Siirry sisältöön

Toisto: tyylikeino ja tyylirikko

Ohje lyhyesti

Toisto voi olla tehokas tyylikeino, mutta myös tyylirikko.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Toisto tyylikeinona

Toistoa voi kielessä ja tekstissä olla monella tasolla. Se saattaa joskus olla hyvinkin tarpeellista mm. asiasta muistuttamisen, tiedon välittymisen tai tekstin ymmärrettävyyden näkökulmasta. Toisto on lisäksi tehokas ja vaikuttava tyylikeino. Se voi ilmetä erilaisina äännesoinnutteluina tai tunnepitoisina sanantoistoina:

vaka vanha
illalla sillalla

hyvin, hyvin vihainen
monta, monta kertaa

Mitä maailma haluaa? – Rauhaa, rauhaa, rauhaa!

Häiritsevää toistoa

Toisto voi olla myös häiritsevää. Tällaisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun jokin sana, sananosa, lauserakenne tai samanmerkityksinen ilmaus esiintyy lähekkäin kahteen tai useampaan kertaan samassa tekstissä. Liiallisena toisto rasittaa tekstiä ja voi tehdä siitä tyylillisesti myös yksitoikkoisen tai kömpelön, vaikkei sanoman ymmärrettävyys kärsisikään.

Erilaiset epämääräiset säryt voivat lisääntyä. Lapsen voi olla vaikea mennä nukkumaan ja uni voi muuttua levottomaksi. Koulumatka voi pidentyä, kun lapsi yrittää löytää turvallisia reittejä.

– Ilman toistoa: Erilaiset säryt voivat lisääntyä. Lapsen on ehkä vaikea mennä nukkumaan ja uni saattaa muuttua levottomaksi. Koulumatka voi pidentyä – –.

Tuossa partiopoikamaisessa innostuksessa omaan työhön on jotakin sympaattistakin, joskin se toisaalta käy tamperelaisten kukkarollekin.

– Ilman toistoa: Tuossa partiopoikamaisessa innostuksessa omaan työhön on jotain sympaattistakin, vaikka se toisaalta käy myös tamperelaisten kukkarolle.

Kaikki matkustajat, jotka matkustavat ilman viisumia Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa, tarvitsevat hyväksytyn matkustusluvan ennen matkustamistaan Yhdysvaltoihin. (ohje)

– Ilman toistoa: Kaikki, jotka matkustavat ilman viisumia Visa Waiver -ohjelman alaisuudessa, tarvitsevat hyväksytyn matkustusluvan ennen lähtöään Yhdysvaltoihin.

Liiallista toistoa voi välttää käyttämällä synonyymisia eli samaa merkitseviä ilmauksia, pronomineja ja pronominimaisia sanoja, kuten hän, se, tämä, sellainen, näin, siten. Joskus sanan voi myös jättää pois:

Lapsi söi puuronsa ja __ lähti ulos.

Tekstin kokonaisuuden kannalta haitallisinta toistoa on yhden ja saman ajatuksen pyörittely ilman, että asiassa päästään eteenpäin tai syvemmälle. Tällainen toisto ei välttämättä heti paljastu lukijalle. Sen karsiminenkin on kaikkein hankalinta.

Saman sijamuodon toistuminen

• Kielessä on paljon sellaista toisteisuutta, joka sisältyy kieliopilliseen järjestelmään. Esimerkiksi suomen kielessä substantiivin määritteiden täytyy olla samassa sijamuodossa kuin itse substantiivinkin. Sijapääte siis toistuu: ssä pienessä tabletissa, kaikille uusille palvelimille.

Saman sijamuodon toistuminen peräkkäisissä sanoissa voi kuitenkin olla häiritsevää silloin, kun sanat eivät ole keskenään tässä talossa -tyyppisessä määritteen ja pääsanan suhteessa vaan lauseessa eri tehtävissä. Tällöin kokonaisuuden ymmärrettävyys voi kärsiä:

Kesko luopuu kilpailuviraston vaatimuksesta pakollisesta kauttalaskutuksesta kenkien kaupassa.

Selvemmin: Kilpailuviraston vaatimuksesta Kesko luopuu kenkäkaupan pakollisesta kauttalaskutuksesta.

Lempeän nimityksen käyttö antaa Torkosta vihaisesta mielipidekirjoittajasta poikkeavan kuvan.

Selvemmin: Lempeän nimityksen käyttö antaa Torkosta kuvan, joka poikkeaa vihaisesta mielipidekirjoittajasta.

Etenkin genetiivisijalla (kuten lapsen) voi olla monia erityyppisiä tehtäviä: sillä ilmaistaan mm. omistajaa, tekijää ja kohdetta. Kun lauseessa on peräkkäin kaksi eri tehtävässä olevaa genetiivisijaista sanaa, voi kokonaisuus joskus olla ensi lukemalta hankalasti hahmottuva. Esimerkiksi seuraavassa saattaa sanojen naisen ja lapsen suhde ensin hahmottua omistussuhteen kaltaiseksi ja vasta toiselta lukemalta tekijän (= huoltajan) ja kohteen (= huollettavan) suhteeksi:

Yleensä työnantaja olettaa naisen lapsen pääasialliseksi huoltajaksi.

Selvemmin: Yleensä työnantaja olettaa, että nainen on lapsen pääasiallinen huoltaja.

• Tietyissä sanatyypeissä myös eri sijamuodot voivat olla samannäköisiä. Tällainenkin samanhahmoisten sanojen peräkkäisyys saattaa joskus heikentää ymmärrettävyyttä:

Komissio haastatteli sakoista vapauttamista hakeneen yrityksen entistä työntekijää.

Selvemmin: Komissio haastatteli sakkovapautusta hakeneen yrityksen entistä työntekijää.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta