämmän sävyn verrattuna toteavaan vastineeseen:

Haluaisimme viimekertaisen kouluttajan.

– Vrt. Haluamme viimekertaisen kouluttajan. (Toteavan väitelauseen suoruus saattaa synnyttää vaativan sävyn.)

• Lisäksi konditionaali on lähes kivettynyt seuraavanlaisiin epäsuoran kysymyslauseen sisältäviin tiedusteleviin ilmauksiin, jotka voivat olla ainakin näennäisesti etäännyttäviä, jopa kysyjän häivyttäviä:

Kysyisin vain, miten olisi mahdollista saada helppokäyttöinen ohjelma, jolla voisi tehdä pelejä itse? – Vrt. Kysyn vain, miten on mahdollista saada – –.

(Kokonaisuus on tässä ja seuraavassa esimerkissä kysymyksen tehtävässä; siksi niissä on käytetty kysymysmerkkiä. Ks. myös ohjetta Kohtelias kehotus tai pyyntö: kysymysmuoto (Allekirjoitatko tämänkin vielä) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.)

Olisin vain tiedustellut, tehdäänkö näitä leikkauksia missään yksityisesti?

Minulla olisi kysymys ilmastoinnista. Onko mahdollista – –?

Monille tämä ilmaisumuoto on kuitenkin vain tavallinen tapa tiedustella asiaa; sillä ei siis välttämättä ole sivumerkityksiä. Vastaavasti konditionaalia käytetään väittämissä, joissa sen avulla pehmennetään suoraa mielipiteen ilmaisua:

Itse olisin kuitenkin sitä mieltä, että johdolle täytyy antaa asiasta huomautus.

– Vrt. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että – –.

• Vetoavissa pyynnöissä tai kehotuksissa käytetään usein 2. persoonan verbimuotoa (söisit, söisitte). Konditionaali tarjoaa tällöin puhuteltavalle ikään kuin jonkin toisenkin toimintavaihtoehdon, toisin kuin suoraviivainen käskymuoto (syö, syökää). Joskus sävy voi olla myös aneleva tai turhautunut.

Söisit nyt edes vähän. – Vrt. käskylause: Syö nyt edes vähän.

Lähtisitte kerrankin ajoissa. – Vrt. käskylause: Lähtekää kerrankin ajoissa.

Allekirjoittaisitko vetoomuksen?

• Pyyntö voidaan esittää myös kysymyksen muodossa, jolloin sitä ei tarvitse ymmärtää kirjaimellisesti kehotuksena. Konditionaalissa oleva kysymysmuotoinen pyyntö onkin hyvin kohtelias, koska siinä kehotuksen epäsuoruus vahvistuu kahdella tavalla (konditionaali + kysymys):

Allekirjoittaisitko vetoomuksen? – Vrt. Allekirjoitatko vetoomuksen? Allekirjoita vetoomus!

Olisiko sinulla hetki aikaa?

Viitsisitkö hieman tarkentaa, mitä tarkoitat tuolla?

Ettekö voisi haastatella jotakuta toista?

Konditionaalimuotoinen kysymys ei siis suoraan velvoita kuulijaa mihinkään vaan esittää toimintakehotuksen epäsuorasti. Tällöin kuulijalle jää periaatteessa mahdollisuus suhtautua sanottuun ikään kuin hänelle tarjottaisiin toimintavaihtoehtoja, joista valita.

Erityisesti muodollisissa yhteyksissä konditionaaliin saattaa yhdistyä muitakin kohteliaisuusmuotoja, esimerkiksi verbi voida taikka tapaa kuvaavat sanat kuten ystävällisesti tai mahdollisesti:

Voisitko ystävällisesti selvittää, paljonko mainittu velkasumma suunnilleen olisi nykyrahassa?

Ottaisitko ystävällisesti yhteyttä asiakastukeemme, niin selvitämme asian.

(Kun kokonaisuus on pyynnön tehtävässä, kysymysmerkkiä ei tarvitse välttämättä käyttää. Huom. myös ilmaus Ota yhteyttä asiakastukeemme olisi monissa tapauksissa riittävän kohtelias.)

Voisitteko mahdollisesti lähettää sen minulle.

Varsinkin sanaa ystävällisesti käytetään myös epämuodollisissa tilanteissa. Se ei siis ole välttämättä muodollisuuden merkki: Voisit sä ystävällisesti lukaista tämän läpi?

Joskus kysymysmuotoisen kehotuksen yhteydessä käytetään sanaa kiitos:

Maksaisitteko summan viikon kuluessa tilillemme, kiitos!

• Mikä- ja miksi-tyyppiset sisältökysymykset ovat mm. haastatteluissa usein konditionaalimuotoisia. Myös tällöin kohteliaisuuden vaikutelma syntyy epäsuoruudesta. Koska konditionaalimuoto sisältää kysymyksessäkin vaihtoehtoisen mahdollisuuden merkityksen, se ei vaadi vastaamaan suoraan:

Miten määrittelisit omaa suhdettasi kieleen? – Vrt. Miten määrittelet – –?
Vrt. vielä suorempi: Määrittele – –.

Mitä sanoisit niille, jotka eivät äänestäneet?

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta