Gå till innehållet

Namn på stationer, hållplatser och hamnar

Järnvägsstationer, hamnar, metrostationer och flygplatser är exempel på trafikplatser. Det här är en namnkategori som växer långsamt, men nya namn behövs när nya stationer och hållplatser byggs.

För namngivningen av trafikplatser gäller samma principer som för offentliga namn i övrigt. Tänk alltså på att de enskilda namnen ska fungera självständigt, samtidigt som de ska passa in bland de övriga namnen. Försök också undvika att ett icke-genomtänkt arbetsnamn på ett byggprojekt kommer åt att etableras som officiellt namn.

I tvåspråkiga delar av landet behövs både finska och svenska namn. Tågstationer, hamnar och flygplatser behöver namn på båda språken om de är statliga. 

Namn på nya trafikplatser

Ett ortnamn placerar ofta en trafikplats bäst geografiskt. Namnet på en enskild trafikplats behöver alltså lokalisera stationen i sig, samtidigt som det ska passa in bland de övriga namnen på trafikplatser som ingår i samma helhet.

Namnet på en kommun är ofta en bra utgångspunkt för namn på tågstationer, busstationer och flygplatser som betjänar stora områden (Karleby station, Närpes busstation, Vasa flygplats). Om det finns flera stationer inom samma kommun är ett ortnamn som syftar till exempel på en by eller en del av kommunen ett motiverat val (Kuppis station och Karis station).

Namnet på en stadsdel eller ett bostadsområde kan passa som namn på en hållplats om avståndet mellan hållplatserna är stort. Det här gäller till exempel metrostationer.

Namnet Sökö är ett naturligt val för den metrostation som ligger i stadsdelen Sökö i Esbo. Foto: Ulla Onkamo

Namnet på ett bostadsområde, ett kvarter, ett torg eller en tvärgata passar som namn på hållplatser i lokaltrafiken. En hållplats kan också få namn efter en offentlig byggnad (Vallgårds bibliotek). Om verksamheten flyttar ska hållplatsens namn ändras för att det inte ska vara vilseledande.

Hållplatsen Vallgårds bibliotek har fått sitt namn efter biblioteket som ligger i närheten. Foto: Maria Vidberg

Nya namn på existerande trafikplatser

Allt oftare uppstår ett tryck på att stationer, hamnar och flygplatser ska få nya namn, till exempel för att myndigheter upplever det som viktigt för varumärket.

  • Det har förekommit förslag att till exempel flygplatser och hamnar med internationell trafik ska få ett engelskt namn eller ett internationellt klingande namn. Förslagen har motiverats med att ett nytt namn är viktigt för att stärka varumärket. Eftersom språklagen förutsätter att staten och tvåspråkiga kommuner ska kommunicera på svenska och finska är enbart ett engelskt namn inte tillräckligt. Däremot kan ett engelskt namn (Port of Helsinki) användas vid sidan av ett svenskt (Helsingfors hamn) och ett finskt namn (Helsingin satama).
  • Helsingfors stad valde att ändra namnet på metrostationen Kajsaniemi till Helsingfors universitet år 2015, som en gåva till universitetet som fyllde 375 år. Namnändringen skedde efter att den nybyggda metrostationen i Otnäs i Esbo fått namnet Aalto-universitetet. De hävdvunna ortnamnen Kajsaniemi och Otnäs hade lokaliserat metrostationerna bättre än namnen på universiteten gör. Namnet Helsingfors universitet som namn på metrostationen är dessutom problematiskt eftersom universitetet har fyra campus i olika delar av staden.
  • Härmä station föreslogs byta namn till PowerPark-Härmä år 2017 med motiveringen att resenärerna lättare skulle hitta nöjesparken PowerPark. Orsaken till att företagsnamn är olämpliga i namn på trafikplatser är att företag kan byta namn eller flytta. Offentliga namn är inte heller rätt plats för gratisreklam för företag. Ett konkret problem med namnförslaget PowerPark-Härmä är dessutom att det varken följer svenskans eller finskans skrivregler.
  • Bennäs station bytte namn till Jakobstad-Pedersöre station år 2020. Stationen ligger cirka tio kilometer utanför Jakobstads centrum, vilket betyder att det nya namnet inte lokaliserar stationen särskilt väl. Trots det här motiverades namnändringen med att namnet tydligare skulle tala om för passagerarna vart de kommer. Eftersom stationen ligger i Pedersöre kommun hade namnet Pedersöre placerat stationen bättre geografiskt.
  • Det händer att etablerade namn på trafikplatser föreslås få nya namn för att hedra minnet av en person. Då Jean Sibelius 150-årsjubileum firades år 2015 fick järnvägstrafikplatsen Kyrölä i Träskända namnet Ainola efter Sibelius hem Ainola som ligger i närheten. Namnbyten orsakar generellt förvirring, men problemet med namn kopplade till personer är dessutom att de placerar trafikplatsen sämre geografiskt än ett namn som innehåller ett hävdvunnet ortnamn.

Läs mer i kapitlet Namn och skrivregler.