Gå till innehållet

Namn på fastigheter

Till fastigheter räknas jordegendomar som gårdar, hemman, stugfastigheter, skogsfastigheter, lägenheter och liknande. Lägenhet avser i det här sammanhanget en mindre jordegendom som bildats när en större jordegendom delats. Fastigheter kan också kallas registerenheter.

Nya namn på fastigheter behövs till exempel när fastigheter bildas, och det är ägaren till en fastighet som beslutar om namnet. Det nya namnet bokförs sedan i Lantmäteriverkets fastighetsregister.

Den här texten tipsar om hur nya namn på fastigheter ska bildas. Riktlinjerna gäller för namn på fastigheter i Finland. 

På Lantmäteriverkets webbplats finns anvisningar för hur namnet på en fastighet kan ändras.

Till Lantmäteriverkets anvisningar(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.)

Låt omgivningen ge inspiration

När en fastighet behöver ett nytt namn kan till exempel namn på närliggande fastigheter och orter eller naturen omkring fungera som inspiration.

Ett namn på en fastighet kan bestå av ett sammansatt eller ett osammansatt ord. Österberg (öster + berg) och Nygård är exempel på sammansatta namn, medan Holm, Berg, Haga och Torpet är osammansatta namn.

Fastighet i Imatra. Foto: Petra Saarnisto

Det går också bra att utgå från väderstreck, som i namnen Söderbacka och Norrstrand, eller av storleken på fastigheten, som i exemplen Lillskog och Storvik. Om det finns en åker med namnet Björkliden nära fastigheten kan fastigheten få namnet Björkliden. En stor björk på gården kan motivera namnet Storbjörk medan tallar som växer i närheten kan motivera ett namn som till exempel Tallbacka.

En fastighet som ursprungligen är en del av en annan större fastighet, till exempel Björkbacka, kan få ett namn som Nya Björkbacka, Södra Björkbacka eller Nedre Björkbacka.

Ägarens för- eller efternamn kan också användas i namn på en fastighet. Fastighetsnamn som utgår från förnamn ska böjas i genitiv: Axels, Katarinas och Mårtens.

Fastighet i Salla. Foto: Ulla Onkamo

Tänk på innehållet och betydelsen i ett fastighetsnamn. Namn som Solbacka och Granskog passar väl in bland andra namn på fastigheter medan namn som Backsolen och Skoggran inte gör det.

Följ skrivreglerna

Följ svenskans skrivregler i namn på fastigheter. Skriv Västerträsk och Lövudden, inte Vesterträsk, Westerträsk eller Löfudden.

Bindestreck används i regel inte i svenska namn. Skriv alltså Södra Nygård (inte Söder-Nygård eller Söder Nygård) och Nytorpet (inte Ny-Torpet eller Ny Torpet).

Läs mer i kapitlet Namn och skrivregler.

Namnhjälp

Institutet för de inhemska språken ger råd och rekommendationer om namn på fastigheter på svenska: namn@sprakinstititutet.fi och på finska: nimipalvelu@kotus.fi.