Siirry sisältöön

Aakkostus: vieraat kirjaimet

Ohje lyhyesti

Kirjain w aakkostetaan yleensä kirjaimen v jälkeen. Sen sijaan š aakkostetaan samanveroisena kirjaimen s kanssa ja ž kirjaimen z kanssa. Samaa tapaa noudatetaan muitakin vieraita kirjaimia aakkostettaessa: esimerkiksi saksan ü aakkostetaan samanveroisena y:n kanssa.

Jos sanassa on tarkkeellinen kirjain (kuten é), on tarkkeellinen sana (Hoffrén) aakkostuksessa tarkkeettoman (Hoffren) jäljessä, mikäli sanat ovat muuten samanlaisia.

Kokonaan vierailla aakkosilla kirjoitettujen sanojen aakkostamisessa on kaksi vaihtoehtoa: ne voi joko muuntaa latinalaisiksi ja aakkostaa latinalaisten kirjainten mukaan tai aakkostaa omaksi ryhmäkseen kirjoitusjärjestelmänsä aakkostustavan mukaan latinalaisten kirjainten jälkeen.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Miten aakkostetaan v ja w?

Uusimman aakkostusstandardin (2022) mukaan v ja w aakkostetaan erikseen niin, että v tulee ennen w:tä:

Varis
Virtanen
Voss
Wallenberg
Wirtanen
Wolf

Aiemmin v:tä ja w:tä on suomen kielessä kohdeltu aakkostuksessa samana kirjaimena. Esimerkiksi sanakirjoissa ja tietosanakirjoissa w on aakkostettu v:n mukaan. Näin voi yhä tehdä, jos se on kyseisessä hakemistossa, nimiluettelossa tms. tarkoituksenmukaista. Tällöin muuten samanasuisista sanoista tai nimistä ensin tulee v:llinen ja sen jälkeen w:llinen:

Varis, Janne
Waris, Janne
Waris, Sanna
Varis, Taru
Varisto, Anne

wok
vokata
vokki
vokkipannu
wokkipannu

Myös ruotsissa v ja w aakkostetaan nykyisin erikseen.

Miten aakkostetaan s ja š sekä z ja ž?

Kirjaimet s ja š aakkostetaan standardin SFS 4600 mukaan samanveroisina, samoin kirjaimet z ja ž. Näin esimerkiksi sanakirjasta sanan vaihtoehtoiset kirjoitusasut löytää peräkkäin (esimerkiksi samaani ~ šamaani).

Muut tarkkeelliset kirjaimet aakkostuksessa

Jos nimet ovat muuten samanasuisia, tarkkeellinen aakkostetaan tarkkeettoman jälkeen:

Hoffren, Aino
Hoffrén, Aino
Hoffren, Eino

Yksittäiset vieraat kirjaimet aakkostuksessa

Kirjaimen y mukaan aakkostetaan saksan ü ja unkarin ű:

Mykkälä
Müller
Myllylä

Kirjaimen ö mukaan aakkostetaan viron õ, unkarin ő sekä tanskan ja norjan ø:

Mökkilä
Mørch
Möttönen

Kirjaimen d mukaan aakkostetaan saamen đ ja islannin ð:

Gudmundsen, Per
Guðrun Helgadóttir
Gudvarsson, Jonas

Islantilaiset nimet aakkostetaan etunimen mukaan.

Puolan ł aakkostetaan kirjaimen l mukaan.

Saamen aakkosista esimerkiksi ŋ aakkostetaan kirjaimen n mukaan ja á kirjaimen a mukaan.

Islannin Þ aakkostetaan kirjainyhdistelmän th mukaan:

Tammela, Maija
Þórunn Dagsdóttir
Tiitinen, Mikko

Yhteen kirjoitetuista kirjaimista muodostetut merkit aakkostetaan samoin kuin kirjaimet erikseen kirjoitettuina. Esimerkiksi æ aakkostetaan niin kuin ae, œ niin kuin oe ja ß niin kuin ss.

Kokonaan vierailla aakkosilla kirjoitetut sanat

Muilla kuin latinalaisilla aakkosilla kirjoitettuja nimiä voi aakkostuksessa käsitellä jommallakummalla seuraavista tavoista:

Ne voi translitteroida (eli muuntaa latinalaisiksi) ja aakkostaa latinalaisten kirjainten mukaan:

Topelius
Tšehov (← Чехов)
Turgenev (← Тургенев)
Turtiainen

Vaihtoehtoisesti ne voi aakkostaa erilliseksi ryhmäksi oman kirjoitusjärjestelmänsä aakkostustavan mukaan latinalaisten kirjainten jälkeen:

Topelius
Turtiainen
Тургенев
Чехов

Ohjetta päivitetty 3.8.2023: Muutettu w:n aakkostusohje uusimman aakkostusstandardin mukaiseksi.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta