Siirry sisältöön

Suomen paikannimet vieraskielisissä teksteissä

Ohje lyhyesti

Ohje on tarkoitettu kääntäjille ja toimittajille, jotka kääntävät suomenkielisiä tekstejä esimerkiksi englanniksi. Ohjetta voi soveltaa myös käännettäessä muille vieraille kielille, esimerkiksi saksaksi, ranskaksi tai espanjaksi. Skandinaavisista kielistä on kuitenkin omat suosituksensa.

Vieraissa kielissä käytetään yksikielisten kuntien paikannimistä kunnan virallisen kielen mukaisia nimiä ja kaksikielisten kuntien paikannimistä kunnan enemmistökielen mukaisia nimiä.

Koko ohje

Ohje on tarkoitettu lähinnä suomalaisille kääntäjille ja toimittajille, jotka kirjoittavat vierailla kielillä tai kääntävät suomenkielisiä tekstejä vieraille kielille, kuten englanniksi, saksaksi, ranskaksi tai espanjaksi. Se koskee julkista, hallinnollista paikannimistöä, kuten kaupunkien, kuntien, kylien, kaupunginosien ja teiden nimiä.

Kotimaisten kielten keskus suosittaa:

Samassa tekstissä ei ole suositeltavaa käyttää rinnan suomen- ja ruotsinkielistä nimeä (esimerkiksi ”in Turku, Åbo” tai ”in Nykarleby/Uusikaarlepyy”), koska tämä saattaa sekoittaa lukijaa. Turisteille suunnatuissa esitteissä, tietosanakirjoissa tai vastaavissa teksteissä voi kuitenkin mainita nimen myös vähemmistökielellä, jos tarkoituksena on tuoda ilmi alueen kaksikielisyys, esimerkiksi ”Turku (in Swedish, Åbo)” tai ”Jakobstad (in Finnish, Pietarsaari).

Ohjetta voi soveltaa myös järvien, metsäalueiden, kohoumien ja muiden luonnonpaikkojen nimiin. Nimien paikan lajia ilmaisevaa osaa ei käännetä, mutta jos paikan lajia on tarpeen selventää ymmärrettävyyden vuoksi, nimen perään voi ensimaininnan yhteyteen lisätä paikan lajia ilmaisevan sanan (Oulujoki > Oulujoki River). Jos paikan laji kuitenkin käy muuten ilmi lauseyhteydestä, ei selvennystä tarvita.

Suomen paikannimien käytöstä suomessa, saamessa ja muissa suomen sukukielissä sekä ruotsissa ja muissa skandinaavisissa kielissä on oma ohjeensa (ks. linkit kohdassa Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Ohje perustuu suomen ja ruotsin kielen lautakuntien suositukseen vuodelta 1997.

Kuntien kielisuhteet voi tarkistaa Finlexin sivuilta (ks. linkkiä kohdassa Lisätietoa muualla).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta