Gå till innehållet

Vägnamn och trafikplanering

Vägnamnens viktigaste uppgift är att hjälpa användaren att orientera sig utan problem, till exempel i nödsituationer. Vid planeringen av nya namn ska därför vägnamnsnätet och trafikarrangemangen i området beaktas.

Vägnamn ska leda rätt

Ett vägnamn som bygger på ett hävdvunnet ortnamn ska antingen löpa intill eller leda till platsen som vägen fått namn efter. Bara på det sättet leder namnet rätt. En väg med ett namn som Molnträskvägen ska alltså leda till Molnträsket. Det är också tänkbart att Mattasvägen ligger intill fastigheten Mattas medan Håkansvägen leder till fastigheten Håkans.

Namnen ska bilda en sammanhängande helhet

Vägnamn med samma förled, som Granvägen, Grangränden och Granbrinken, ska ligga i anslutning till varandra. Vägnamnen bevarar sin identifierande funktion bäst när högst två eller tre vägar ha samma förled.

Efterlederna gata eller väg passar centrala och längre vägar och de kan förgrena sig i mindre vägar med efterlederna gränden eller stigen. Eftersom hierarkin mellan namn på gata och namn på väg inte är entydig ska namn som Grangatan och Granvägen undvikas inom samma kommun.

Vägar med samma namntema, till exempel trädslag, ska ligga nära varandra. När Björkvägen, Tallvägen och Granvägen ligger i samma område bildar namnen en sammanhängande helhet.

Trafikarrangemang

Alla vägar som leder till fler än två fastigheter ska ha egna namn. Vägar som leder åt olika håll från en större väg, till exempel från en riksväg, ska också ha olika namn, liksom vägar som bryts av rondeller eller större korsningar.

Om trafikarrangemangen ändras och en väg inte längre är farbar från ena ändan till den andra måste vägavsnitten få två olika namn. Båda vägarna behöver inte få nya namn utan den ena vägen kan behålla sitt namn, men den andra vägen måste få ett nytt namn.

Sammanhängande vägar ska ha samma namn längs hela sträckan. Ett undantag är vägar som både börjar och slutar vid en och samma större väg. Om en väg som både börjar och slutar vid Strandvägen i sin helhet heter Strandrundan, finns det två korsningar mellan Strandvägen och Strandrundan. Det här kan vara ett problem med tanke på räddningssäkerheten.

Vägnamnen i grannkommunen

Nya vägar i en kommun ska inte ges samma namn som redan finns i en grannkommun. Riksvägar som går genom flera kommuner kan däremot ha samma namn om även adressnumren fortsätter över kommungränserna. Varje kommun ansvarar ändå för att namnge det vägavsnitt som finns inom kommunens gränser.